Студія «Мистецтво, трудове навчання»

Студія «Мистецтво, трудове навчання»
Студія «Мистецтво, трудове навчання»Автор: Юркович Тетяна Петрівна, вчитель трудового навчання
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують активізацію творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями трудового навчання в роботі з учнями 5-9 класів.


Автор: Тарасенко Галина Григорівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Опорний навчально-виховний заклад Чернігівська загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М.Темника Чернігівської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Інтерактивні технології навчання – ефективний засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра на уроках та в позаурочний час
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо застосування інтерактивних технологій в початковій школі для кращого усвідомлення та впровадження учнями в освітньому процесі. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в усіх шкільних закладах вчителями, логопедами, вихователями групи продовженого дня і батьками. Досвід розкриває систему роботи щодо застосування інноваційних підходів, надає матеріали щодо фактичного використання форм та методів на уроках та в позаурочний час, розробляє методику та технології підготовки учнів до участі у різноманітних конкурсах. В блозі подано цікаві матеріали щодо ефективного використання сучасних інтернет-технологій у навчально-виховному процесі. Блог містить посилання на авторські публікації в мережі Інтернет, авторські завдання, матеріали авторського блогу ,,Дитинство-щаслива пора”, на проектну діяльність учнів, на участь у конкурсах.


Автор: Чиньонна Наталія Семенівна, вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області.
Назва роботи: Формування естетичного світогляду учнів на уроках образотворчого мистецтва на основі вивчення національних традицій, культури України як шлях до компетентної особистості.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Відродження та збереження національних традицій і культури України на уроках образотворчого мистецтва сприяє зростанню свідомості народу, створює умови для його творчого розвитку. Мистецьке пізнання утворюється через споглядання витворів мистецтва, тому я впроваджую різноманітні уроки – подорожи, ігрові треки, уроки з використанням різних напрямків сучасного мистецтва, що сприяють формуванню знань шляхом самостійної пізнавальної діяльності, розвитку індивідуальних здібностей, розкривають внутрішній світ учня. Першочерговим завданням уроків є систематичний розвиток у школярів спроможності сприйняти художній образ з його подальшим відтворенням у власних художніх роботах. На уроках використовую різні методи навчання, такі як вербальні: розповіді. пояснення, коментар, доповнення, бесіда, колективне обговорення; практичні: навчальний рисунок, інструктаж, ігрові вправи, прийоми володіння різними художніми техніками. Впроваджую деякі нестандартні методи: особистісно зорієнтовані, колективні та інші…»


Автор: Чердаклієва Олена Вікторівна, вчитель трудового навчання 
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області.
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів через впровадження інноваційних технологій на уроках з трудового навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Уроки з трудового навчання створюють умови для реалізації індивідуальних можливостей кожного учня, дають можливість розвитку їх творчих здібностей та вмінь. Використання інноваційних технологій робить навчання різноманітним, цікавим і сприяє формуванню та подальший розвиток творчих здібностей учнів. Даний досвід спрямований на пошук та використання під час уроків з трудового навчання інноваційних технологій, які забезпечують позитивну мотивацію навчання учнів, також активізують творчі здібності їх і сприяють розвитку творчого потенціалу учнів. Технологія досвіду містить у собі арсенал форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід педагога до створення системи роботи над творчими завданнями на уроках, використанню новітніх технологій. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями загальноосвітніх шкіл, студентами педагогічних навчальних закладів.


Автор: Долга Уляна Ігорівна, вчитель трудового навчання та мистецтва
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I - III ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області Комунарський район.
Назва роботи: Ефективні інноваційні технології викладання інтегрованого курсу предметів естетичного циклу та трудового навчання в сучасній школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Матеріали досвіду дозволяють дослідити сучасні технології організації навчально - виховного процесу в умовах Нової Української школи. Модернізувати освітній процес, шляхом створення оптимальних умов для ефективного впровадження інноваційних технологій у інтегроване навчання з предметів естетичного циклу та трудового навчання.


Автор: Чайковська Ольга Володимирівна, вчитель музичного мистецтва
Місце роботи: Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізький район
Назва роботи: Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках музичного мистецтва як необхідна умова формування творчої активності і самореалізації особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали для вчителів щодо впровадження інтерактивних технологій на уроках музичного мистецва.Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання, «педагогічні технології» пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо. Інтерактивні форми і методи відносяться до числа інноваційних та сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва, самостійного осмислення музичного матеріалу.


Автор: Жигула Олена Володимирівна, вчитель
Місце роботи: Старопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Осипенківської сільської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування творчої особистості на уроках трудового навчання з використанням інноваційних технологій 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування творчої особистості на уроках трудового навчання з використанням інноваційних технологій ,так як у сучасній школі проблема здібностей є одним із самих головних питань,а сучасні форми і методи навчання дозволяють здобувачам освіти цілком виявити всю гаму своїх здібностей. Досвід розкриває систему роботи щодо застосування інноваційних підходів, надає матеріали щодо фактичного використання форм та методів на уроках та в позаурочний час, містить методику підготовки учнів до участі у творчих конкурсах.


Автор: Шелухін Сергій Сергійович, учитель трудового навчання
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Токмацької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Метод проектів як засіб реалізації дослідницьких та творчих завдань на уроках трудового навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Метод проектів набув поширення і великої популярності завдяки поєднанню теоретичних знань та їх практичного застосування для розв’язання конкретних проблем освітньої діяльності. Даний метод роботи з учнями сьогодні - це досить оптимальний, інноваційний і перспективний метод, який повинен зайняти своє гідне місце в системі освітньої діяльності. Залучення учнів до проектної діяльності спрямоване в першу чергу на досягнення конкретних цілей: розвиток аналітичного, критичного, творчого мислення, стимулювання мотивації на оволодіння знаннями, включення учнів у режим самостійної роботи, опрацювання різних джерел інформації з метою оволодіння новими знаннями, формування вмінь використовувати знання для вирішення нових пізнавально-практичних завдань або життєвих ситуацій.


Автор: Дьомін Володимир Миколайович, учитель 
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва як засіб формування креативної компетенції школяра
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування креативної компетенції школярів шляхом використання ІКТ на уроках музичного мистецтва. Адресовано вчителям музичного мистецтва загальноосвітніх закладів.


Автор: Винник Євгенія Володимирівна, вчитель трудового навчання, керівник гуртка
Місце роботи: Малокатеринівський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія»
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей вихованців засобами гурткової роботи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Проблеми розвитку технічної творчості й творчого мислення учнів як майбутніх працівників виробничої сфери були актуальними завжди, а, отже, цікавили педагогів, методистів, творчих учителів. Тому проблема розвитку творчих здібностей у дітей стає необхідною передумовою життєвого та професійного успіху молодої людини незалежно від обраної професії. Оскільки творчість дітей є закономірним продовженням творчості самої природи, то завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати й розвинути ці природні здібності дитини. Тому, вважаю, що актуальною стає проблема,над якою я працюю - «Розвиток творчих здібностей вихованців засобами гурткової роботи». Матеріал досвіду може бути використаний для вчителів трудового навчання та керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва.


Автор: Бербері Ігор Геннадійович, учитель трудового навчання
Місце роботи: Терпіннівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом застосування мультимедійних засобів на уроках трудового навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо активізації пізнавальної діяльності учнів, на уроках трудового навчання, шляхом застосування мультимедійних засобів навчання.


Автор: Клімова Ірина Олексіївна, вчитель образотворчого мистецтва
Місце роботи: Біленьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Вивчення перспективи, формування графічних вмінь та навичок як стимул для розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розширення та закріплення знань учнів про композиційні правила, прийоми та засоби створення художнього образу в реалістичних та декоративних манерах, використання різних методів щодо засвоєння матеріалу. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі з дітьми молодшого та середнього віку.

Comments