Студія «Іноземні мови»

Студія «Іноземні мови» 
Студія «Іноземні мови»Автор: Єфіменко Вікторія Михайлівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Опорний навчальний заклад Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи:
Технологія веб-квест на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання однієї із таких популярних сучасних освітніх Інтернет-технологій, як веб-квест. В роботі показано використання технології веб-квест, яка сприяє активному процесу пізнання, розвиває вміння вчитися: знаходити необхідну інформацію, використовувати різні інформаційні джерела, запам’ятовувати, думати, вирішувати, організовувати себе до роботи. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку.


Автор: Харченко Юлія Юріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа №72 з поглибленим вивченням хімії і біології
Назва роботи: Формування ключових життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу на уроках англійської мови в умовах сучасної модернізації освіти засобами ІКТ 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На сьогоднішній день в Україні відбувається модернізація змісту освіти і це є важливим завданням для вчителів сприяти цим змінам. Весь європейський світ готує зміст сучасної освіти, який є провідним та необхідним для сучасного життя. Вже давно не потрібна купа теоретичного матеріалу яку взагалі неможливо запам’ятати, а ще гірше те, що такі знання в практичному плані не потрібні. Зміст сучасної освіти має бути побудований на базових, життєвих компетентностях людини ХХІ століття: це має бути знання рідної мови та культури, знання іноземних мов, які можна використати для спілкування та взаємодії, математичної грамотності, якої повинно вистачати для вирішення побутових справ, а також інших базових вмінь для повсякденного життя сучасної людини.


Автор: Черновол Ольга Григорівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: 
Малокатеринівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів- гімназія "Мрія" Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Творчий потенціал учителя як професійна цінність та його розвиток 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо саморозвитку педагогічної компетенції через розкриття та реалізацію особистісно-творчого потенціалу в різних видах діяльності. Особлива увага приділяється таким питанням, як інноваційне навчання.
В роботі показано використання методу проектів як сумісну творчу, дослідну діяльність вчителя та учня спрямовану на досягнення власних результатів дослідження, визначення цілей і завдань проекту, створення плану, програми та організацію проектної діяльності. Матеріал досвіду може бути використаний в подальших наукових розробках, присвячених дослідженню інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови.


Автор: Азарова Олена Андріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: 
Арт-технології як складова формування комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Узагальнений досвід містить аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури для теоретичного обґрунтування поняття арт-технології, опис системи роботи педагогічної діяльності учителя, до складу якого входять сучасні наукові підходи, використання яких сприяє розвитку комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови. Автор подає завдання, які покладені в основу арт-технологій, методичні розробки уроків, фрагменти уроків, позакласні заходи, а також методичний посібник для вчителя іноземної мови, який стане в нагоді під час підготовки позакласних заходів. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями англійської мови (як початківцями, так і досвідченими спеціалістами) спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітніх та шкіл нового типу, студентами вищих педагогічних навчальних закладів.


Автор: Магрицька Ганна Анатоліївна, вчитель німецької мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування іншомовної компетентності на уроках читання німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Нове соціальне замовлення суспільства в галузі освіти, зокрема щодо навчання іноземних мов  в Україні, зростання потреб у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.


Автор: Іванісова Вікторія Олександрівна, вчитель французької та німецької мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови як засіб формування соціальної, інформаційної та комунікативної компетентності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація:
Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку критичного мислення учнів, використовуючи різноманітні засоби, методи та форми комунікативного підходу до навчання німецької та французької мови. Технології розвитку критичного мислення на уроках іноземної мови дозволяють досягти таких освітніх результатів як уміння працювати з інформаційним потоком, що збільшується і постійно оновлюється, в різних освітніх галузях, висловлювати свої думки (усно і письмово) зрозуміло, впевнено та коректно по відношенню до оточуючих, формувати власну думку на основі осмислення різного досвіду, ідей і уявлень, вирішувати проблеми, самостійно займатися своїм навчанням (академічна мобільність), співпрацювати у групі, вибудовувати конструктивні взаємостосунки з іншими людьми.


Автор: Дехтярук Наталя Георгіївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: Формування мовленнєвої компетенції у процесі навчаня аудіювання учнів на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Узагальнений досвід роботи вчителя містить теоретичне обґрунтування проблеми формування мовленнєвої компетенції в процесі навчання аудіювання; характеристику умов, у яких формується цей досвід, аналіз його наукової достовірності та технології. Представлено методичну розробку уроку та презентацію до нього.


Автор: Пилипенко Тетяна Сергіївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження арт-педагогічних технологій у навчально-виховний процес учнів початкової школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо упровадження арт-педагогічних технологій у навчально-виховний процес учнів початкової школи. Основною метою арт-педагогіки є художній розвиток дітей та формування основ художньої культури. Арт-педагогіка сприяє формуванню здатності до усвідомлення дитини себе як особистості. Технології арт-педагогіки сприяють збереженню особистості загалом, оскільки об'єднують інтелектуальне та художнє сприйняття світу. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в усіх шкільних та дошкільних закладах вчителями вихователями і батьками.


Автор: Гура Любов Іванівна, учитель англійської мови
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Використання інноваційних акмеологічних технологій на уроках англійської мови як основа компетентнісного розвитку особистості  
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних акмеологічних технологій на уроках англійської мови. Практичне використання акмеологічних технологій допомагає змоделювати освітній процес для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективно навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителя. Створюються умови для досягнення все більш високих ступенів розвитку – «акме» в різних сферах життєдіяльності, що спонукають учнів до вирішення комунікативних завдань, застосування прийомів навчання, які дають можливість кожному брати участь в мовленнєвій діяльності. Результатом є зростання мотивації до вивчення предмета, активізація самостійної роботи, підвищення показників якості навчання.


Автор: Зіненко Олена Вікторівна, учитель англійськоі мови
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток полікультурноі компетентності в учнів на уроках англійськоі мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі розглянуті проблеми полікультурної освіти підростаючого покоління та виявлені основні шляхи підвищення полікультурної компетентності учнів, виховання любові до англійської мови, почуття поваги до культури англомовних країн, толерантності. Сутність обраних шляхів дозволяє підготувати сучасну молодь до життя в умовах багатонаціонального та полікультурного середовища та формувати в неї готовність до спілкування з представниками різних англомовних країн. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах, а також розглянутий досвід можна рекомендувати всім учителям для використання в освітній галузі.


Автор: Забеліна Ольга Володимирівна, учитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: Розвиток комунікативної компетенції на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури для теоретичного обґрунтування поняття мовленнєва компетенція, опис системи роботи педагогічної діяльності учителя, до складу якого входять сучасні наукові підходи, а саме: особистісно орієнтований,компетентнісно-діяльнісний, комунікативний, принципи діяльності, цілі навчання, умови організації навчально-пізнавальної діяльності та засоби досягнення цілей, опис узагальненої системи вправ з чотирьох видів мовленнєвої діяльності з метою розвитку мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови.


Автор: Олейнікова Оксана Георгіївна, учитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа I-III ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток комунікативної компетенції учнів шляхом упровадження ІКТ на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку комунікативної компетенції учнів шляхом упровадження ІКТ на уроках англійської мови. Показано переваги використання ІКТ як ефективного допоміжного технічного наочно-слухового засобу, допоміжного засобу навчально-пізнавальної діяльності учнів; засобу підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності, мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями англійської мови загальноосвітніх шкіл, студентами вищих педагогічних навчальних закладів.


Автор: Глазиріна Олена Валеріївна, учитель німецької мови
Місце роботи: Запорізький колегіум № 98 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування комунікативної компетенції школярів на уроках німецької мови засобами інтерактивного навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У ході виконання роботи проведене теоретичне дослідження проблеми формування комунікативної компетенції учнів на уроках іноземної (німецької) мови засобами інтерактивного навчання, внаслідок якого визначені основні категорії та виявлені їх специфічні особливості. Впровадження інтерактивного навчання задля інтенсифікації вивчення іноземної мови потребує перегляду деяких сталих дидактичних понять. Так, змінюються функції вчителя на уроці, він перестає бути основною фігурою навчання, виконуючи функції 3(три)К (консультація, контроль, корекція). Внаслідок цього змінюється склад форм організації навчання (замість індивідуальної вводиться парна), з’являється поняття інтерактивного уроку, визначається його місце серед інших, коректуються умови проведення та підготовки. Методичне відпрацювання поставленої проблеми дозволило почати створення тематичного банку інтерактивних форм і методів навчання німецької мови, використовуючи новітні комп’ютерні технології (хмарні сервіси, смарт-технологію тощо). Матеріали досвіду можуть зацікавити вчителів іноземної мови та взагалі вчителів гуманітарного циклу.


Автор: Веремійченко Алла Миколаївна, учитель німецької мови
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування здатності учнів до міжкультурної комунікації на уроках німецької мови в умовах акмеологічного підходу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Сформувати готовність і здатність учня до міжкультурної комунікації – означає розвинути в учня не тільки уміння спілкуватись, але й уміння користуватися відповідною іншомовною «технікою», «озброїти» його екстралінгвістичною інформацією, необхідною для адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному рівні, а також розвинути в нього такі якості, які дозволять йому здійснювати безпосереднє та опосередковане спілкування з представниками інших культур.


Автор: Зіборова Ксенія Віталіївна, учитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання технології ігромоделювання на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку предметних компетентностей
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо використання технології ігромоделювання, яка передбачає забезпечення позитивної динаміки пізнавальної активності, сприяє активізації емоційної пам’яті, формує міцні навички усного мовлення та, як наслідок, підвищує результативність навчально-виховного процесу на уроках англійської мови.


Автор: Місячна Юлія Миколаївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська гімназія №1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток комунікативної компетенції та підвищення мотивації учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду щодо розвитку комунікативних навичок володіння англійською мовою за допомогою ІКТ через застосування мультимедійного комплексу. В роботі показано використання інтерактивних вправ, створених за допомогою програми-оболонки HOTPOT, автентичного британського сайту British Council для підвищення мотивації тих, що навчаються.


Автор: Касенко Світлана Володимирівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Люцернянський навчально-виховний комплекс Вільнянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови засобами ІКТ
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено розробка циклу уроків патріотичного направлення щодо впровадження інноваційних підходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови засобами ІКТ.


Автор: Щербинко Ольга Володимирівна, вчитель англійської мови 
Місце роботи: Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання ІКТ на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування міжкультурної мовної компетентності учнів і особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземної мови. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах вчителями-предметниками. 


Автор: Котляр Людмила Миколаївна, учитель англійської мови
Місце роботи: КЗ «Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови у початкових і середніх класах 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови у початкових і середніх класах,які мають розвивальний характер,допомагають формувати мовленєві навички, удосконалювати орфоепічні вміння дітей.Вони спряють розвитку творчих здібностей дітей. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого і середнього віку.


Автор: Дитюк Катерина Олегівна, учитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 «Сузір`я» Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Онлайн навчання при викладанні англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Дана робота презентує систему впровадження  онлайн–технологій у процес викладання англійської мови, зокрема, створення та використання хмарних сервісів та «перегорнутого навчання». Автор презентує приклади використання можливостей учительського блогу  при виконанні домашніх завдань, самостійних і контрольних робіт, а саме головне – обґрунтовує  необхідність впровадження хмарних сервісів, як важливого чинника створення ситуації успіху для кожного учня.


Автор: Хоменко Олена Анатоліївна, вчитель німецької мови та географії
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетенцій на уроках німецької мови через застосування інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання інноваційних технологій при формуванні ключових компетенцій навчання. В роботі показано,що застосування інноваційних технологій є якісною,необхідною умовою для засвоєння навчального матеріалу з німецької мови ,а також розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів,виховання гармонійної особистості,підготовки учнів до життя в розвиненому інформаційному середовищі. Матеріал досвіду може бути використаний, як в учбовій так і позакласній роботі.


Автор: Петренко Тетяна Вікторівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Комунальний заклад "Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Веселівської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання тестів, як засобу контролю на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено тести для контролю знань учнів, які можуть бути використані на уроках англійської мови.
 


Автор: Василевська Світлана Олегівна, учитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток навичок самостійної роботи на уроках англійської мови шляхом впровадження дидактичних ігор
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Дана робота презентує систему впровадження дидактичних ігор та використання їх у процесі навчання. Автор презентує приклади використання ігор під час навчання на уроках англійської мови, для засвоєння самостійно учнями навчального матеріалу.


Автор: Проценко Ксенія Сергіївна, учитель англійської мови 
Місце роботи: Бердянська гімназія № 3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток ситуативного мовлення та навичок ХХІ століття учнів початкової ланки засобами комунікативної гри в умовах Нової української школи.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо переваг комунікативної гри у процесі формування ситуативного мовлення та навичок ХХІ століття учнів початкової школи в умовах реалізації Нового державного стандарту.


Автор: Бесчастна Вікторія Анатоліївна, вчитель німецької мови
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання проектно-ігрової технології «Дебати» для розвитку комунікативних навичок учнів старших класів на уроках німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У своїй педагогічній діяльності я намагаюсь постійно застосовувати різні методи та прийоми інтерактивних технологій з інноваційними елементами. Робота в парах, малих групах; ротаційні (змінні) трійки; «Карусель»; «Мозковий штурм»; «Мікрофон»; «Броунівських рух»; «Шість капелюшків»; метод «Прес»; рольова (ділова) гра; «Займи позицію»; «Зміни позицію»; «Дебати»; «Дискусія» тощо. Це допомагає дітям формувати власну думку, вирішувати проблеми, співпрацювати у групі. У своєму досвіді я описую технологію «Дебати», яка є є тим педагогічним феноменом, який зосереджує в собі можливість вирішення багатьох завдань, а найсуттєвіше – може допомогти в особистісному вдосконаленні самого педагога-вихователя, формуванні в ньому таких якостей, як толерантність, щирість, творча спрямованість.


Автор: Степанова Олена Вікторівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Костянтиніське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія-Мала академія наук №1 «Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використаня мультимедійних технологій на уроках англійської мови та в позаурочній діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитук особистості учня, його інтелектуальних, творчих задатків, формування вмінь розуміти висловлене іноземною мовою, вміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування засобами мультимедійних технологій. В роботі показано зразки використання ІКТ на уроках англійської мови та в позаурочній діяльності в Костянтинівському районному НВО №1 «Таврія».


Автор: Скирдкова Любов Миколаївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Більмацька опорна загальноосвітня школа I-III ступенів смт Більмак Запорізької області
Назва роботи: Формування соціокультурної компетенції за допомогою автентичних матеріалів на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді узагальнена система роботи, яка спрямована на вироблення вмінь і навичок роботи з автентичним матеріалом на уроках англійської мовию.


Автор: Жилкіна Світлана Іванівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: КЗ «Більмацька опорна загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів» Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Рольова гра як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Дана робота презентує систему впровадження рольових ігор у процес викладання англійської мови. Автор досвіду розглядає рольову гру як один з пріоритетних методів комунікативно-орієнтованого підходу що до навчання іноземних мов. В роботі представлено технології рольових ігор, яка сприяє досягненню комунікативної компетенції, розвиває вміння спілкуватися, розуміти іноземну мову,
Залучає учнів самовизначитися у навчальній діяльності з усвідомленням особистої відповідальності, спрямовує на одержання спільного результату.


Автор: Куркіна Оксана Олександрівна, учитель німецької мови; Хляпова Ілона Олексіївна, учитель фізики
Місце роботи: Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток мовної та предметної компетенції за методикою предметно - мовного інтегрованого навчання CLIL
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід запровадження в освітній процес можливості здобуття фахових знань через білінгвальне навчання за методикою CLIL, що гарантує покращення якості та практичної спрямованості мовної освіти, опанування учнями іноземними мовами на рівні, достатньому для спілкування, здобуття освіти та професії, пов’язаної з вивченням предметів MINT (математика, інформатика, природничі та технічні науки).


Автор: Рева Вікторія Василівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Інтелект» Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в контексті імерсійного методу у роботі літнього мовного табору
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду щодо формування позитивної мотивації у контексті імерсійного методу у роботі літнього мовного табору. Використання імерсійного методу є досить актуальним сьогодні. Ми впровадили цей досвід на базі літнього мовного табору, зануривши учнів в англомовне середовище, дослідивши уміння учнів адаптуватися в штучностворених умовах іншомовного середовища і визначили основні ефективні прийоми вивчення іноземної мови.


Автор: Сапронова Олена Василівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянський заклад загальносередньої освіти №9 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання інформаційно-інноваційних технологій у підвищенні ефективності уроку англійської мови та результативності навчання 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлені матеріали щодо використання інноваційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови у м. Бердянськ.В роботі показани форми і методи роботи комплексного застосування ІКТ з іншими видами дидактичних засобів. Адресовано вчителям іноземних мов.


Автор: Стольнікова Вікторія Сергіївна, вчитель німецької мови
Місце роботи: Мелітопольський начально-виховний комплекс № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування комунікативної компетентності учнів через використання он-лайн сервісів при вивченні німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід полягає у створенні системи використання інтернет-сервісів на уроках німецької мови для формування комунікативної компетентності. Адже Інтернет сьогодні – це потужне, багате джерело інформації, автентичних матеріалів, яке вимагає вмінь і навичок знаходити необхідну інформацію. Завдяки використанню сучасних інтернет-технологій учні не тільки отримують сучасні до вимог сьогодення знання, вміння та навички, але і вчаться дослідженню проблем на основі самостійного вибору, оцінки, визначенні ступеню корисності для особистих потреб. В роботі презентована методика використання інтернет-сервісів для мотивації навчання німецької мові як другої іноземної на початковому етапі, формування комунікативної компетентності. Створена авторська система формування комунікативної компентності шляхом використання гаджетів (технології BYOD), інтернет-сервісів (QR- код, Pixton.com, Prezi, Wordart.com, Learning Аpps, Padlet, Plickers.com) під час навчання німецької мови різних форматах (урок, позакласна діяльність, проект, мовний табір).


Автор: Фуклєва Ельвіра Анатоліївна, учитель англійської мови
Місце роботи: КЗ "Борисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Метод проектів як один із шляхів формування комунікативних навичок учнів на початковому етапі вивчення англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування комунікативних навичок учнів початкових класів, використовуючи метод проектів, який передбачає індивідуальну роботу над темою, яка мотивує зацікавленість кожного учасника проекту та дає можливість розширити межі творчої діяльності як учителя, так і учнів, та ефективне застосування різноманітних форм роботи. Матеріал досвіду може бути використано вчителями англійської мови у роботі з учнями початкової школи.


Автор: Щербак Тетяна Володимирівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Молочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Інтерактивні технології навчання як один із засобів активізації пізнавальної діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування й розвитку мов­леннєвої компетенції учнів, та активізації пізнавальної діяльності, використовуючи  інтерактивні технології, що допомагають розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками Матеріал досвіду може бути використаний вчителями в роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку в усіх загальношкільних закладах.


Автор: Федорова Світлана Юріївна, учитель англійської мови
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання елементів перевернутого навчання на уроках іноземної мови у початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання елементів перевернутого навчання на уроках іноземної мови у початковій школі. Вчитель розробила систему відеоматеріалів, які дозволяють опрацьовувати мовний інвентар вдома через мережу Інтернет, і проводити актуалізацію знань вивченого матеріалу безпосередньо на уроці. Ця методика дозволяє створити комфортну психологічну атмосферу, коли учні навчаються у зручному для них темпі., що підвищує мотивацію та інтерес до вивчення мови. Матеріали надані вчителем адаптовані для використання саме у початковій школі.


Автор: Мазур Інна Сергіївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Енергодарський багатопрофільний ліцей Енергодарської міської ради
Назва роботи: Використання ігрових методів за допомогою інноваційних технологій на уроках англійської мови з метою формування життєво-компетентної особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо ігрових методів за допомогою інноваційних технологій на уроці англійської мови, адже гра має велику значимість, бо в процесі гри учень формується як суб’єкт діяльності. Я можу впевнено сказати, що завтрашній день-це міжнародні зв’язки та комп’ютерна освіченість. Але для того, щоб учні почувалися впевнено у цьому середовищі, їм потрібна відповідна підготовка. Сьогодення вимагає від учнів не лише теоретичних знань, а їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою в різних ситуаціях, які наближені до реальних. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі середнього та старшого шкільного віку.


Автор: Тимчук Вікторія Миколаївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 14
Назва роботи: Навчання дітей 1 класу ІПК (клас інтенсивної педагогічної корекції) аудіюванню на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Впроваджуються ігрові методи, вправи на вдосконалення сприйняття кольору та числівників для навчання дітей 1 класу ІПК (інтенсивної педагогічної корекції) аудіюванню на уроках англійської мови.


Автор: Сафонова Юлія Миколаївна, вчитель німецької мови
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб спрямувати інтерес учнів до навчання шляхом застосування Інтернет- ресурсів. Використовую такі педагогічні технології: - інтеграція; - інтерактивні технології; - розвиток критичного мислення; - зорові схеми опори, меми; - квест-технологію - співпраці. Реалізую свої завдання допомогою інноваційних засобів навчання, якими виступають теле -, радіо -, аудіотехніка, комп’ютер. Сприймаючи зором чи слухом навчальний матеріал, учень розуміє почуте (аналізує його, дає власну оцінку), відтворює (зразок, власне (чуже мовлення). Така робота створює сприятливі умови для наслідування зразкової вимови, формування творчого мислення, удосконалення власного наукового мовлення.


Автор: Гуріна Марина Степанівна, вчитель іноземної мови
Місце роботи: Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Міжнародна діяльність на уроках англійської мови - шлях до розвитку комунікативних навичок учнів ХХІ сторіччя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розширення міжнародного партнерства на уроках англійської мови, запропоновано методи, форми, прийоми і засоби навчання англійської мови, що ведуть до реалізації активного навчання, участі у міжнародних освітніх проектах та програмах. Адресовано вчителям англійської мови.


Автор: Хайло Ольга Анатоліївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування навичок критичного мислення у системі роботи мовного літнього табору
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Головна ідея досвіду полягає в тому, що учням пропонується  ефективний та веселий досвід  вивчення англійської мови. Без стандартних уроків та домашніх завдань. Але шляхом занурення у штучно створене середовище англійської мови шляхом перегляду англомовних фільмів/мультфільмів, прослуховування пісень та навіть виконання ранкової розминки.


Автор: Чичерін Іван Віталійович, вчитель іноземних мов
Місце роботи: Вознесенська гімназія "Орієнтир" МРРЗО
Назва роботи: Веб-квест (WEB-QUEST) як засіб використання Інтернет-ресурсів при викладанні англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Враховано перехід на компетентнісні засади навчання, котрі, у зв’язку зі стрімким реформуванням школи, поки не належним чином відображено у дидактичному та методичному забезпеченні, де все ще домінує знаннєва компетентність. Запропоновано моделі використання технологій Веб-квестів та веб-уроків, які сприятимуть встановленню рівнозначності ключових компетентностей на всіх етапах навчання, відтворенню педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками, орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризмі.


Автор: Ігнатьєва Наталя Олегівна, вчитель
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 11
Назва роботи: Дистанційне навчання граматики з англійської мови 6 клас
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріал з досвіду роботи щодо впровадження дистанційної освіти в основній школі з граматики англійської мови для 6 класів. Найбільше уваги приділили вивченню часовим структурам та розвитку навичок самостійної роботи учнів. Робота була цікавою ,ми побачили результати та високу зацікавленість у учнів до курсу дистанційно-очного навчання з англійської мови.


Автор: Власенко Марина Василівна, Марчук Анастасія Сергіївна, вчителі німецької мови
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Предметно-мовний інтегрований проект «Wir pflanzen Zukunft» як ефективна технологія формування компетентнісної особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження предметно-мовного інтегрованого проекту «Wir pflanzen Zukunft», що є ефективним засобом реалізації ключових компетентностей «Нової української школи». Проект передбачає інтеграцію таких предметів як німецька мова (як друга іноземна) та біологія для учнів 6 класу. Результатом став методичний посібник, який може бути використаний для впровадження даного проекту в інших загальноосвітніх закладах.


Автор: Косенко Ірина Олександрівна, вчитель
Місце роботи: Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Створення умов для підвищення якості освіти через використання сервісу Classroоm під час вивчення німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо створення умов для підвищення якості освіти, самореалізації та саморозвитку суб’єктів освітнього простору через використання сервісу Classroоm під час вивчення німецької мови. В досвіді розкрито використання сервісу Google Classroom під час освітнього процесу як потужного стимулу в навчанні. Засобами таких уроків активізуються основні психічні процеси учнів: сприйняття, увагу, мислення, запам’ятовування, швидке збудження пізнавального інтересу. Зазначено основні можливості використання сервісу Classroom та результативність досвіду. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі вчителями починаючи з початкової школи до основної у різних навчальних закладах.


Автор: Дерев'янко Олена Володимирівна, вчитель
Місце роботи: Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання англійських пісень та відео як ефективного мотиваційного ресурсу в процесі навчання іноземної мови (англійської)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід щодо використання англійських пісень та відео на уроках англійської мови. В роботі показано та доведено, що використання автентичних пісень та відео є ефективним мотиваційним ресурсом в процесі навчання мови, а також розглянуті та наведені приклади їх ефективного використання.

Comments