Студія «Фізика, астрономія»

Студія «Фізика, астрономія» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/fizikastro1.png


  Автор: Тернова Алла Сергіївна, вчитель фізики та інформатики
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Тестування як ефективний метод визначення рівня успішності учнів у середній школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На виставці будуть представлені розробки тестів для контролю знань учнів з фізики в прикладних програмах Word, PowerPoint, Excel, в програмном середовищі Лазарус, створення тестів на Google Form, які можуть бути використані на підсумкових уроках фізики, інформатики – урок-гра, урок-вікторина, підсумкові та перевірочні уроки.

  Автор: Іваніна Ірина Петрівна, вчитель фізики
Місце роботи:  Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Сучасні нетрадиційні форми навчання. Ігрові методи навчання на уроках фізики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо формування предметних компетентностей на уроках фізики через застосування дидактичної гри. Саме завдяки введенню дидактичних ігор у навчальний процес в учнів з’являється мотивація вчитися і конкретна мета. Дидактичні ігри на уроках фізики можуть і мають бути використані в цілях розвитку пізнавальних інтересів учнів та підвищення ефективності навчання. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі вчителів фізики.

  Автор: Шадріна Вікторія Валеріївна, вчитель фізики та астрономії
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Групові форми роботи на уроках фізики як шлях забезпечення рівного доступу до якісної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у «...створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти». І складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.

  Автор: Колєснік Лариса Григорівна, учитель фізики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Нетрадиційні методи навчання як навчальний ресурс у формуванні Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання нетрадиційних методів навчання як навчальний ресурс. Запропоновано методичний банк нетрадиційних прийомів та уроків. Адресовано вчителям кафедри математично-природничого циклу.

  Автор: Балтер Галина Борисівна, вчитель фізики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I - III ступенів № 14 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання Ментальних карт (карт знань) на уроках фізики 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Якщо ви хочете сприйняти яку-небудь інформацію і для цього оформляєте її у вигляді таблиць, списків, звичайного тексту і так далі, то вашому мозку потрібно буде зробити додаткову роботу по перекладу цієї інформації зрозумілою для мозку мовою. Якщо ж ця інформація оформлена у вигляді Ментальних карт (карт знань), вона легко і просто укладеться у вашій голові, тому що записана на “мові мозку”.

  Автор: Хорошун Надія Вікторівна, вчитель фізики
Місце роботи: Малокатеринівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів -гімназія "Мрія" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Організація сучасного уроку фізики на основі інтерактивних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід дає можливість розв’язати найголовніше завдання: - вироблення у школярів вмінь добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення людини; - інтерактивні та комп’ютерні технології навчання на уроках фізики дозволяють значно активізувати пізнавальну діяльність учнів, вирішують проблему змісту навчання, нових його форм і методів, значно підвищують рівень мотивації навчання. При цьому вчитель має змогу покращити сам процес управління пізнавальною діяльністю учнів. Це відбувається на всіх рівнях засвоєння матеріалу, його закріплення і перевірки знань, умінь і навичок. За рахунок інтенсифікації процесу звільняється час для творчої діяльності. Рекомендації щодо впровадження досвіду: - методичні об’єднання вчителів фізики; - вивчення досвіду молодими вчителями фізики; - публікації на сторінках педагогічних видань; - розробки уроків по темі: «Теплові явища».

  Автор: Кравець Тетяна Іванівна, вчитель фізики та астрономії
Місце роботи: Комунальний заклад „Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою „Захисник“ Запорізької обласної ради
Назва роботи: Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики в умовах військового ліцею
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування інформаційно –цифрової компетентності на уроках фізики застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах військового ліцею. Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі комуніка­ції, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня.

  Автор: Швець Костянтин Анатолійович, вчитель фізики, інформатики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Мультимедійні додатки до уроків з теми «Електричні явища. Електричний струм» у 8 класі за новою програмою
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання ІКТ на уроках фізики. В роботі подано комплект мультимедійних додатків до уроків фізики у 8 класі з теми «Електричні явища. Електричний струм» у 8 класі за новою программою (презентації, відеролики, анімації фізичних явищ та процесів, тести). Матеріал досвіду може бути використаний вчителем на уроках фізики в роботі з дітьми середньої школи.

  Автор: Хляпова Ілона Олексіївна, учитель фізики; Куркіна Оксана Олександрівна, учитель німецької мови
Місце роботи: Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток мовної та предметної компетенції за методикою предметно - мовного інтегрованого навчання CLIL
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід запровадження в освітній процес можливості здобуття фахових знань через білінгвальне навчання за методикою CLIL, що гарантує покращення якості та практичної спрямованості мовної освіти, опанування учнями іноземними мовами на рівні, достатньому для спілкування, здобуття освіти та професії, пов’язаної з вивченням предметів MINT (математика, інформатика, природничі та технічні науки).

  Автор: Макарова Оксана Петрівна, учитель
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Змішане навчання як основа формування ключових компетентностей випускника Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Наданий досвід роботи висвітлює сучасний підхід до викладання фізики та астрономії з використанням мобільних ґаджетів. Запропоновані практичні завдання спрямовані на закріплення знань із фізики, астрономії та розвиток 10 ключових компетентностей випускника Нової української школи.

Comments