Студія «Історія і правознавство»

Студія «Історія і правознавство» 
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/istoripravo1.pngАвтор: Нікуліна Юлія Іванівна, учитель історії та правознавства
Місце роботи: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: 
Формування активної громадянської позиції на уроках історії та правознавства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: 
В роботі представлено матеріали  досвіду щодо формування історичних компетентностей, активної громадянської позиції на уроках історії та правознавства, з застосуванням інтерактивних підходів та методів навчання. Матеріал може бути використаний вчителями та викладачами для підвищення самоосвіти та саморозвитку.


Автор: Апостолова-Возниця Ольга Олександрівна, учитель історії та правознавства
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа I-III тупенів-гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання хмарних технологій як засобу створення освітнього середовища у процесі викладання історії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У даній роботі наводиться опис практичного використання хмарних технологій Google, Classroom та сервісу LearningApss, інших ресурсів мережі Інтернет для онлайн-супроводу викладання історії у Кушугумському НВК «Інтелект». Автор наголошує, що застосування хмарної технології Classroom та освітніх інтернет сервісів сприяє формуванню особистості з новим мисленням, здатної орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти робити висновки, розвивати критичне мислення.Автор: Заярський Олександр Васильович, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Інтелект" Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Інтерактивні та нестандартні форми роботи на уроках історії та правознавства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Заярський О.В. «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням шкільної атестаційної комісії від 10 лютого 2014 року. У 2017 році підвищив кваліфікацію у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Учитель постійно вдосконалює свій професійний рівень, систематично використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Заярський О.В. є керівником районного методичного об’єднання вчителів історії.


Автор: Білоконь Ірина Василівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Більмацька опорна загальноосвітня школа І –ІІІ ст. смт. Більмак Запорізької області
Назва роботи: 
Організація дослідницької діяльності учнів як засіб розвитку їх творчого потенціалу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді узагальнена система роботи, яка спрямована на вироблення у учнів вмінь і навичок, які складають основу необхідних життєвих компетентностей.


Автор: Рабочкова Олена Анатоліївна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Комунальний заклад «Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання відеосвідчень як історичного джерела
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У даній роботі наводиться опис практичного використання відеосвідчень як історичного джерела на уроках історії та на виховних заходах із застосуванням інтерактивних підходів та методів навчання. Автор наголошує, що застосування використання відеосвідчень сприяє розвитку учня як особистості, формує громадські якості й успішну самореалізацію у сучасному суспільстві дозволяє наблизитись до історичного часу, про який ідеться у спогадах. Матеріал може бути використаний вчителями та викладачами на уроках історії та на виховних годинах.


Автор: Карпенко Марія Сергіївна, вчитель сторії та правознавства
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток критичного мислення на уроках історії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В даній роботі представлений досвід, в якому розглядається технології і методи формування та розвитку критичного мислення в учнів. Спираючись на Закони України «Про освіту» та Концепцію Нової школи, де головною метою є розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Ефективною технологією виступає технологія розвитку критичного мислення, оскільки впроваджуючи її відбувається формування творчих здібностей учнів і це дає змогу вчителю чітко й ефективно організувати навчальний процес, спрямувати його на формування здібностей учнів і розвитку їх творчого потенціалу.


Автор: Холоденко Марина Костянтинівна, вчитель історії
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-Ш ст. №89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Патріотичне виховання шкільної молоді засобом створення освітньої історико-культурної платформи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо створення такої освітньої історико-культурної платформи, яка включає в себе взаємопов’язані між собою та взаємодіючі елементи, підпорядковані єдиній меті: поширити знання учнів з історії рідної країни та рідного краю, долучити до роботи з пошуку історичних відомостей про події минулого, наблизити історію до учнів через залучення до краєзнавчої роботи з вивчення історії свого роду, школи, вулиці, району, стимулювати та підтримувати ініціативу учнів, систематизувати, узагальнювати та пропагувати набуті знання.Автор: Харченко Едуард Михайлович, вчитель історії
Місце роботи: Петропільський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній начальний заклад – заклад дошкільної освіти» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання Інтернет-сервісу Kahoot на уроках історії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено опис досвіду використання Інтернет-сервісу Kahoot, який можна застосовувати на уроках в якості перевірки знань. Використання даного сервісу може бути хорошим способом оригінального отримання зворотного зв'язку від учнів. А також вчити учнів виявляти та використовувати можливості соціальних освітніх мереж для підвищення якості навчання та розвитку інформаційної компетентності. Даний досвід можна використовувати вчителям різних дисциплін, а не тільки історії, учнями середніх та старших класів.


Автор: Солдатєнко Ольга Василівна, директор; Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії; Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо заходів розробки і впровадження ефективних засобів та технологій навчання історії, виховання і самовдосконалення учнів в полікультурній багатомовній аудиторії, створення умов для їх розвитку. Білінгвальне навчання сприятиме наданню учням можливостей вивчення навчальних предметів (не тільки мовної галузі) з їх термінологією кількома мовами, що відкриває великі можливості щодо успішного вступу у вищі навчальні заклади України, продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації, подальшої успішної професіоналізації.


Автор: Товкач Валентина Миколаївна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Створення творчого проекту як засіб мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення історії рідного краю
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У поданій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя  щодо впровадження проектних технологій навчання  при вивченні історії рідного краю для учнів середньої та старшої школи, які відповідають  вимогам концепції Нової української школи.


Автор: Гушуляк Світлана Володимирівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради
Назва роботи: Використання кейс-методу у викладанні правознавства як засіб формування компетентностей школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В даній роботі представлено матеріали досвіду щодо формування ком-петентностей школярів шляхом практичного застосування кейс-методу на уроках правознавства. Автор подає теоретичний матеріал щодо створення кейсу, практичні наробки щодо наповнюваності кейсу; методи і прийоми засновані на вирішенні конкретних проблем, завдань; в результаті відбувається критичне оволодіння професійними знаннями, навичками, вміннями і розвиток розумових здібностей.


Автор: Лихолай Олександра Сергіївна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства як засіб формування предметних компетентностей учня
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних технологій на уроках історії та правознавства з учнями середньої та старшої ланки відповідно до концепції Нової української школи.
 


Автор: Політанська Тетяна Анатоліївна, вчитель історії
Місце роботи: Володимирівський навчально – виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання освітньої технології критичного мислення на уроках історії
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо оволодіння основними принципами та операціями критичного мислення які дозволить учням виробити новий стиль мислення, що буде допомагати аналізувати проблеми в будь-якій сфері життя та знаходити їх оптимальне вирішення.
Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах вчителями і батьками.


Автор: Білай Юрій Вікторович, викладач суспільствознавчих дисциплін
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Метод проектів на уроках правознавства у ПТНЗ
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо формування ефективної системи навчання учнів ПТНЗ правознавству за допомогою проектного навчання. У роботі, в якості демонстрації успішності досвіду, представлений один із успішно реалізованих проектів. Матеріали роботи можуть бути використані педагогами для реалізації технології проектного навчання в середовищі учні старшої школи та ПТНЗ.


Автор: Дашко Марина Володимирівна, вчитель
Місце роботи: Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Підготовка до практичних занять з історії в старших класах як засіб розвитку самоосвітньої компетентності вчителя та учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено власний досвід у межах методичної роботи вчителя, щодо можливостей застосування підготовки та проведення практичних занять з історії у старших класах як засобу розвитку самоосвітньої компетентності вчителя та учнів. Співставлено основні етапи діяльності вчителя та учнів зі складовими процесу розвитку самоосвітньої компетентності в процесі підготовки до практичних занять. Адресовано вчителям історії.


Автор: Рогоча Олена Кімівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів в процесі навчальної діяльності та додаткової освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування соціальної та громадянської компетентностей учнів в процесі навчальної діяльності та додаткової освіти, який спрямований на вирішення питань щодо забезпечення розвитку соціальної та громадянської компетентностей, громадських цінностей і орієнтирів особистості, а також формування умінь, навичок та набуття відповідного досвіду спільної діяльності в процесі організації освітнього процесу на уроках історії та позакласній діяльності з предмету.

Comments