Студія «Географія та економіка»

Студія «Географія та економіка» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/geoekonom1.pngАвтор: Нестеренко Володимир Миколайович, вчитель географії та біології
Місце роботи: Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Веселівської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання хмарного сервісу Learningapps.org у розробці інтерактивних вправ для вивчення географії та природознавства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду використання хмарного сервісу Learningapps.org. Охарактеризовано можливості застосування інструментарію даного сервісу розробки комп’ютерних інтерактивних навчальних вправ, забезпечення змістовності створюваних вправ для підвищення ефективності вивчення географії та природознавства, формування важливих предметних компетенцій, використання вправ у навчально-виховній діяльності. Адресовано вчителям природничих наук загальноосвітніх навчальних закладів.


Автор: Мірошник Лариса Павлівна, вчитель географії та економіки
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування предметних компетентностей на уроках географії через хмарні технології та Інтернет сервіси
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи з використання на уроках географії та природознавства хмарної технології Classroom та сервісу клас LearningApss. Особлива увага приділяється таким питанням, як формування ключових (базових) і предметних компетентностей учнів через застосування інноваційних методів навчання та проектну діяльність. Автор наголошує, що застосування хмарної технології Classroom та освітніх інтернет сервісів сприяє формуванню особистості з новим мисленням, здатної орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти робити висновки, мати екологічне мислення.


Автор: Гриценко Олександра Вікторівна, вчитель географії
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження діяльнісного підходу у вивченні сучасної географії через учнівські соціально-екологічні проекти.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Втілення діяльнісного підходу у вивченні географії зумовлено парадигмою особистісно-орієнтованого навчання, а особистість реалізує та перевіряє себе лише в діяльності. Сформовані види діяльності спонукають учнів до роботи над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня не лише в процесі навчання, але й у подальшому житті, сприяють формуванню активної життєвої позиції. Саме учні 8–11 класів на уроках географії починають не тільки переосмислювати отриману інформацію про економіку і населення України і інших країн світу, а й ставити дуже відверті і не дуже приємні усвідомлені питання про рівень і якість життя своєї родини, жителів району, міста, країни. Школярі порівнюють показники і роблять висновки про дійсний стан соціального розвитку в суспільстві та найближчому оточенні на основі знань про природні умови і природні ресурси країн і своєї місцевості, можливості і потенціал населення і власні перспективи в тому числі. Переваги соціально – екологічних проектів – актуальність, практична значущість і можливість діяти в реальному часі: звернутися до громадськості, учнів, вчителів, батьків, міської та районної адміністрації, об’єднати зусилля для зрушення з мертвої точки давно наболілих питань. Саме практична діяльність учнів, спрямована на вивчення географічного середовища, пов’язується з активізацією творчої думки школярів безпосередньо на уроках і в позаурочній діяльності. Соціально – екологічні проекти – це результат систематичної праці вчителя і учнів, нерідко і батьків, з тем, що не просто хвилюють всіх і кожного окремо, а й таких, з які цікаво вивчати, використовувати найпростіші методи дослідження. Залучення учнів в дослідницьку і експериментальну роботу дає могутній поштовх для розвитку їх мотиваційної, самоосвітньої, інформаційної компетентностей.

 
Автор: Трубчанінова Тетяна Петрівна, вчитель географії
Місце роботи: Енергодарський багатопрофільний ліцей Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання квест-технологій як засіб діяльнісного підходу до навчання і виховання на уроках географії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено застосуванні квест-технологій під час навчального процессу середньої ланки учнів, що тільки починають знайомитись з предметом. На конкретному прикладі демонструється робота учнів з веб-технологіями, картами пам`яті, мотиваторами та іншими прийомами на розвиток кмітливості та творчого мислення, що полегшить сприймання та вивчення нової інформації. Такий конкурентний та творчий підхід допоможе з вивченням складніших тем та буде корисним досвідом для вителів різних предметів, який допоможе як найкраще зацікавити учнів.


Автор: Горпиненко Олена Анатоліївна, вчитель географії
Місце роботи: Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках географії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Вчителем здійснено аналіз існуючих ресурсів для створення інфографіки, інтелект-карт, інтерактивних карт, індивідуальних та колективних проектів; запропоновано найбільш оптимальні з них для використання у шкільному навчанні. Розроблено способи ефективного використання сучасного комп’ютерного софту з метою формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти. Запропоновані роботи здебільшого створені учнями та використовуються для взаємонавчання, що значно підвищує мотивацію учнівської діяльності. Розглянуто можливості впровадження досвіду для реалізації нових освітніх програм з географії. Робота спрямована на формування громадянина полікультурного, гуманного суспільства в екологічно безпечному середовищі.Автор: Антоненко Олена Володимирівна, учитель
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження технологій проблемного навчання на уроках географії як головна умова розвитку компетентностей для життя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо реалізації технологій проблемного навчання на уроках географії. Особлива увага при цьому приділяється створенню системи проблемних завдань з теми, способам включення їх в урок, організації пізнавальної діяльності учнів на їх основі. Технології проблемного навчання на уроках географії дозволяють досягти таких освітніх результатів як активізація розумової діяльності учнів, формування навиків перенесення знань між шкільними предметами та життєвими ситуаціями, розвиток уваги, творчої уяви, комунікативності, самостійності у вирішенні проблемних ситуацій, створення атмосфери співпраці й можливості самореалізації, що набуває особливої актуальності в умовах побудови нової української школи.


Автор: Іванченко Оксана Анатоліївна, вчитель географії та природознавства
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №86 Запорізької міської ради запорізької області
Назва роботи: Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо питання розвитку критичного мислення учнів на різних стадіях навчання за ТРКМ. Охарактеризовано основні умови створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення, а саме: · творче співробітництво учня і вчителя, яке засноване на розвитку аналітичного й творчого підходів до будь – якого матеріалу; · вільне висловлення ідей, думок; · обмін думками, спілкування; · впевненість учнів завдяки створеному учителем середовищу; ситуація успіху, задоволення від здобутих знань.


Автор: Дорожко Галина Іванівна, вчитель географії
Місце роботи: Новенська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Назва роботи: Формування ключових компетентностей на уроках географії шляхом використання опорних сигналів і конспектів з елементами краєзнавчого матеріалу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У даній роботі розкривається роль опорних сигналів і конспектів на уроках географії, які сприяють розвитку географічної думки, розумінню складних явищ, доповнюють зміст уроку, формують зорову і моторну пам’ять.

  Автор: Альошина Наталія Миколаївна, вчитель географії
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження групових технологій на уроках географії в умовах адаптивного підходу до навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження та використання групових технологій на уроках географії в умовах адаптивного підходу до навчання. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середньої та старшої ланки в школі. В роботі представлено конспект уроків, заходу та дидактичний матеріал у вигляді технологічних карток, які вчитель використовує на уроках.

Comments