Студія «Хімія, біологія, екологія»

Студія «Хімія, біологія, екологія» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/himijabiologyekology1.png
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/himijabiologyekology3.png


  Автор: Таран Тетяна Михайлівна, вчитель хімії та біології
Місце роботи: Благовіщенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії і біології через в провадження активних та інтерактивних технологій навчання 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Основним завданням загальноосвітньої школи є різнобічний розвиток індивідуальності, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; формування в учнів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя; становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетенцій. Випускники школи повинні відчувати себе компетентними в будь-якій галузі, вміти творчо мислити, знайти своє місце в реальному житті. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що досягти гарних результатів можна шляхом підвищення інтересу учнів до вивчення хімії та біології. Саме тому я обрала проблему, над якою працюю. Сьогодення вимагає нових підходів до організації навчального процесу, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості, розкриття їх творчого потенціалу, сприяння розширенню кругозору, забезпечення застосування хімічних і біологічних знань на практиці. Процес формування предметних компетенцій здійснюю за схемою: шляхи пізнання предметних компетенцій учня → формування предметних компетенцій → систематизація → узагальнення → практичне застосування. Такий підхід допомагає організовувати навчання школярів таким чином, що вони стають «першоздобувачами» знань, у них формується інтерес до навчання.

  Автор: Максимова Галина Степанівна, Таркова Марина Дмитрівна, Левченко Марія Василівна, Яценко Наталія Броніславівна, вчителі математики та природознавства
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження елементів холістичного навчання на уроках природничо-математичних наук
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Орієнтація роботи на формування і різнобічний творчий розвиток особистості в усьому різноманітті їх зв’язків і відносин з навколишнім світом. При такому підході до навчання, зміст освіти спрямовується на розвиток інтелектуальних здібностей учня природним способом через пізнання світу, індивідуальний темп навчання, відсутність змагань за оцінки й знання, а також розмитість меж між спеціально організованими заняттями і повсякденною життєдіяльністю. Це сприяє створенню середовища емоційної комфортності та взаємодопомоги, в якому дитина має можливість найбільш ефективно розвивати свій потенціал. На рівні інтеграції освітніх галузей встановлюються зв’язки між цілями і завданнями природознавства і математики та цілями і завданнями інших освітніх галузей (української літератури, хімії, фізики тощо).

  Автор: Ємельянова Лідія Сергіївна, вчитель біології та хімії
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс №13 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень на уроках біології та хімії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У педагогічному досвіді роботи розглядаються доцільність використання блогу – веб-ресурсу як навчального середовища для взаємодії вчитель – учень під час вивчення біології та хімії. Використання інтерактивного середовища дає змогу реалізувати концептуальні засади сучасної школи. У роботі наведені приклади оформлення сторінок блогу та їх наповнення корисною інформацією відповідно до навчальних програм з урахуванням вікових особливостей сприймаючої аудиторії. Опрацювавши проблемну тему були зроблені висновки, рекомендації з доцільності впровадження використання веб-ресурсу як навчального середовища для взаємодії вчитель-учень під час навчання в сучасній школі.

  Автор: Назаренко Наталія Сергіївна, вчитель хімії
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа I-III тупенів-гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Робота з обдарованими учнями на уроках хімії за допомогою інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У зв’язку з всезростаючими проблемами створення ефективної системи шкільної освіти, її адаптацією до нових, прогресивних концепцій навчання актуальним постає питання про шляхи запровадження в шкільний навчально–виховний процес сучасних інформаційних технологій. Пріоритетними для школи поступово стають і такі методи навчання, які сприяють розвитку не лише продуктивного мислення дітей, а й створенню умов для творчих пошуків школярів.

  Автор: Таран Людмила Анатоліївна, вчитель біології та основ здоров'я 
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках біології у 6-8 класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В основі досвіду лежить новий підхід до викладання предмету – орієнтація іде на кожного учня, як особистість, на розвиток його компетентностей за допомогою інноваційних технологій. Під час уроку та позакласних заходів іде залучення школярів до творчої активної науково-дослідницької діяльності та впевненого вибору свого подальшого життєвого шляху. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, що саме інтерактивний навчальний процес, який відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів між собою та вчителем, забезпечує активізацію пізнавальної діяльності і, як результат, - підвищення рівня навчальних досягнень в учнів 6-8 класів. Матеріал досвіду мають практичне значення та можуть бути використані вчителями біології так і вчителями інших навчальних дисциплін як в урочний, так і позакласній роботі.

Comments