Студія «Іноземні мови»

Студія «Іноземні мови» 
Студія «Іноземні мови»


  Автор: Єфіменко Вікторія Михайлівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Опорний навчальний заклад Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи:
Технологія веб-квест на уроках англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання однієї із таких популярних сучасних освітніх Інтернет-технологій, як веб-квест. В роботі показано використання технології веб-квест, яка сприяє активному процесу пізнання, розвиває вміння вчитися: знаходити необхідну інформацію, використовувати різні інформаційні джерела, запам’ятовувати, думати, вирішувати, організовувати себе до роботи. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку.

  Автор: Харченко Юлія Юріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа №72 з поглибленим вивченням хімії і біології
Назва роботи: Формування ключових життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу на уроках англійської мови в умовах сучасної модернізації освіти засобами ІКТ 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На сьогоднішній день в Україні відбувається модернізація змісту освіти і це є важливим завданням для вчителів сприяти цим змінам. Весь європейський світ готує зміст сучасної освіти, який є провідним та необхідним для сучасного життя. Вже давно не потрібна купа теоретичного матеріалу яку взагалі неможливо запам’ятати, а ще гірше те, що такі знання в практичному плані не потрібні. Зміст сучасної освіти має бути побудований на базових, життєвих компетентностях людини ХХІ століття: це має бути знання рідної мови та культури, знання іноземних мов, які можна використати для спілкування та взаємодії, математичної грамотності, якої повинно вистачати для вирішення побутових справ, а також інших базових вмінь для повсякденного життя сучасної людини.

  Автор: Черновол Ольга Григорівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: 
Малокатеринівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів- гімназія "Мрія" Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Творчий потенціал учителя як професійна цінність та його розвиток 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо саморозвитку педагогічної компетенції через розкриття та реалізацію особистісно-творчого потенціалу в різних видах діяльності. Особлива увага приділяється таким питанням, як інноваційне навчання.
В роботі показано використання методу проектів як сумісну творчу, дослідну діяльність вчителя та учня спрямовану на досягнення власних результатів дослідження, визначення цілей і завдань проекту, створення плану, програми та організацію проектної діяльності. Матеріал досвіду може бути використаний в подальших наукових розробках, присвячених дослідженню інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови.

  Автор: Азарова Олена Андріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: 
Арт-технології як складова формування комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Узагальнений досвід містить аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури для теоретичного обґрунтування поняття арт-технології, опис системи роботи педагогічної діяльності учителя, до складу якого входять сучасні наукові підходи, використання яких сприяє розвитку комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови. Автор подає завдання, які покладені в основу арт-технологій, методичні розробки уроків, фрагменти уроків, позакласні заходи, а також методичний посібник для вчителя іноземної мови, який стане в нагоді під час підготовки позакласних заходів. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями англійської мови (як початківцями, так і досвідченими спеціалістами) спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітніх та шкіл нового типу, студентами вищих педагогічних навчальних закладів.

  Автор: Магрицька Ганна Анатоліївна, вчитель німецької мови
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування іншомовної компетентності на уроках читання німецької мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Нове соціальне замовлення суспільства в галузі освіти, зокрема щодо навчання іноземних мов  в Україні, зростання потреб у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.

Comments