Студія «Інформатика»

Студія «Інформатика» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/informatika.png


Автор: Овсяник Світлана Георгіївна, Герасименко Світлана Володимирівна, Найдьонова Алла Іванівна, ПМК учителів інформатики
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Методичні прийоми білінгвального навчання на уроках інформатики в контексті сучасної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо методичних прийомів білінгвального навчання на уроках інформатики в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99 м. Запоріжжя.. В роботі показано використання форм методичної роботи: творчі завдання, практичні роботи, методичні, дидактичні матеріали та приклади виконання робіт учнями. Матеріали досвіду можуть бути використані закладами загальної середньої освіти в середній та старшій школі.


Автор: Малюк Надія Олексіївна, вчитель інформатики
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання ресурсів мережі Інтернет на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На сучасному етапі розвитку освіти в Україні нові інформаційні технології істотно стали змінювати парадигму освіти. Інтернет відкрив величезні можливості перед педагогами сучасної школи. Вчителі, удосконалюючи свій професіоналізм і поповнюючи методичні скарбнички, все частіше відчувають потребу в Інтернет-технологіях. Використання Інтернет-ресурсів переводить на якісно новий рівень підготовку і проведення уроків, відкриває широкі можливості. В роботі представлено досвід роботи по використанню ресурсів мережі Інтернет на уроках інформатики.

  Автор: Вовк Анастасія Сергіївна, вчитель
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Рольові та ділові ігри на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В Україні, як і у всьому світі, набирає ваги так зване нове покоління «діти тисячоліття». Ми вчителі повинні запропонувати майбутнім поколінням українців школу, яка буде для них сучасною. Запровадження ІКТ в основній галузі мають перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності. Одним з активних методів навчання являється ділова та рольова гра.


Автор: Сурду Костянтин Якобович, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів шляхом використання цікавих завдань на уроках інформатики та в позаурочній діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали з досвіду роботи, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів та пізнавальної активності на уроках інформатики та в позаурочній діяльності. Проаналізовані основні вимоги до цікавих завдань з інформатики, показані методи, прийоми та форми роботи з використанням цікавих завдань з інформатики.


Автор: Костюк Ірина Василівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Акмеологічний підхід у формуванні інтелектуальної діяльності в учнів 2-4 класів у процесі навчання інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування інтелектуальної діяльності, критичного мислення і вміння вирішувати проблеми інформаційних компетентностей та активної громадянської позиції на уроках інформатики, з застосуванням інтерактивних підходів та методів навчання. Також показано використання форм методичної роботи: творчі завдання, практичні роботи, методичні та дидактичні матеріали. Матеріал може бути використаний вчителями та викладачами для підвищення самоосвіти та саморозвитку.


Автор: Бібченко Антоніна Олександрівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання квест-технологій на уроках інформатики та в позаурочній діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання квест-технологій на уроках інформатики та в позаурочній діяльності. В роботі подано методичні рекомендації щодо створення веб-квестів та їх розробки. Матеріал досвіду може бути використаний на уроках інформатики в роботі з дітьми початкової та середньої школи та в позаурочний час в рамках предметного тижня або позакласних тематичних заходах.

  Автор: Артім Наталя Олександрівна, вчитель інформатики та математики
Місце роботи: Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Веселівської селищної ради Запорізької області 
Назва роботи: Використання Інтернет сервісів LearningApps.org, Plickers, Kahoot на уроках інформатики для проведення моніторингу знань учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання Інтернет сервісів LearningApps.org ,Plickers, Kahoot на уроках інформатики для проведення моніторингу знань учнів» Нові інформаційні технології(LearningApps.org, Plickers, Kahoot) на уроках інформатики відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи. А також є досить зручними для безпосередньої роботи вчителя на уроках інформатики та забезпечують
дієвість, оперативність та ефективність роботи всього класу під час проведення моніторингу навчальних знань учнів. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі вчителів ЗНЗ.

  Автор: Іващенко Владислав Едуардович, учитель інформатики
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області.
Назва роботи: Формування інформаційної компетенції молодших школярів на уроках інформатики через використання мультимедійних технологій.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Актуальність досвіду «Формування інформаційної компетенції молодших школярів на уроках інформатики через використання мультимедійних технологій» зумовлена такими факторами: по-перше – освіта ХХІ століття націлена на розвиток ключових компетенцій учнів, формування в них нових способів мислення; по-друге – у структурі навчання посилюється роль і значення освоєння різноманітних способів діяльності, підвищення їхньої технологічності, створення умов для дослідницької діяльності; по-третє – мультимедійні технології – один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відноситься в першу чергу інформаційна.

  Автор: Швець Костянтин Анатолійович, вчитель фізики, інформатики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Тестування як сучасний метод навчання. Комплект тематичних тестів з інформатики за новою програмою
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання тестових технологій на уроках інформатики. В роботі подано комплект тестів з інформатики, розроблених вчителем на базі тестової оболонки MyTestX, до розділу «Комп’ютерні презентації» для учнів 6 класів (за новою програмою та Держстандартом). Матеріал досвіду може бути використаний на уроках інформатики в роботі з дітьми середньої школи.


Автор: Бєляк Анастасія Анатоліївна, вчитель інформатики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання квест-технологій для активізації пізнавальної самостійності школярів на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання квест-технологій для активізації пізнавальної самостійності школярів на уроках інформатики. В роботі показано основні переваги використання квестів в освіті, проаналізовано основні вимоги до їх створення та впровадження в освіту з застосуванням інтерактивних підходів та методів навчання, на прикладах власних розробок інтерактивних уроків.


Автор: Проценко Альона Павлівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання мобільних технологій на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження мобільних технологій у процес навчання інформатики у середній та старшій школі. Надано приклади використання мобільних програм на уроках інформатики. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями середніх та старших класів в усіх навчальних закладах вчителями і батьками.

  Автор: Чорнобут Ольга Сергіївна, вчитель інформатики
Місце роботи: Малокатеринівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів- гімназія "Мрія" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування життєвих компетентностей учнів через інтегроване навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкривається вплив на компетентність учнів бінарних з курсу інформатики. Розглядається актуальний вплив міжпредметних зв’язків інформатики з математикою, економікою, біологією, географією, фізикою. Описується впровадження бінарних уроків на формування цілісності освіти, знань, уміннь, навичок по розв’язанню конкретних предметних задач. Висвітлюються напрями реалізації міжпредметних зв'язків, алгоритм підготовки до бінарного уроку з інформатики. Розкриваються особливості інтеграції інформатики з іншими шкільними предметами природничого циклу та економікою.

  Автор: Коваленко Вікторія Григорівна, викладач інформатики
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Використання блог-технологій під час вивчення інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали з досвіду роботи, щодо впровадження блог-технологій на уроках інформатики Визначені умови ефективного застосування блогу та представлені можливості його застосування.

  Автор: Дем'яненко-Мамонова Вікторія Олександрівна, учитель інформатики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання мультимедійних технологій на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Мозок дитини налаштований на  здобуття знань у формі розважальних програм і набагато легше спримає  інформацію подану за допомогою комп’ютера або проектора. З свого досвіду я  зрозуміла, що чим цікавіше подано матеріал, тим краще учні його засвоюють та  намагаються використати на практиці. Тому, тема мого досвіду  „Використання мультимедійних технологій на уроках інформатики” є актульною.


Автор: Петрова Олена Миколаївна, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької області з поглибленим вивченням іноземних мов 
Назва роботи: З досвіду організації віртуального середовища навчання засобами Google Клас
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В досвіді описано систему організації дистанційної частини змішаного навчання. Описано ресурси, які використано. 


Автор: Трубіцина Анастасія Леонідівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: 
Організація активності учнів засобами інтерактивної презентації на інтерактивному онлайн-уроці інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Як організувати діяльність учнів під час уроку так, щоб вони могли проактивно здобувати знання, а не пасивно слухати вчителя чи просто робити нотатки? Інтерактивна презентація, для якої не потрібна інтерактивна дошка чи проектор — це засіб, який дозволяє досягти такої мети і задіяти кожного учня на уроці. Отримані результати можуть бути використані вчителями шкіл для підвищення якості уроків інформатики.


Автор: Лавренко Світлана Вікторівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №86 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування навичок безпечної поведінки дітей в мережі Інтернет
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Найголовнішою проблемою сьогодення є розвиток творчого потенціалу особистості людини. У наш час, коли відбувається стрімка інформатизація суспільства, масове використання комп’ютерних технологій, головним стає питання комп’ютерної грамотності учнів. В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування навичок безпечної поведінки учнів в мережі Інтернет. Досвід містить авторські методичні матеріали для організації заходів у рамках проведення Дня безпечного Інтернету та елементів уроків із захисту від негативних інформаційних впливів.


Автор: Дубінін Андрій Олександрович, вчитель інформатики
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики та в позаурочний час
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді висвітлено систему роботи вчителя з розвитку творчої компетенції ІТ обдарованої молоді, наведені й узагальнені виправдані прийоми та форми роботи з дітьми для всебічної реалізації їхніх запитів. У роботі зроблено акцент на важливості організації самостійної роботи школярів на уроці інформатики та в позаурочний час й на необхідності максимальної підтримки та заохочення ІТ обдарованих учнів з боку педагога та батьків, що є запорукою підготовки АКМЕ випускника. Відстеження результативності діяльності автора досвіду підтверджує, що, за умови систематичного використання методів та прийомів роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики та в позаурочний час, учитель може досягти значних успіхів.


Автор: Силенко Олена Володимирівна, учитель інформатики
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Технологія ментальних карт як інструмент формування інформаційної компетентності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо використання методу інтелект-карт на уроках інформатики для формування інформаційної компетенції учнів.


Автор: Патрушева Ірина Анатоліївна, заступник директора з НВР, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Технологія формування цифрової грамотності учня Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Наданий досвід роботи розкриває технологію формування цифрової грамотності випускника, висвітлює ефективне поєднання мобільних пристроїв та персональних комп’ютерів на різних етапах уроку інформатики. За авторською технологією навчання реалізується двома інноваційними підходами: традиційним з підсиленням цифровими лайфхаками та цифровізованим.


Автор: Гринь Ірина Володимирівна, вчитель інформатики
Місце роботи: Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інструментарій сучасного вчителя або як уникнути одноманітності на уроці
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду реалізації творчих задумів щодо формування навчального контенту вчителя за допомогою Інтернет сервісів. Інструментарій сучасних освітніх технологій здатний якісно перетворити кожний урок, зробити «нове освітнє середовище».

  Автор: Лазукіна Марина Володимирівна, учитель інформатики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Організація обміну досвідом з використання хмарних сервісів засобами мережевої спільноти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено досвід організації мережевої взаємодії вчителів інформатики засобами сервісу Blogger.


Автор: Доценко Вікторія Валеріївна, вчитель інформатики 
Місце роботи: Лукашівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – заклад дошкільної освіти » Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання хмарних сервісів, Інтернет-ресурсів на уроках інформатики, як засіб урізноманітнення навчального процесу та позитивного впливу на мотивацію пізнавальної діяльності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені    приклади використання  Інтернет – ресурсів  ( Plikers, Classroom,  Google сервісів, Viber, навчання у  Студії коду)   на уроках інформатики. Досвід роботи рекомендовано вчителям, які бажають  урізноманітнити навчальний процес та позитивно вплинути на мотивацію пізнавальної діяльності учнів.

  Автор: Пушкаш Вікторія Вікторівна, Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області; Пелагейченко Вікторія Олександрівна, Бердянський навчально-виховний комплекс №1 «Мрія» Бердянської міської ради Запорізької області; Костюк Ірина Василівна, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області; Тягунов Андрій Ігорович, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області; Павлова Наталя Василівна, Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області; Пономаренко Олександр Геннадійович, Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області; Красильникова Наталія Вікторівна, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 13 Бердянської міської ради Запорізької області; учителі інформатики
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області; Бердянський навчально-виховний комплекс №1 «Мрія» Бердянської міської ради Запорізької області; Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Бердянської міської ради Запорізької області; Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області; Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області; Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 13 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Організація навчання інформатики у 9 класі за новим Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлені методичні рекомендації щодо організації навчання інформатики у 9 класі учителями інформатики м.Бердянська, що входять до педагогічної майстерні «Практика організації навчання інформатики у 9 класі за новим Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти». Акцент зроблений на створенні системи практичних робіт до кожного розділу програми 9 класу.


Автор: Князєва Вікторія Миколаївна, учитель інформатики та англійської мови
Місце роботи: Мелітопольська спеціалізована школа I-III ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток демократичних цінностей засобами квест технології на уроках інформатики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду роботи у сфері розвитку демократичної компетентності учнів. В роботі описано впровадження методики розвитку демократичних цінностей учнів засобами квест технології на уроках інформатики та в позаурочній діяльності; представлено механізм проведення веб-квесту та багатошарову модель пошукового завдання як основи квесту. Адресовано вчителям-предметникам, як засіб формування демократичної компетентності учнів.
 

Comments