Студія «Фізика, астрономія»

Студія «Фізика, астрономія» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/fizikastro1.pngАвтор: Тернова Алла Сергіївна, вчитель фізики та інформатики
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Тестування як ефективний метод визначення рівня успішності учнів у середній школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На виставці будуть представлені розробки тестів для контролю знань учнів з фізики в прикладних програмах Word, PowerPoint, Excel, в програмном середовищі Лазарус, створення тестів на Google Form, які можуть бути використані на підсумкових уроках фізики, інформатики – урок-гра, урок-вікторина, підсумкові та перевірочні уроки.

  Автор: Іваніна Ірина Петрівна, вчитель фізики
Місце роботи:  Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Сучасні нетрадиційні форми навчання. Ігрові методи навчання на уроках фізики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо формування предметних компетентностей на уроках фізики через застосування дидактичної гри. Саме завдяки введенню дидактичних ігор у навчальний процес в учнів з’являється мотивація вчитися і конкретна мета. Дидактичні ігри на уроках фізики можуть і мають бути використані в цілях розвитку пізнавальних інтересів учнів та підвищення ефективності навчання. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі вчителів фізики.


Автор: Шадріна Вікторія Валеріївна, вчитель фізики та астрономії
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Групові форми роботи на уроках фізики як шлях забезпечення рівного доступу до якісної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у «...створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти». І складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.


Автор: Колєснік Лариса Григорівна, учитель фізики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Нетрадиційні методи навчання як навчальний ресурс у формуванні Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання нетрадиційних методів навчання як навчальний ресурс. Запропоновано методичний банк нетрадиційних прийомів та уроків. Адресовано вчителям кафедри математично-природничого циклу.


Автор: Балтер Галина Борисівна, вчитель фізики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I - III ступенів № 14 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання Ментальних карт (карт знань) на уроках фізики 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Якщо ви хочете сприйняти яку-небудь інформацію і для цього оформляєте її у вигляді таблиць, списків, звичайного тексту і так далі, то вашому мозку потрібно буде зробити додаткову роботу по перекладу цієї інформації зрозумілою для мозку мовою. Якщо ж ця інформація оформлена у вигляді Ментальних карт (карт знань), вона легко і просто укладеться у вашій голові, тому що записана на “мові мозку”.


Автор: Хорошун Надія Вікторівна, вчитель фізики
Місце роботи: Малокатеринівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів -гімназія "Мрія" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Організація сучасного уроку фізики на основі інтерактивних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід дає можливість розв’язати найголовніше завдання: - вироблення у школярів вмінь добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення людини; - інтерактивні та комп’ютерні технології навчання на уроках фізики дозволяють значно активізувати пізнавальну діяльність учнів, вирішують проблему змісту навчання, нових його форм і методів, значно підвищують рівень мотивації навчання. При цьому вчитель має змогу покращити сам процес управління пізнавальною діяльністю учнів. Це відбувається на всіх рівнях засвоєння матеріалу, його закріплення і перевірки знань, умінь і навичок. За рахунок інтенсифікації процесу звільняється час для творчої діяльності. Рекомендації щодо впровадження досвіду: - методичні об’єднання вчителів фізики; - вивчення досвіду молодими вчителями фізики; - публікації на сторінках педагогічних видань; - розробки уроків по темі: «Теплові явища».


Автор: Кравець Тетяна Іванівна, вчитель фізики та астрономії
Місце роботи: Комунальний заклад „Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою „Захисник“ Запорізької обласної ради
Назва роботи: Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики в умовах військового ліцею
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування інформаційно –цифрової компетентності на уроках фізики застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах військового ліцею. Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі комуніка­ції, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня.


Автор: Швець Костянтин Анатолійович, вчитель фізики, інформатики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Мультимедійні додатки до уроків з теми «Електричні явища. Електричний струм» у 8 класі за новою програмою
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання ІКТ на уроках фізики. В роботі подано комплект мультимедійних додатків до уроків фізики у 8 класі з теми «Електричні явища. Електричний струм» у 8 класі за новою программою (презентації, відеролики, анімації фізичних явищ та процесів, тести). Матеріал досвіду може бути використаний вчителем на уроках фізики в роботі з дітьми середньої школи.


Автор: Макарова Оксана Петрівна, учитель
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Змішане навчання як основа формування ключових компетентностей випускника Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Наданий досвід роботи висвітлює сучасний підхід до викладання фізики та астрономії з використанням мобільних ґаджетів. Запропоновані практичні завдання спрямовані на закріплення знань із фізики, астрономії та розвиток 10 ключових компетентностей випускника Нової української школи.

Comments