Студія «Математика»

Студія «Математика»
Студія «Математика»


  Автор: Ворушилова Інна Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Розвиток творчого мислення на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У зв’язку з всезростаючими проблемами створення ефективної системи шкільної освіти, її адаптацією до нових, прогресивних концепцій навчання актуальним постає питання про шляхи запровадження в шкільний навчально–виховний процес сучасних інформаційних технологій. Пріоритетними для школи поступово стають і такі методи навчання, які сприяють розвитку не лише продуктивного мислення дітей, а й створенню умов для творчих, евристичних пошуків школярів.

  Автор: Агапова Ольга Вікторівна, вчитель математики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа №51 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Самостійна робота як метод активізації освітньої діяльності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід розкриває непересічне значення самостійної роботи як провідного засобу досягнення дидактичної мети уроку, активізації освітньої діяльності учнів. У досвіді доводиться, що зміст та методичний апарат завдань для самостійної роботи забезпечує високий рівень пізнавальної діяльності на всіх рівнях пізнавальної самостійності, а індивідуалізація завдань, врахування сформованості в учнів компетенцій самостійної роботи забезпечує успішність виконання. Використання досвіду сучасних педагогічних та інформаційних технологій, зокрема, технології кооперативного навчання, забезпечує впевненість дитини в своїй успішності, вчить її вчитися. Досвід спрямований на розвиток індивідуального прогресу кожної дитини.

Comments