Студія «Хімія, біологія, екологія»

Студія «Хімія, біологія, екологія» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/himijabiologyekology1.png
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/himijabiologyekology3.png


  Автор: Таран Тетяна Михайлівна, вчитель хімії та біології
Місце роботи: Благовіщенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії і біології через в провадження активних та інтерактивних технологій навчання 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Основним завданням загальноосвітньої школи є різнобічний розвиток індивідуальності, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; формування в учнів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя; становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетенцій. Випускники школи повинні відчувати себе компетентними в будь-якій галузі, вміти творчо мислити, знайти своє місце в реальному житті. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що досягти гарних результатів можна шляхом підвищення інтересу учнів до вивчення хімії та біології. Саме тому я обрала проблему, над якою працюю. Сьогодення вимагає нових підходів до організації навчального процесу, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості, розкриття їх творчого потенціалу, сприяння розширенню кругозору, забезпечення застосування хімічних і біологічних знань на практиці. Процес формування предметних компетенцій здійснюю за схемою: шляхи пізнання предметних компетенцій учня → формування предметних компетенцій → систематизація → узагальнення → практичне застосування. Такий підхід допомагає організовувати навчання школярів таким чином, що вони стають «першоздобувачами» знань, у них формується інтерес до навчання.


Автор: Максимова Галина Степанівна, Таркова Марина Дмитрівна, Левченко Марія Василівна, Яценко Наталія Броніславівна, вчителі математики та природознавства
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження елементів холістичного навчання на уроках природничо-математичних наук
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Орієнтація роботи на формування і різнобічний творчий розвиток особистості в усьому різноманітті їх зв’язків і відносин з навколишнім світом. При такому підході до навчання, зміст освіти спрямовується на розвиток інтелектуальних здібностей учня природним способом через пізнання світу, індивідуальний темп навчання, відсутність змагань за оцінки й знання, а також розмитість меж між спеціально організованими заняттями і повсякденною життєдіяльністю. Це сприяє створенню середовища емоційної комфортності та взаємодопомоги, в якому дитина має можливість найбільш ефективно розвивати свій потенціал. На рівні інтеграції освітніх галузей встановлюються зв’язки між цілями і завданнями природознавства і математики та цілями і завданнями інших освітніх галузей (української літератури, хімії, фізики тощо).


Автор: Ємельянова Лідія Сергіївна, вчитель біології та хімії
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс №13 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень на уроках біології та хімії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У педагогічному досвіді роботи розглядаються доцільність використання блогу – веб-ресурсу як навчального середовища для взаємодії вчитель – учень під час вивчення біології та хімії. Використання інтерактивного середовища дає змогу реалізувати концептуальні засади сучасної школи. У роботі наведені приклади оформлення сторінок блогу та їх наповнення корисною інформацією відповідно до навчальних програм з урахуванням вікових особливостей сприймаючої аудиторії. Опрацювавши проблемну тему були зроблені висновки, рекомендації з доцільності впровадження використання веб-ресурсу як навчального середовища для взаємодії вчитель-учень під час навчання в сучасній школі.


Автор: Назаренко Наталія Сергіївна, вчитель хімії
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа I-III тупенів-гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Робота з обдарованими учнями на уроках хімії за допомогою інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У зв’язку з всезростаючими проблемами створення ефективної системи шкільної освіти, її адаптацією до нових, прогресивних концепцій навчання актуальним постає питання про шляхи запровадження в шкільний навчально–виховний процес сучасних інформаційних технологій. Пріоритетними для школи поступово стають і такі методи навчання, які сприяють розвитку не лише продуктивного мислення дітей, а й створенню умов для творчих пошуків школярів.


Автор: Таран Людмила Анатоліївна, вчитель біології та основ здоров'я 
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках біології у 6-8 класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В основі досвіду лежить новий підхід до викладання предмету – орієнтація іде на кожного учня, як особистість, на розвиток його компетентностей за допомогою інноваційних технологій. Під час уроку та позакласних заходів іде залучення школярів до творчої активної науково-дослідницької діяльності та впевненого вибору свого подальшого життєвого шляху. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, що саме інтерактивний навчальний процес, який відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів між собою та вчителем, забезпечує активізацію пізнавальної діяльності і, як результат, - підвищення рівня навчальних досягнень в учнів 6-8 класів. Матеріал досвіду мають практичне значення та можуть бути використані вчителями біології так і вчителями інших навчальних дисциплін як в урочний, так і позакласній роботі.


Автор: Кудлай Оксана Сергіївна, вчитель
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природознавства та біології
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інформаційно - комунікаційних технологій навчання на уроках біології та природознавства, застосування способів інтеграції окремих елементів таких як - інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікаційні технології Система роботи з учнями, може бути використана в роботі вчителів природничих дисциплін, а також у позакласній роботі.


Автор: Левадна Вікторія Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Проектна технологія навчання як засіб формування ключових і предметних компетентностей при вивченні хімії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи з застосування проектної технології навчання як засобу формування ключових і предметних компетентностей учнів при вивченні хімії. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями та викладачами для підвищення самоосвіти та саморозвитку, у роботі з учнями 7-11 класів.


Автор: Шарабарова Світлана Станіславівна, вчитель біології
Місце роботи: Енергодарський навчально-виховний комплекс №5 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування самоосвітньої компетентності учнів при вивченні біології засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У презентації моделі досвіду, автор висвітлює питання використання інформаційних технології у навчальному процесі для створення умов сприяючих розвитку самоосвітньої компетентності учнів, за допомогою впровадження інтерактивної дошки та програмного забеспечення « SMART», дистанційного навчання завдяки ресурсам Веб 2.0. , та створеного курса для учнів 10-х класів з біології на платформі «Moodle». Адресовано вчителям природознавчого циклу викладаючи біологію в 9-10 класах.

  Автор: Шляхова Вікторія Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель біології
Місце роботи: Новоолександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток життєвих компетентностей на уроках біології на основі використання дослідницьких технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Викладання біології пов'язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп'ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм. Важливою рисою сучасного уроку біології є активна діяльність учнів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності повинна бути направлена не тільки на активне мислення, а й на підвищення ефективності уроку. Обираючи різні форми і методи навчання найбільш раціональні для певного уроку, слід виходити з основного як забезпечити активність учнів і високу якість знань у навчальному процесі.

  Автор: Коваль Вікторія Володимирівна, вчитель біології
Місце роботи: Лисогірський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках біології
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках біології. Матеріал досвіду  може бути використаний вчителями та викладачами для підвищення самоосвіти та саморозвитку, у роботі з учнями 6-11 класів.


Автор: Віткова Лариса Олександрівна, вчитель хімії
Місце роботи: КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів №2» Пологівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування ігрової діяльності як інтерактивного метода навчання в системі формування пізнавальної компетентності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи, щодо формування пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії за рахунок впровадження інтерактивних методів навчання та ігрової діяльності. В роботі показано застосування активних методів навчання учнів на уроках хімії, впровадження ігрових прийомів у навчально – виховний процес для розвитку мислення учнів, пробудження інтересу до предмета що сприяє формуванню в учнів системи наукових знань у практичній діяльності та повсякденному житті. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями на уроках хімії.

  Автор: Захарова Любов Андріївна, вчитель хімії та біології
Місце роботи: Комунальний заклад «Тернуватський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей в навчально-виховному процесі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування творчих здібностей у дітей. Використовуючи на уроках завдання творчого характеру, стимулює учнів до самостійного оволодіння знаннями з предметів хімії та біології. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх закладах освіти вчителями, керівниками гуртків.


Автор: Булгака Юлія Мурадівна, вчитель початкових класів, вчитель інформатики
Місце роботи: Веселогаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступеней Новомиколаївського району, Запорізької області
Назва роботи: Хімічні задачі екологічного змісту як засіб формування предметної компетентності студентів-екологів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Розроблення пакету методичних розробок до лабораторних занять, що включають задачі екологічного змісту та алгоритмічні приписи їх розв’язків для студентів-першокурсників спеціальності «Екологія». Перевірка гіпотези ефективності формування предметної хімічної компетентності засобами розв’язування хімічних задач екологічного змісту студентами-першокурсниками спеціальності «Екологія». Аналіз ефективності змін до змісту лабораторних занять з курсу «Хімії з основами біогеохімії» за результатами суб’єктивних показників (рівня професійної спрямованості, рівнів ОТ і СТ, аналізу психічних станів) та об’єктивного показника (аналізу рівня успішності студентів).Автор: Мелай Римма Вікторівна, директор; Іванюта Тетяна Вікторівна, заступник директора з НВР; Манойлова Тетяна Іванівна, вчитель біології; Черемісіна Раїса Миколаївна, вчитель хімії; Величко Марина Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Багаторівнева система екологічної освіти партнерів навчально-виховного процесу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес нового підходу до екологічної освіти партнерів навчально-виховного процесу. В роботі показано використання нових форм методичної роботи на засадах Концепції «Нова українська школа», де дитина виступає в ролі вчителя дорослих та сприяє екологічній культурі суспільства. Адресовано методистам і заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

  Автор: Калюжна Юлія Сергіївна, вчитель хімії, біології та екології
Місце роботи: Сторчівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Життєва компетентність як основа розвитку інноваційної особистості 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В досвіді показано методи організації інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі для формування життєвої компетентності учнів, особистого самовдосконалення, творчих вмінь та інтелекту учнів.

  Автор: Вовк Віталій Юрійович, вчитель біології та хімії
Місце роботи: Григорівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання інтерактивних технологій на уроках біології та хімії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання інтерактивних технологій на уроках біології та хімії , що дозволяє значно підвищити зацікавленість учня до сприйняття навчального матеріалу, урізноманітнити форми роботи н уроці та полегшити підготовку вчителя до уроку.


Автор: Глущенко Оксана Валентинівна, вчитель хімії та біології
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №6 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування нестандартних уроків при викладанні хімії та біології як умова створення акмеологічного середовища
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання різних типів нестандартних уроків на уроках хімії та біології. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями середнього та старшого шкільного віку в усіх загальноосвітніх закладах.


Автор: Лівик Тетяна Степанівна, вчитель хімії
Місце роботи: Комунальний заклад «Більмацька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання елементів інтегральної технології та дистанційного навчання для підвищення мотивації при вивченні хімії в класах природничого профілю старшої школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання елементів інтегральної технології та дистанційного навчання для підвищення мотивації при вивченні хімії в класах природничого профілю старшої школи. Ідеї досвіду можуть з успіхом використовувати, як під час уроків, так і при індивідуальній роботі з обдарованими та здібними учнями, не тільки вчителі хімії, а й викладачі інших предметів природничого циклу в загальноосвітніх та профільних класах.


Автор: Трофименко Наталія Валентинівна, вчитель біології та хімії
Місце роботи: КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів» Приморської райради Запорізької області
Назва роботи: Самореалізація особистості вчителя та учня в навчальній діяльності, як умови розвитку творчих здібностей учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Провідна ідея досвіду полягає у виробленні сукупності технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок у сучасних школярів. Інноваційна цінність дослідження зумовлена створенням процесу позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребою у самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні. Це дає можливість оригінально підійти до побудови структури сучасного уроку біології. Ефективний розвиток педагогічної творчості і самореалізація вчителя можливі тоді, коли діяльність школи будується з урахуванням особистості вчителя, його ініціативи та здібностей, на колегіальній роботі вчителів, на їх відповідальності за наслідки навчально-виховної роботи з учнями. Успішність реалізації мети розвитку творчої особистості залежить від того хто навчає та виховує таку особистість – від педагога.


Автор: Кобінчук Олена Миколаївна, вчитель біології
Місце роботи: Семенівська ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування валеологічного світогляду учнів на уроках біології
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі розкривається тема щодо формування системи валеологічних знань учнів у процесі навчання біології, які так необхідні для соціалізації, самореалізації та саморозвитку особистості, а також підвищення рівня валеологічної компетентності учнів. Було відстежено стан здоров’я учнів школи. Проаналізувавши дані медичного огляду учнів школи, зроблено висновок, що в школі всього тільки 10% учнів мають достатньо добре здров’я, а у решти є відхилення від норми. Всі дані відображені в таблиці. Дуже гостро стало питання щодо навчання дітей здоровому способу життя. А сформувати у підростаючого покоління валеологічний світогляд, позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя можливо саме на уроках біології. В роботі, звертається увага на різноманітні методи і форми роботи, які застосовуються аби навчити дітей бути здоровими та сформувати їх валеологічний світогляд.


Автор: Акульшина Олена Миколаївна, учитель хімії і біології
Місце роботи: Багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології та позакласних заходах в умовах акмеологічного простору
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей шкільного віку, використовуючи різноманітні освітні технології та інтерактивні методи, які передбачають активний розвиток валеологічної свідомості учнів. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку загальноосвітніх закладів вчителями і батьками.


Автор: Циганок Валентина Георгіївна, вчитель біології
Місце роботи: Бердянська гімназія № 1 «Надія» Бердянської міської ради
Назва роботи: Формування пізнавальних інтересів учнів, з метою збереження їхньої здоров'язберігаючої компетентності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Аналізуючи результати роботи школи, ми дійшли висновку, що одним з важливих аспектів у нашій роботі є здоров’язбереження. Аналіз здоров'я учнів нашої школи, за результатами медичного огляду, показав негативну тенденцію у змінах фізичного стану учнів. Це підштовхнуло нас до думки, головним у формуванні майбутнього громадянина України є його позитивна мотивація на здоровий спосіб життя. Вибрана нами проблема спонукала нас до глибокого вивчення теоретичних i практичних досягнень сучасної педагогіки й серйозної та творчої роботи колективу.

  Автор: Третяк Юлія Вікторівна, вчитель біології
Місце роботи: Григорівський навчально - виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічних компетенцій шляхом використання інтерактивних форм та методів навчання.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Сучасний педагог – це людина всебічно розвинена, яка може не лише навчати, а й сама швидко вчиться та крокує в ногу з часом, набуваючи нові навички, які активно впроваджує в свою педагогічну практику. Саме інтерактивні технології вимагають від вчителя не тільки ретельної підготовки, але й майстерного викладення матеріалу. В роботі представлений практичний матеріал, який зручно та актуально використовувати на уроках, оскільки він виявляє не лише зацікавленість до предмету біології, а й формує свідому, відповідальну, всебічно розвинену особистість.


Автор: Лутчак Галина Петрівна, вчитель хімії та біології
Місце роботи: Новопетрівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії та біології засобами мультимедійних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Робота присвячена проблемі формування ключових компетентностей учнів середніх та старших класів засобами мультимедійних технологій в умовах суцільної інформатизації суспільства. У роботі представлено узагальнені матеріали щодо використання програмного редактора SMART Notebook10 та різноманітних веб - сервісів у навчальному процесі, поєднання як традиційних, так й інноваційних педагогічних методів навчання на основі використання інтерактивної  дошки. Запропонована система роботи допоможе колегам - однодумцям оптимально організувати діяльність, використовуючи мультимедійні технології.


Автор: Гайдай Євген Олегович, учитель географії та біології
Місце роботи: Приазовська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" Приазовської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій шляхом впровадження районної олімпіади з природознавства в 6 класі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріал досвіду з впровадження районної олімпіади з природознавства серед учнів 6 класів. У роботі показано особливості підготовки та проведення даної олімпіади в межах Приазовського району Запорізької області протягом 3 років, починаючи з 2015 р. Матеріал досвіду може бути використаний учителями географії та біології у власній педагогічній діяльності як один зі способів активізації пізнавальної діяльності учнів до вивчення предметів природничого циклу.


Автор: Малієнко Олександр Миколайович, вчитель біології та екології
Місце роботи: Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання мережевих технологій на уроках біології як засіб формування пізнавальної активності учнів та формування особистісних компетентностей вчителя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі з’ясовано основні педагогічні ідеї, на яких ґрунтується проблема дослідження, висвітлено шляхи застосування мережевих технологій, розкрито зміст методів та прийомів. Досліджено формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості.  Представлено види робіт на уроках біології з використанням засобів мережевих технологій. Указано практичне використання локальномережевих можливостей та  сервісів Інтернету на уроках біології та у період самостійної підготовки, за умов дистанційного навчання. Досвід рекомендовано впроваджувати під час підготовки та проведення уроків біології в загальноосвітніх закладах і в класах допрофільного та профільного вивчення біології, в умовах дистанційного навчання,  при підготовці до ЗНО, предметних олімпіад та різноманітних природничих конкурсів.


Автор: Мусіхіна Галина Петрівна, вчитель біології
Місце роботи: Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Веселівської селищної ради Запорізької області.
Назва роботи: Розвиток краєзнавчої компетентності школярів шляхом використання методу проектів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду використання методу проектів як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів в краєзнавчій роботі, розвитку креативного мислення і творчих здібностей дітей. Охарактеризовано можливості застосування проектної діяльності для розвитку природоохоронних і краєзнавчих компетенцій учнів, підвищення ефективності вивчення біології і екології, підготовки пошуково – дослідницьких робіт. Адресовано вчителям природничих наук загальноосвітніх навчальних закладів.


Автор: Яковлева Євгенія Віталіївна, вчитель біології
Місце роботи: Мелітопольська спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Методичне забезпечення викладання шкільного курсу біології 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Тестування є одним із сучасних, оптимальних прийомів формування компетен тностей всіх учасників освітнього процесу в навчальних закладах.  У процесі визначення рівня знань тестування може розглядатися як метод вимірювання, який на відміну від методів усного опитування та письмової роботи, задовольняє основні методичні критерії якості. Цей метод дає можливість забезпечити об’єктивність як процесу вимірювання, обробки даних, так і їх інтерпретації. Характеристика системності, узагальнення та мобільності знань визначаються за допомогою тесту відповідної складності, тоді як обсяг знань визначається за допомогою відповідей на певну кількість запитань, які видаються учневі із загальної кількості.


Автор: Яременко Галина Володимирівна, вчитель біології
Місце роботи: Запорізької гімназії 28 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічної компетентності учнів під час вивчення біології
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Особливої актуальності набуває необхідність формування екологічної компетентності під час вивчення інших природничих дисциплін, із яких на особливу увагу заслуговує біологія. Саме біологія за змістом дозволяє охопити найбільш важливі екологічні питання у вигляді формування міжпредметних зв’язків під час вивчення більшості тем. Завдяки оптимізації викладання матеріалу під час вивчення біології в учнів формуються не лише предметні, а й екологічні компетентності.
 


Автор: Горшкова Валентина Григорівна, викладач хімії
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності при вивченні хімії шляхом впровадження нетрадиційних форм і методів навчання як умова для всебічного розвитку та формування компетентностей учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід в стислій формі висвітлює  впровадженняв в навчальний процес інтерактивних технологій, методу проектів, інформаційно – комунікаційних технологій.

  Автор: Зачосенко Олена Іванівна, вчитель хімії і біології
Місце роботи: Молочанський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування інноваційних технологій на уроках хімії для формування компетентностей учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В основі досвіду розглядається як з астосовуються інноваційні технології на уроках хімії для формування компетентностей учнів. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями 7-11 класів.

  Автор: Євтушенко Надія Арсентіївна, вчитель хімії
Місце роботи: Енергодарський багатопрофільний ліцей Енергодарської міської ради
Назва роботи: Використання інтерактивної дошки на уроках хімії в організації навчально-виховного процесу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання інтерактивної дошки на уроках хімії, використовуючи оригінальний підхід до організації навчання - метод моделювання, який надає великі можливості організації навчального процесу, організації різноманітних форм та методів, змісту матеріалу роботі із різноманітними видами інформації: текстовою, графічною, звуком, малюнками тощо, що позволяє найбільш зручного темпу сприйняття навчального матеріалу, навчальний час використовується більш ефективно. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх шкільних закладах.


Автор: Бойко Ірма Теймуразівна, вчитель біології
Місце роботи: Костянтинівська спеціалізована різнопрофільна школа І – ІІІ ступенів «ПРОМЕТЕЙ» з поглибленим вивченням предметів Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування успішного освітнього середовища на уроках біології шляхом впровадження інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі виявлено, апробовано та застосовано нові інноваційні технології у навчально-виховному процесі для підвищення якості знань учнів з біології, розвитку їх творчих здібностей та формування критичного мислення.Автор: Ткаченко Олена Володимирівна, учитель хімії
Місце роботи: Комунальний заклад «Спеціалізована школа – загальноосвітній навчальний заклад №1 м. Приморська І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Приморської міської ради 
Назва роботи: Використання дидактичних курсів при викладанні хімії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання дидактичного курсу при викладанні хімії, використовуючи змішане навчання, що передбачає використання традиційного, навчання з використанням ІКТ, дистанційного та мобільного навчання. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями хімії на уроках та у позаурочний час. 
 

  Автор: Діброва Юлія Юріївна, вчитель біології та екології
Місце роботи: Запорізька гімназії № 50 Запорізької міської ради Запопрізької області
Назва роботи: Розвиток творчої компетентності учнів на уроках біології, як один із аспектів розвитку критичного мислення
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Методика розвитку творчих здібностей використовуючи метод розвитку критичного мислення.

Comments