Студія «Українська та російська філологія»

Студія «Українська та російська філологія»
https://sites.google.com/a/osvita.zp.ua/osvitazk2018/perelik-nominacij-studij/ukrtaros2.png?attredirects=0Автор: Муковоз Олена Іванівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження нових інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У поданій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя  щодо впровадження інформаційних  технологій навчання  на уроках української мови та літератури для учнів середньої та старшої ланок, які відповідають  вимогам концепції Нової української школи.


Автор: Романцова Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження новітніх технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури у школярів, використовуючи поєднання новітніх технологій з класичними методами і формами навчання. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх шкільних закладах учителями - словесниками.


Автор: Юзюк Златослава Юріївна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Енергодарський навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Наскрізна лінія громадянської компетентності на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлений досвід щодо формування на уроках української мови та літератури громадянської  компетентності учнів, мета якого виховання патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну державу. Надзвичайно важливим вважаю наявність в учнів пізнавального інтересу та його вдосконалення. З цією метою цілеспрямовано використовую інтерактивні методи навчання; ментальні карти; системи вправ в розрізі діяльнісного та функціонального підходів. Використання комп’ютерних технологій не обмежую мультимедійними презентаціями, інтернет - ресурсами,  відеоматеріалами, відео-каналом YouTube, програмамі «Learning Apps», «AD Tester» – використовую також електронні таблиці, електронні словники, інтерактивні плакати тощо. Досвід може бути використаний не лише вчителями української мови та літератури, а й історії, світової літератури.


Автор: Харіна Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської радиЗапорізької області
Назва роботи: Формування літературної компетентності школярів на уроках позакласного читання шляхом аналізу змістової, жанрової та стильової специфіки художнього твору
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У пропонованій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя щодо формування літературної компетентності школярів на уроках позакласного читання шляхом аналізу змістової, жанрової та стильової специфіки художнього твору в учнів середньої та старшої ланок. Досвід відповідає вимогам концепції Нової української школи, стане в нагоді студентам-філологам, учителям-словесникам.


Автор: Заєнчковська Валентина Федорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області.
Назва роботи: Становлення креативної особистості шляхом формування літературної компетенції на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід є раціоналізаторським. Автор на основі опрацьованих наукових досліджень та методичних рекомендацій провідних учених вибудовує власну систему роботи із становлення креативної особистості шляхом формування літературної компетентності учнів на уроках світової літератури та в позакласній роботі, подає теоретичне й практичне обґрунтування проблеми. Учитель демонструє актуальність і перспективність упровадження даного досвіду, який полягає у викладанні літератури як мистецтва слова на екзистенціально-діалогічній основі. Вона наводить виправданий, на її погляд, алгоритм опрацювання художнього тексту. На підтвердження правомірності й результативності запропонованих шляхів вирішення вищезазначеної проблеми автор використовує таблиці, схеми, розробки нестандартних уроків та виховних заходів, матеріали роботи клубу прихильників поезії «Сучасник», добірку шкільного альманаху «Автограф». Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями загальноосвітніх шкіл, студентами педагогічних навчальних закладів.


Автор: Швачко Ірина Анатоліївна, Заболотня Світлана Георгіївна, вчителі української мови та літератури
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Проблемні завдання на уроках української мови та літератури як засіб мотивації освітньо-пізнавальної діяльності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі запропоновано систему роботи з використанням проблемних завдань у процесі вивчення української мови та літератури, що сприятиме підвищенню мотивації освітньо - пізнавальної діяльності на різних етапах уроку, спонукатиме до виникнення пізнавальної потреби, прагнення самовдосконалення, самореалізації, самовираження.


Автор: Біденко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 58 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Веб-сайт вчителя зарубіжної літератури як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації вчителя та учнів в умовах компетентнісної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі показано можливості підвищення й розвитку професійної компетентності вчителів в умовах єдиного інформаційного простору. Цим середовищем є сайт або блог учителя, він є також своєрідним  робочим  кабінетом,  де  знаходять  всі  необхідні для роботи учителя матеріали та інструменти. Основне завдання мого сайту «Філологічний простір» – педагогічний супровід процесу навчання.

  Автор: Науменко Людмила Олексіївна, вчитель української мови і літератури
Місце роботи: Комунальний заклад «МИХАЙЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. - ГІМНАЗІЯ» ІМ.ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І.А.НАЙДЬОНОВА» Михайлівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетенцій учнів засобами ІКТ на уроках української мови і літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування ключових компетенцій на уроках української мови і літератури, використовуючи засоби ІКТ. А саме: презентації, відеоматеріали, вправи у програмі learning Apps, тестові завдання у програмі Test X. Поєдную інтерактивні методи навчання з інформаційними технологіями, що сприяє формуванню компетентної,творчої,активної особистості.


Автор: Кузьменко Ольга Кузьмівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів через впровадження в освітній процес народознавчо-краєзнавчого матеріалу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід щодо розвитку творчих здібностей учнів через впровадження в освітній процес народознавчо-краєзнавчого матеріалу. Він може бути використаний учителями української мови, літератури та народознавства для роботи з дітьми середнього та старшого шкільного віку.

  Автор: Причиненко Лілія Олександрівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування мовленнєво-комунікативної компетентності школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду щодо формування мовленнєво-комунікативної компетентності школярів через систему навчальних вправ, що сприяють підвищенню культури мовлення учнів, під час практичних занять із синтаксису української мови. Запропоновані завдання (вправи) не тільки закріплюють теоретичну інформацію про явища мови, а й перетворюють їх у систему практичних дій. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі вчителів-філологів та організаторів шкільної учнівської газети.


Автор: Антонова Наталія Миколаївна, вчитель
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Намагаючись не тільки активізувати, а й максимально розвинути критичне й асоціативне мислення моїх учнів, я вже декілька років впроваджую метод застосування інтелект-карт як елементу дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури. Це популярний освітній інструмент, що сприяє максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синергетичному синтезу: візуалізації систематизації класифікації асоціації. Метод інтелект-карт може знайти застосування в будь-якій сфері життя, де б не було потрібно вдосконалювати інтелектуальний потенціал людини та запам’ятовувати велику кількість інформації.


Автор: Городніча Наталія Володимирівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Енергодарський навчально-виховний комплекс №5 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження технології змішаного навчання на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Змішане навчання – це результат інтегрування он-лайн навчання з традиційною класно-урочною системою. Комбінація різних технологій в один інтегрований навчальний підхід надає можливість навчанню стати персональним та особистісно-орієнтованим. Серед переваг змішаного навчання є можливість аналізувати зібрану інформацію, пристосувати процес навчання та оцінювання відповідно до індивідуальних особливостей кожного учня. Можливість отримання позитивного навчального досвіду як при індивідуальній роботі, так і під час спільного навчання у віртуальному класі, що призводить до відчуття успіху.


Автор: Іотова Наталія Петрівна, заступник директора з НВР, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад «Зеленівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів природничо – математичного напряму» Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження проблемно-пошукового підходу з метою формування предметних і ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо спрямування освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Учитель, використовуючи проблемно-пошукові методи та прийоми навчання, забезпечує оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до повноцінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, усвідомлення необхідності здобуття знань, набуття вмінь й навичок для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Основною ідеєю роботи є забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів. Матеріал досвіду може бути використаний учителями української мови та літератури в роботі з учнями 5-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах.


Автор: Саввон Ольга Григорівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвтня школа І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Організація спільної роботи з учнями в сервісі Google Презентація. Створення мультимедійного контенту до уроку української літератури в класі з поглибленим вивченням
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлені теоретичні та практичні матеріали досвіду роботи вчителя, пов’язаної з упровадженням мультимедійних технологій на уроках української літератури. У додатках подані практичні поради щодо створення ефективного мультимедійного супроводу уроку літератури, огляд найпопулярніших сервісів для створення презентацій та їх ключові характеристики, система презентацій до уроків української літератури в 9 класі з поглибленим вивченням, створених спільно з учнями в сервісі Google Презентації відповідно до чинної програми «Українська література для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8 – 9 класи» / Укладачі: Р.В. Мовчан, М.П. Бондар, К. В. Таранік-Ткачук, О. М. Івасюк, В.І. Цимбалюк, Н. В. Михайлова, Н.І. Половньова. – К., 2016.


Автор: Тарасенко Вікторія Георгіївна, вчитель української мови і літератури
Місце роботи: Балабинський навчально-виховний комплекс «школа I-III ступенів-гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Веб-квест як спосіб реалізації міжпредметної компетентності на уроках української мови і літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо впровадження в навчальну діяльність технології веб-квесту. Реалізація міжпредметної компетентності на уроках української мови і літератури може відбуватися не лише традиційними методами (уроки, позакласні заходи, гуртки, інтегровані та бінарні уроки), а й за допомогою новітніх та інноваційних технологій, таких, як веб-квест. В роботі показана можливість використовувати й створювати власні веб-квести із широким залученням міжпредметного матеріалу, що сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями-філологами на уроках української мови і літератури з учнями середнього і старшого шкільного віку.


Автор: Болотова Людмила Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури
Місце роботи: Комунальний заклад «Михайлівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа»» Михайлівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури як умова фахового зростання вчителя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У поданій роботі представлений досвід щодо використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури. Робота з презентаціями, віртуальними екскурсіями, аудіо та відео матеріалів, робота зі Smart дошкою значно полегшать роботу вчителя. Вважаю, що за рахунок використання ІКТ відбувається інтенсифікація навчання і виховання, удосконалюється науково - методичне забезпечення навчально - виховного процесу, відбувається оптимізація освіти. Досвід може бути використаний вчителями зарубіжної літератури, української мови і літератури та учнями 5-11 класів.


Автор: Соколова Олена Федорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування читацької компетентності та розвиток якостей творчого читача на уроках зарубіжної літератури засобами інтерактивного навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо формування читацької компетентності та розвитку якостей творчого читача на уроках зарубіжної літератури засобами інтерактивного навчання. В роботі розглянуто сучасні форми інтерактивного навчання, які спрямовані на творчий саморозвиток і самореалізацію дитини. Наведено приклади учнівської проектної діяльності, а саме: створення мультфільму на основі малюнків, скрайбінгу-дослідження, скрапбукінгу тощо.


Автор: Гаєнко Марина Вікторівна, вчитель російської мови і зарубіжної літератури
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Практика свідчить, що успіху у своїй роботі досягають, як правило, ті вчителі, які не обмежуються спілкуванням з учнями лише на уроці, а й надають належну увагу позакласним заходам, влаштовують літературні вечори.

  Автор: Загорій Ірина Олександрівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад "Софіївський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад " Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання методу проектів на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Використовую нові форми, методи і прийоми в навчанні української мови та літератури. Являюсь керівником шкільного МО учителів суспільно - гуманітарного циклу. Працюю з обдарованими дітьми, які беруть участь в конкурсах творчих робіт, олімпіадах. Пишу вірші, залучаю дітей до творчості: вірші моїх учнів друкуються в місцевій газеті, один із творів ввійшов до альманаху письменників Новомиколаївщини.


Автор: Ящук Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури 
Місце роботи: Комунальний заклад "Сторчівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний навчальний заклад" Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження мультимедійного навчання на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду щодо формування вмінь навчатися за допомогою медіаресурсів.У роботі показано методи навчання за допомогою інтерактивних технологій, мультимедійних ігр. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з різними віковими групами.


Автор: Пачева Тетяна Іванівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Володимирівська філія І-ІІ ступенів Приазовського опорного навчального закладу "Азимут" І-ІІІ ступенів Приазовської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Ігрові технології на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід висвітлює питання щодо проблеми розвитку комунікативної компетентності в сучасному суспільстві. Йдеться передусім про ігрові технології, спрямовані на розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі вивчення української мови та літератури. Адресовано вчителям - філологам.


Автор: Логвиненко Наталія Миколаївна, вчитель
Місце роботи: Таврійський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Орієнтовна програма літератури Запорізького краю
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлена орієнтовна програма літератури рідного краю Запорізької області (Токмаччини), яка покликана прилучити школярів до духовної культури, формувати творче мислення, почуття самоповаги, добра, любові, навчити бачити сучасне, в якому закладається фундамент майбутнього, виховувати свідоме прагнення до вивчення літератури рідного краю. Матеріал може бути використаний на уроках української літератури, виховних годинах, позакласних заходах.


Автор: Лоцман Ніна Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
Місце роботи: Лежинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області.
Назва роботи: Впровадження компаративного аналізу художніх творів на уроках зарубіжної літератури як засобу розвитку полікультурної компетентності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо впровадження компаративного аналізу художніх творів як засобу розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури в процесі поступової інтеграції шкільних предметів гуманітарного циклу в світлі вимог концепції Нової української школи. Досвід може бути використаний вчителями зарубіжної літератури, української мови та літератури та інших суміжних дисциплін в роботі з учнями середнього та старшого шкільного віку.


Автор: Терещенко Наталя Миколаївна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бердянської міської ради
Назва роботи: Інноваційні технології навчання в розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови, української та зарубіжної літератур
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У пропонованій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання інноваційних технологій навчання на уроках української мови, української та зарубіжної літератур з метою розвитку творчих здібностей учнів. У роботі розглянуто методи інтерактивного навчання, які спрямовані на творчий саморозвиток і самореалізацію дитини. Досвід відповідає вимогам концепції Нової української школи. Стане в нагоді учителям-словесникам.


Автор: Скулкіна Наталія Василівна, керівник МО вчителів філологічного циклу, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання ІКТ на уроках української мови з метою формування в учнів орфографічної компетентності у межі нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі запропоновано і всебічно описано інноваційний засіб навчання - електронна інтерактивна таблиця, розкрита її специфіка як педагогічного інструменту, розроблені принципи моделювання електронних інтерактивних таблиць на основі проведеної класифікації; наведені приклади навчальних таблиць з української мови. На основі класифікаційних ознак і принципів моделювання розроблено електронні інтерактивні таблиці з української мови для учнів 5-7 класів середньої загальноосвітньої школи, робота за якими спрямована на формування орфографічної зіркості та підвищення якості навчання школярів.


Автор: Драганова Валентина Афанасіївна, учитель української мови і літератури
Місце роботи: Комунальний заклад "Маринівська багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічної компетентності учнів на уроках української мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід роботи представляє матеріали щодо формування екологічної компетентності учнів на уроках української мови, використовуючи різноманітні форми та методи навчання. Даний досвід має практичне спрямування, може бути використаний не тільки учителями української мови на уроках, а й іншими педагогами на уроках з інших предметів, а також у позаурочній роботі.


Автор: Маханько Юлія Григоріївна, вчитель зарубіжної літератури
Місце роботи: Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури як запорука розвитку творчої та активної особистості учня
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду вчителя Маханько Ю.Г. щодо систематичного впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури з метою формування творчої та активної особистості учня, здатної не просто відтворити отримані від вчителя знання, а доцільно застосовувати їх на практиці.


Автор: Бережна Наталія Василівна, вчитель
Місце роботи: Заповітненська ЗОШ I-III ступенів Кам'янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Технології формування дивергентного мислення як основи літературної творчості учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено технології формування дивергентного (багаторазового, нестандартного, вільного від стереотипів) мислення, необхідного для випускників Нової української школи, здатних навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.


Автор: Тарасенко Оксана Володимирівна, Бондаренко Тетяна Миколаївна, Фатєєва Маргарита Володимирівна, Габер Тетяна Леонідівна, Анісімова Олена Вікторівна, Вишнякова Анастасія Андріївна, Рукіна Олена Миколаївна, вчителі
Місце роботи: Навчально-виховний комплекс «Дитячий садок - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новітніх технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід вчителів кафедри гуманітарного циклу, щодо активізації читацької та мовленнєвої компетентності, підвищення активності учнів на уроках словесності як фактору успіху навчальної діяльності. Важливими аспектами роботи є наявність в учнів пізнавального інтересу, його вдосконалення; виховання громадянської свідомості. Щоб стимулювати творчу активність школярів, використано такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, створення ситуацій емоційного переживання, створення ситуації успіху, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій: технологія навчального дослідження, ігрова технологія, проектна технологія, технологія "мозкового штурму", технологія "мікрофон", технологія виконання евристичних завдань, технологія розв'язування дослідницьких проблем. Проектна діяльність, методи активного навчання, сервіс LearningApps, ментальні карти, гугл-сервіси, пазли, кросворди, комікси, хмаринки слів, інтерактивні плакати, буктрейлери, челенджі. Матеріали досвіду можуть бути використані під час навчально-виховного процесу вчителями на уроках та позакласних заходах, для саморозвитку та підвищення власної кваліфікації вчителів – предметників, учнями при самостійному навчанні, батьками, шкільним методичним об’єднанням вчителів словесності, творчими групами впровадження інноваційних освітніх технологій.


Автор: Оліфіренко Світлана Миколаївна, учитель російської мови та літератури
Місце роботи: Бердянський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №1 «Мрія» Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Створення каталогу Інтернет-ресурсів та навчально-методичного апарату до нього як важливої складової методики використання сучасних інформаційних технологій під час вивчення інтегрованого курсу «Літе-ратура» (російська та зарубіжна)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено досвід із створення анотованого каталогу Інтернет-ресурсів та навчально-методичного апарату до нього (орієнтовні питання та завдання для учнів), які сприятимуть не лише літературній і мовній освіті школярів, але й підвищать їхню інформаційно-комунікативну компетентність.
Матеріал досвіду може бути використаний учителями, які викладають інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) і предмет «Зарубіжна література».

  Автор: Когут Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Новоолександрівська загальноосвітньої школи Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Навчально-дослідницька діяльність учнів на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо формування навичок дослідницько-пошукової роботи. Основна мета опису досвіду полягає в тому, щоб дати уявлення про метод дослідження як освітню технологію, що дозволяє формувати як ключові так і предметні (мовні та літературні) компетентності учнів. Використання різноманітних форм дослідницьких технологій на уроках української мови та літератури є підгрунтям розвитку творчої й пізнавальної активності учнів, їхнього компетентнісного рівня в контексті зазначених цілей і завдань. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями 5-11 класах.


Автор: Нюкало Олена Володимирівна, заступник директора, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання на уроках літератури техніки «лепбук» як засобу формування компетентного читача (у контексті реалізації наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність»)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріал з досвіду роботи вчителя української літератури із застосування техніки «леп бук» для формування компетентного читача (у контексті наскрізної змістової лінії «громадянська компетенція») учнів у процесі викладання української літератури. використання техніки «лепбук» дозволяє організувати роботу на уроці таким чином, щоб охопити значну частину учнів спільною діяльністю, підвищити їхній інтерес до вивчення предмета, у нашому випадку – української літератури, виявити індивідуальні задатки, проявити себе, навчитися працювати в колективі. З іншого боку, використання зазначеної техніки дозволяє виробити в учнів навички аналізу, синтезу, узагальнення, сприяти розвитку критичного мислення, міцному засвоєнню навчального матеріалу. До того ж, те, що ти створив власними руками, приносить неабияке задоволення, залишається в пам’яті надовго.


Автор: Корицька Галина Романівна, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін; Подлєсна Ірина Сергіївна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; Новоспаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови та літератури засобами веб-квест технології
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Розглядаються можливості використання веб-квест технології з метою реалізації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів у процесі навчання української мови та літератури.


Автор: Греб Володимир Ярославович, заступник директора з НВР, учитель української мови і літератури
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання інтерактивних методів навчання на уроках української літератури – один із напрямків розвитку пізнавальної діяльності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді з'ясовано загальну суть інтерактивного навчання; розкрито шляхи вдосконалення уроків української літератури, структуру і методику інтерактивного навчання; наведено приклади використання інтерактивних технологій. Провідною ідеєю розробки є використання інтерактивних технологій на уроках української літератури, які включають у себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання. Для формування вдумливого читача, розвитку його творчих здібностей, сприяння вихованню естетичних смаків учнів, пробудження в їхніх серцях любові до слова, до Прекрасного великого значення набуває використання на уроках літератури різноманітних інтерактивних видів і форм роботи. Саме тому запропонований досвід роботи, а саме: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української літератури – один із напрямів розвитку пізнавальної діяльності учнів» – набуває актуальності та може стати в нагоді вчителям української літератури, які, як ніхто інший, причетні до створення Особистості.

  Автор: Соколянська Ірина Вікторівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Петропільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад -- заклад дошкільної освіти" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 
Назва роботи: Особистісно орієнтоване навчання як засіб мотивації та формування мовно-соціальних компетентностей учнів на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі описано практику використання особистісно орієнтованого навчання та матеріали з досвіду роботи щодо формування мотивації учнів за допомогою інноваційних технологій. А саме: акродиктанти (мотивуючі) з різних тем, прийом «рожеве слоненя».

  Автор: Семенюта Антоніна Анатоліївна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад "Добропільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Багатство та краса рідного слова
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлені матеріали досвіду щодо розкриття багатства та краси рідного слова в позакласній роботі з предмета. Конкурси насичені різноманітними методами та прийомами, супроводжуються музичним оформленням та відео фільмами. Матеріали досвіду можуть бути використані у роботі з дітьми 5 – 11 класів.


Автор: Лук'янова Марія Володимирівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання методів і прийомів арт-педагогіки на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання на уроках української мови та літератури методів та прийомів арт-педагогіки, які сприяють не тільки розвитку творчих здібностей учнів, а й знижують навчальне перевантаження, розвивають життєві компетенції, інтегрують теоретичні та практичні знання із різних шкільних дисциплін, що робить навчання результативнішим. В роботі представлені різні форми роботи, авторська розробка МАК та завдання для роботи з ними. Досвід адресований вчителям-словесникам, а також вчителям інших предметів з метою підвищення рівня знань учнів, читацької активності, розвитку креативності, зняття напруження та перевтоми на уроках.


Автор: Павленко Любов Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
Місце роботи: Успенівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання технології розвитку критичного мислення як засобу створення творчого мікроклімату на уроках зарубіжної літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду щодо розвитку критичного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури. Запропоновані завдання допоможуть вчителю зрозуміти , які методи і прийоми роботи можна використати на уроці літератури для розвитку умінь учнів уважно слухати, сприймати і аналізувати інформацію, вести дискусії, умотивовано відстоювати власну точку зору , приймати самостійні рішення, бути активним у розв’язанні проблем, що виникають,уміти аналізувати та вирішувати проблемні ситуації, соціалізуватися. Використання технології розвитку критичного мислення сприяє розвитку творчих та комунікативних здібностей школярів, підвищенню інтересу до вивчення літератури,створенню творчого мікроклімату на уроці.

  Автор: Корицька Галина Романівна, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін; Подлєсна Ірина Сергіївна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Новоспаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Розглядаються можливості використання веб-квест технології з метою реалізації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів у процесі навчання української мови та літератури.


Автор: Іващенко Сніжана Миколаївна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Мелітопольський навчально-виховний комплекс № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування компетентності «спілкування державною мовою» в умовах інтегрованого освітнього середовища
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Сутність досвіду полягає в тому, що інтегрування змісту навчальних предметів – це якісно відмінний спосіб структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках і має значний вплив на розвиток особистості. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого віку в усіх освітніх закладах вчителями-предметниками.


Автор: Бойко Лариса Василівна, учитель української мови та літератури 
Місце роботи: Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І - ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури з використанням інноваційних технологій кооперативного, колективно-групового навчання, технологій ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі вчителями-словесниками та іншими спеціалістами як під час навчальних занять, так і в позаурочній діяльності; методичними об’єднаннями вчителів; викладачами, студентами педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів під час підготовки до практичних занять.

  Автор: Коржикова Олена Василівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Молочанський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія"
Назва роботи: Формування ключових компетентностей учнів через використання ІКТ на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі розглядається питання використання ІКТ на уроках української мови та літератури. Систематичне використання ІКТ робить навчальний процес доступним, цікавим, підвищує якість засвоєння матеріалу, підвищує пізнавальну активність, творчий та інтелектуальний потенціал учнів.

  Автор: Михасюк Зоя Петрівна, вчитель
Місце роботи: Мар'ївський навчальновиховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Колективно-групові форми роботи на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури у школярів, використовуючи поєднання новітніх технологій з класичними методами і формами навчання. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх шкільних закладах учителями - словесниками.


Автор: Жовнір Марина Іванівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Комунальний заклад "Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування ключових компетенцій учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід пропонує модель організації пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням нових інформаційних технологій. Різноманітність видів діяльності учнів, творчий підхід до застосування на різних етапах уроку, багатий фактичний матеріал, дидактичне забезпечення знаходять відображення у розробках уроків, представлених у досвіді. Даний педагогічний досвід рекомендовано щодо впровадження в масову педагогічну практику.


Автор: Мелехін Ольга Миколаївна, учитель
Місце роботи: Покровський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Соціалізація учнів основної школи шляхом застосування технології критичного мислення на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо застосування методики формування критичного мислення на уроках української мови та літератури.


Автор: Лапіна Світлана Миколаївна, учитель української мови й літератури
Місце роботи: КЗ «Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: Індивідуальна освітня програма розвитку з української мови й літератури як умова успішної самореалізації особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Індивідуальна програма розвитку відображає освітні потреби учениці, які не задаволені у повному обсязі у загальнокласній роботі. Програма є збалансованою і спрямованою на розвиток особистості із гнучким розумом, швидкою реакцією на все новее, з повноцінними потребами дальшого пізнання і самостійними діями, з високими орієнтувальними навичками і творчими здібностями.


Автор: Ачкан Лідія Сергіївна, учитель
Місце роботи: Азовська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Інноваційне навчання на уроках української мови та літератури як передумова розвитку креативних здібностей учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Робота присвячена проблемі організації інноваційного навчання на уроках української мови та літератури як передумові розвитку креативних здібностей учнів. Актуальність теми полягає у тому, що навчання і виховання сприятиме розвитку особистості лише тоді, коли приноситиме дитині радість пізнання, викликатиме у неї зацікавлення навчанням, а формування загальної культури учнів починається із розвитку навичок грамотного письма. Зʼясовано, що впровадження інноваційних технологій, а саме створення комфортних умов для навчання, дає змогу вирішити одне із важливих завдань сучасної української школи – формування особистості учня, розвиток його орфографічної грамотності та творчих здібностей, тобто створення підґрунтя для реалізації комунікативного підходу, що відповідає вимогам життя. Проаналізовано теоретико-методологічні праці з інноваційного навчання на уроках української мови та літератури. У роботі зосереджено увагу на шляхах та засобах вирішення цієї актуальної проблеми, зокрема запропоновано прийоми щодо інноваційного навчання на уроках та виокремлено найефективніші методи та засоби, спрямовані на розвиток креативних здібностей учнів. Доведено доцільність використання досвіду у практичній діяльності вчителя української мови та літератури для ефективного вирішення проблеми організації інноваційного навчання. Матеріали цієї роботи можуть бути використані вчителями загальноосвітніх шкіл, викладачами, студентами педагогічних факультетів вищих закладів освіти.


Автор: Гулая Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови; Доновська Ірина В'ячеславівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області; Запорізький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Білінгвальний підхід до вивчення споріднених мов слов’янського походження (на уроках української та російської мов у 5 класі)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи на уроках української мови, та російської мови в умовах білінгвізму. З метою формування комунікативної компетенції в роботі показано вивчення споріднених мов у полікультурному середовищі. В схемі роботи над завданнями було використано дидактичний принцип від простого до складного. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями 5 класів.


Автор: Пікало Любов Степанівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
Місце роботи: Комунальний заклад "Приютненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Впровадження ІКТ на уроках зарубіжної літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури для учнів середньої та старшої школи.


Автор: Герасименко Валентина Петрівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Місце роботи: Біленьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання технології візуалізації на уроках української мови та літератури як ефективний спосіб підвищення мотивації пізнавальних інтересів учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді вирішення проблеми візуалізації під час уроків словесності не вичерпується лише теоретичними основами, а простежується і практичний аспект. Навчально-методичний інструментарій, який створено і використано на уроках і в позаурочний час, засвідчує новітні підходи до навчання мови й літератури у сільській школі. Створення умов для успішного інтелектуального розвитку і словесної творчості школярів на уроках, використання міжпредметних зв’язків, формування мотивації вихованців до пізнавальної діяльності, потреби в самопізнанні, самореалізації - основна мета досвіду.Автор: Мальчевська Віталіна Іванівна, учитель української мови та літератури
Місце роботи: Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлені узагальнені матеріали з досвіду роботи щодо формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури, що дає можливість виховати компетентного читача, який уміє обирати якісну літературу та вміє правильно її читати.


Автор: Сафроненко Олена Львівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови
Місце роботи: Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання мобільних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб підвищення ефективності освітнього процесу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Наданий досвід роботи висвітлює аспекти ефективного застосування мобільних пристроїв у процесі викладання зарубіжної літератури в старшій школі, які забезпечують максимально продуктивний результат та комфортну інтеграцію учнів в сучасне інформаційне суспільство.

  Автор: Полященко Валентина Іванівна, учитель
Місце роботи: Бердянська гімназія № 3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування емоційного інтелекту як важливої складової успішної особистості на уроках мов національних меншин (російської)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено продуктивні прийоми формування емоційного інтелекту учнів на уроках російської мови, розкрито значення ІЕ для становлення успішної особистості. Адресовано учителям - філологам і всім, хто цікавиться розвитком сфери почуттів.

Comments