Студія «Математика»

Студія «Математика»
Студія «Математика»Автор: Ворушилова Інна Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Розвиток творчого мислення на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У зв’язку з всезростаючими проблемами створення ефективної системи шкільної освіти, її адаптацією до нових, прогресивних концепцій навчання актуальним постає питання про шляхи запровадження в шкільний навчально–виховний процес сучасних інформаційних технологій. Пріоритетними для школи поступово стають і такі методи навчання, які сприяють розвитку не лише продуктивного мислення дітей, а й створенню умов для творчих, евристичних пошуків школярів.


Автор: Агапова Ольга Вікторівна, вчитель математики
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа №51 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Самостійна робота як метод активізації освітньої діяльності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід розкриває непересічне значення самостійної роботи як провідного засобу досягнення дидактичної мети уроку, активізації освітньої діяльності учнів. У досвіді доводиться, що зміст та методичний апарат завдань для самостійної роботи забезпечує високий рівень пізнавальної діяльності на всіх рівнях пізнавальної самостійності, а індивідуалізація завдань, врахування сформованості в учнів компетенцій самостійної роботи забезпечує успішність виконання. Використання досвіду сучасних педагогічних та інформаційних технологій, зокрема, технології кооперативного навчання, забезпечує впевненість дитини в своїй успішності, вчить її вчитися. Досвід спрямований на розвиток індивідуального прогресу кожної дитини.


Автор: Тарасенко Антоніна Анатоліївна, вчитель математики
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток особистості учня шляхом диференціації навчання на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Реалізація диференціації навчання учнів дозволяє створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, також підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень, забезпечує комфортність, емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів.


Автор: Баль Наталія Іллівна, вчитель математики
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Успіх роботи вчителя не стільки в тому, щоб учні засвоїли інформацію чи певні алгоритми дій, скільки в тому, щоб вони могли виявити особистий творчий підхід до осмислення, оцінювання та висновків, що стануть основою життєвих установок. Розв’язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. В своїй роботі я використовую математику і її виховний потенціал для формування цілісної картини навколишнього світу, створюю атмосферу зацікавленості математикою шляхом проведення різноманітних позакласних заходів: усні журнали, уявні подорожі, ігри тощо. Все це дозволяє зробити процес навчання більш цікавим, створює у дітей робочий настрій, вчить самостійно мислити і приймати рішення. Технологія моєї діяльності базується на свободі творчості, альтернативності мислення, широкому використанні технології навчання у співробітництві. Заданою технологією надається можливість кожному учневі досягати запланованого результату у відповідності зі своїми здібностями і можливостями.Автор: Сіріньок Алла Анатоліївна, учитель математики
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження акмеологічних технологій як запорука формування ключових компетентностей школярів Нової української школи на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали, що засвідчують актуальність формування ключових компетентностей учнів. В умовах реформування математичної освіти акмеологічні технології є запорукою формування ключових компетентностей школярів на уроках математики, що мають не тільки забезпечувати учнів певною системою знань, але й формувати предметну математичну компетентність та розвивати в них уміння й бажання самостійно здобувати знання й оперувати ними. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями середнього та старшого шкільного віку.Автор: Євтух Тетяна Анатоліївна, учитель математики
Місце роботи: Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток в учнів компетентності продуктивної творчої діяльності шляхом використання елементів технології творчої особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Зміст досвіду полягає у оптимальному поєднанні різних форм та методів роботи, урахуванні психофізіологічних особливостей дітей шляхом диференціації й індивідуалізації навчання, ство­рення мотивації до роботи на всіх етапах уроку, робота над створенням пози­тивного психоемоційного клімату. Цілеспрямована робота вчителя створює можливості для зростання творчого потенціалу учнів, для формування в них умінь працювати творчо.


Автор: Бейдик Наталія Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Підгірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області
Назва роботи: Діяльнісний підхід на уроках математики з питань енергозбереження та змін клімату
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо використання діяльнісного підходу на уроках математики в питаннях енергозбереження та змін клімату, що відповідає соціальному замовленню суспільства та можливість використовувати дані завдання не тільки на уроках математики, фізики, екології, але і в життєвих ситуаціях.


Автор: Шафорост Тетяна Федорівна, вчитель математики
Місце роботи: Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавальної компетентності учнів на уроках математики шляхом використання елементів інтерактивних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку та формування пізнавальної компетентності учнів на уроках математики шляхом використання елементів інтерактивних технологій навчання.


Автор: Чумаченко Тетяна Іванівна, учитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як засіб підвищення інтересу до предмету
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В умовах зниження мотивації до навчання в школі, яке спостерігається останнім часом, є необхідність підтримки інтересу до процесу оволодіння знаннями. Саме наявність інтересу до предмету дає можливість залучати учнів до активного процесу мислення й навчальної діяльності. Подані матеріали розкривають досвід роботи вчителя математики з проблемної теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як засіб підвищення інтересу до предмету», який полягає у зміні ставлення до викладання математики, використанні цікавих форм, методів, завдань для підтримки інтересу до навчання постійно чи протягом тривалого часу уроку. Запропоновані матеріали з досвіду роботи вчителя щодо проведення уроків з використанням нетрадиційних форм, які активізують пізнавальну активність учнів на уроках, підвищують інтерес до навчання, розвивають їх творчу самостійність. Матеріали містять підбору цікавого матеріалу, який використовувався для складання авторських задач і прикладів, які мають практичну значущість і містять цікаву інформацію з різних сфер життя і може бути використаний вчителями математики для учнів середнього шкільного віку.


Автор: Шайда Наталя Миколаївна, вчитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Моніторинг навчальних досягнень учнів з предмету як один із способів підвищення якості освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Вашій увазі я подаю систему роботи з проведення моніторингу на уроках математики, метою якого є поліпшення стану загальної навчальної підготовки учнів шляхом виявлення проблем і цілеспрямованої корекційної роботи. Даний досвід показує необхідність отримання об'єктивної інформації про результати навчання, для виявлення умов підвищення успішності учнів, їх більш ефективного залучення до активного життя і готовності опановувати знання у подальшому. У досвіді наведено не тільки алгоритм проведення моніторингу, а й засоби, що дозволяють вдало його реалізувати. Це розроблені власними силами дидактичні матеріали: тести, математичні та графічні диктанти за новою програмою по класам, обсяг і складність яких є орієнтовними та можуть бути змінені.


Автор: Мордик Віта Олександрівна, учитель математики
Місце роботи: Комунальний заклад «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами новітніх технологій на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі описано методи навчання математики для забезпечення засвоєння відповідних математичних знань, розвитку предметних умінь та навичок, створення умов для формування математичної компетентності та розвитку основних груп компетентностей учнів. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями математики у роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку.

  Автор: Сиволап Юлія Олександрівна, вчитель математики
Місце роботи: Петропільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток навчально–пізнавальної компетентності на уроках математики шляхом застосування програмного забезпечення Advanced Grapfer
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Використання на уроках математики інформаційно – комунікативних технологій спонукає та мотивує сучасних учнів до вивчення предмета. Програма Advanced Grapfer допомагає зацікавити учнів до виконання завдань та дозволяє виконати різні типи задач, побудови й аналізу різноманітних математичних моделей процесів та явищ. Має значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики. Дає можливість педагогам розвивати навчально – пізнавальні компетентності учнів на уроках математики.


Автор: Рашуга Наталя Іванівна, учитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бердянської міської ради
Назва роботи: Розвиток творчої особистості учня шляхом упровадження інноваційних технологій навчання на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У пропонованій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання інноваційних технологій навчання на уроках математики з метою розвитку творчих здібностей учнів. У роботі розглянуто методи інтерактивного навчання, ІКТ, проектна технологія. Технології спрямовані на творчий саморозвиток і самореалізацію дитини. Досвід відповідає вимогам концепції Нової української школи. Стане в нагоді учителям, які викладають математику.


Автор: Гаращенко Альона Петрівна, вчитель математики
Місце роботи: Комунальний заклад "Оріхівська гімназія №1 "Сузір'я" Оріхівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження нових інформаційних технологій та формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах сучасної модернізації освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Основне завдання сучасного вчителя – залучити учнів до активної та самостійної діяльності, перетворити їх у суб’єктів цієї діяльності. Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань. Головне в досвіді – наполеглива повсякденна праця, поєднана з високим інтелектом, творчістю, гуманністю, оперативністю, розумінням психології гімназиста і вмінням відвідати себе роботі. Головна мета педагогічної діяльності: – технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання; – впровадження особистісно – орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій. Узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя щодо впровадження інформаційних технологій навчання на уроках математики для учнів середньої та старшої ланок відповідають вимогам концепції Нової української школи. В практику своєї роботи впроваджую такі інноваційні технології: Ігрові технології; Тестові технології; Технології проблемного навчання, комп’ютерні технології; Прийоми групової роботи та індивідуальної роботи; Проектні технології.

  Автор: Клименченко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради
Назва роботи: Письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Висвітлені можливостей застосування прийомів і стратегій розвитку критичного мислення учнів на різних етапах уроку, розкрити можливості застосування технології РКМ для активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках математики, свідомого засвоєння навчального матеріалу в умовах незначної кількості годин, передбачених програмою.


Автор: Чешун Олена Олександрівна, учитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів №2 Бердянської міської ради Запорізької області 
Назва роботи: "Без верби і калини нема України". Нестандартний урок з математики за темою: "Властивості степеня з цілим показником"
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На матеріалах даної роботи показано поєднання суто математичного матеріалу з українською флористикою та країнознавством на позитивному емоціональному фоні сучасного уроку.


Автор: Мірошніченко Наталія Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Лежинський навчально-виховний комплекс "загальноовітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Впровадження ІКТ на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Перехід до інформаційного суспільства в Україні є об'єктивною необхідністю. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві».Автор: Шувара Валентина Анатоліївна, вчитель математики, завуч
Місце роботи: КЗ "Менчикурівська загальноосвітня школа I-III ступенів" Веселівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання ІКТ на уроках математики 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріал про систему використання інформаційно- комунікаційних технологій на уроках математики та їх впливу на розвиток творчих здібностей учнів. Матеріал може бути використаним підчас підготовки до уроків математики.


Автор: Шевченко Тетяна Миколаївна, учитель математики
Місце роботи: Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду, щодо впровадження системи роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів за допомогою інтерактивних та хмарних технологій.


Автор: Каспришина Олена Миколаївна, вчитель математики
Місце роботи: Мар’ївський навчально - виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Біленьківської сільської ради 
Назва роботи: Використання інформаційно-комyнікаційних технологій навчання на yроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.
 


Автор: Попкова Світлана Іванівна, вчитель
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа I-III ступенів №72 с поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області 
Назва роботи: Розвиток пізнавальної і творчої активності учнів на уроках математики в ході реалізації Державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі через гуманізацію освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: За інноваційним потенціалом досвід слід вважати перспективним.
В роботі представлені матеріали, які вчитель застосовує при викладанні математики. Систематизація матеріалів здійснена за конкретними прийомами формування раціональної розумової діяльності. Представлені матеріали можуть бути застосовані при вивченні різних тем в різних класах, тим самим вирішується питання взаємозв’язку математичних фактів, виключається випадковість розглядуваних співвідношень в конкретних завданнях.


Автор: Щенкова Юлія Геннадіївна, заступник директора з НВР, вчитель математики
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності сучасного уроку математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання інтерактивних технологій у процесі вивчення математики. Новизна презентованої системи роботи полягає в тому, що сформульовано та обґрунтовано принципи побудови дидактичної моделі інтерактивного уроку математики на фоні процесів модернізації шкільної освіти в Україні; показана роль інтерактивного уроку у створенні ситуації розвитку особистості учнів, їх рефлексивної функції та розвитку мислення при вивченні математики. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку.


Автор: Білик Наталія Леонідівна, викладач математики
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Використання інноваційних технологій на заняттях математики для організації особистісно-орієнтованого навчання з метою формування творчої особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо створення та забезпечення оптимальних умов для творчого розвитку учнів. Для того, щоб досягти поставленої мети потрібно, щоб викладач мав ґрунтовні знання з предмету та міг ефективно застосувати на заняттях активні методи оволодіння знаннями учнями. Розбудити пізнавальну активність учнів, пізнавальну дотошність, не сприймання на віру, критичний погляд, нестандартно розв’язувати прості завдання, сміливо мислити. Найефективнішим засобом підвищення ефективності пізнавальної активності учнів та розвитку їх творчого мислення є використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання.


Автор: Мудрьонова Валентина Анатоліївна, вчитель математики
Місце роботи: Веселянський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей школярів на уроках математики шляхом використання елементів інтерактивних форм і методів навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Використання на уроках математики інформаційно – комунікативних технологій спонукає та мотивує сучасних учнів до вивчення предмета. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у світі — ці риси особистості стають найважли­вішими на сучасному етапі історичного розвитку, їх формування вимагає нових підходів до процесу навчання. Має значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики. Дає можливість педагогам розвивати навчально – пізнавальні компетентності учнів на уроках математики. Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують учителів не тільки надавати учням інформацію, а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті.


Автор: Журавель Наталя Михайлівна, вчитель математики 
Місце роботи: Миколай-Пільський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Діяльнісний підхід на уроках математики  
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Головне в реалізації технології діяльнісного методу навчання полягає не в тому, щоб учень знав більше, а в тому, щоб він умів пізнавати, здобувати необхідні знання, вміло застосовувати їх у житті, в роботі, в будь-яких ситуаціях. В роботі надаються конкретні поради вчителю для організації самонавчальної роботи учнів на різних етапах уроку в межах діяльнісного підходу.


Автор: Продан Олена Олександрівна, вчитель математики та інформатики
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Профільна освіта: формування компетентностей продуктивної творчої праці на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду роботи щодо розробки та апробації окремих компонентів навчально-методичного забезпечення для 10-11-х класів різного профілю в умовах впровадження лекційно – практичної системи. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями математики у роботі з дітьми старшого
шкільного віку.

  Автор: Федотова Ольга Миколаївна, вчитель математики
Місце роботи: Біленьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Інноваційні педагогічні технології в практиці сучасного вчителя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Використання інноваційних технологій у роботі вчителя є досить актуальним питанням, яке слід досліджувати під час оновлення сучасного освітнього простору. У роботі наведено приклади певних технологій, приведено теоретичний матеріал, який може допомогти у роботі над вивченням цього питання. Також приведено приклади використання деяких методів і засобів навчання на уроках математики.


Автор: Гребінь Юлія Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Трудова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області
Назва роботи: Комп'ютерні технології в процесі навчання математики в школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо умілого поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання математики, які дадуть бажаний результат, а саме: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з математики та усвідомлення їх практичного застосування.


Автор: Стапай Федір Михайлович, вчитель математики
Місце роботи: Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради
Назва роботи: Диференційований підхід на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У зв’язку з впровадженням нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в основу системи навчання був покладений рівневий підхід і технологія рівневої диференціації як сукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси. Рівнева диференціація навчання є запорукою розвитку дітей з різними здібностями й інтересами.


Автор: Яковенко Ірина Віталіївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянський загальноосвітній заклад І-ІІІ ст. №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Практичні аспекти впровадження діяльнісного методу на уроках математики в початковій школі за педагогічною технологією «Росток»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження технології діяльнісного підходу на уроках математики в рамках науково-педагогічного проекту «Росток». Використання діяльнісного методу дозволяє учневі стати активним учасником освітнього процесу, сприяє всебічному розвитку дитини, навчає розумінню себе як особистості в навколишньому середовищі.


Автор: Василенко Вікторія Ярославівна, вчитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Сервіс Google Classroom як засіб дистанційного навчання математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Робота представляє матеріали досвіду з використання у власній практичній діяльності сервісу Google Classroom для ефективної організації навчального процесу на уроках математики. У роботі показана доцільність застосування даної технології дистанційного навчання на платформі Google Classroom для формування в учнів умінь самостійно працювати, підвищення їх мотивації до навчання та ефективного засвоєння навчального матеріалу. Адресовано молодим вчителям, вчителям-предметникам.


Автор: Висоцька Оксана Олегівна, учитель математики
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання групових форм роботи на уроках математики з метою створення ситуації успіху в умовах реформування української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи вчителя математики. Запропоновано авторські розробки уроків з використанням групових форм роботи. Представлені завдання відповідають новій навчальній програмі з математики і можуть бути використані у роботі з будь-яким підручником. Рекомендовано для вчителів, які прагнуть перетворити свій урок на творчий пошук. 


Автор: Кіріченко Антоніна Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області  
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики шляхом використання різних форм і методів роботи, цікавих завдань, які підвищують інтерес учнів до навчання  і сприяє засвоєнню знань з математики і розвитку їх творчого потенціалу. 

  Автор: Савовська Людмила Григорівна, вчитель математики
Місце роботи: Комунальний заклад «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Використання інноваційних акмеологічних технологій на уроках математики як основа компетентнісного розвитку особистості  
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних акмеологічних технологій на уроках математики. Практичне використання акмеологічних технологій допомагає змоделювати освітній процес для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективно навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителя. Створюються умови для досягнення все більш високих ступенів розвитку – «акме» в різних сферах життєдіяльності, що спонукають учнів до вирішення комунікативних завдань. Використання акмеологічних технологій полегшуть учителю досягнення провідної найважливішої мети - формування та розвитку особистості. Ця методика заслуговує на серйозну увагу з боку вчителів сучасної школи.


Автор: Василішина Людмила Борисівна, вчитель математики
Місце роботи: КЗ «Таврійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області
Назва роботи: Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики шляхом використання сучасних форм і методів 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду з питання активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. Як показує практика, підвищити ефективність навчального процесу можна завдяки впровадженню активних форм і методів навчання.


Автор: Маєвський Олександр Леонідович, вчитель математики, фізики, ”Захисту Вітчизни”
Місце роботи: Юльївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» село Юльївка Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Впровадження нетрадиційних уроків з використанням мультимедійних засобів і комп’ютерних програм для стимулювання пізнавальної активності й ініціативи здобувачів освіти на уроках математики, фізики та «Захисту Вітчизни» на засадах гуманної педагогіки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо заміни авторитарної педагогічної технології на особистісно-орієнтований та гуманно-особистісний підхід до дитини, шляхом впровадження сучасних уроків з використанням мультимедійних засобів і комп’ютерних програм на засадах гуманної педагогіки. На прикладах нетрадиційних уроків показано використання колективної та змішаної форм методичної роботи , що дозволяє вирішувати кілька дидактичних завдань, в тому числі стимулювання і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями в роботі з добувачами освіти середньої та старшої ланки в усіх шкільних закладах.


Автор: Валипіч Лідія Іванівна, вчитель математики
Місце роботи: Чернігівська загальноосвітня школа I-III ступенів Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток креативного мислення на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід розкриває питання розвитку креативного мислення на уроках математики в старшій школі. Особлива увага приділяється запровадженню творчих завдань, які стимулюють розвиток пізнавальних здібностей учнів, мислення, творчих вмінь учнів, асоціативне мислення. Автор розкриває шляхи вирішення проблемної теми, надає матеріали щодо фактичного використання форм та методів на уроках та в позаурочний час, розробляє методику та технології підготовки учнів до участі у конкурсах різних рівнів. Пропонує різні педагогічні технології, прийоми і форми які використовує на своїх уроках з метою формування креативного мислення учнів. Досвід спрямований на розвиток індивідуального прогресу кожної дитини. Поданий практичний матеріал з досвіду роботи вчителя: розроблено конспекти авторських уроків різних типів з математики;розроблено тестові завдання для здійснення контролю знань учнів;дидактичний матеріал. Матеріали досвіду були опубліковані у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

Comments