Номінація 11

Номінація 1111. Номінація «Інноваційна модель управління закладом освіти в умовах Нової української школи». 
Категорія: директори закладів освіти, завідувачі закладів дошкільної освіти. Автор: Балабан Олег Костянтинович, директор
Місце роботи: Центр дитячо-юнацької творчості відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Startup-менеджмент в позашкільній освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід роботи закладає нові підвалини для розвитку системи освіти в умовах, що склалися в державі і суспільстві для створення нового освітнього продукту, що буде мати конкурентоспроможний потенціал на ринку освітніх послуг. Впровадження в освітню діяльність управлінських технологій та моделей бізнесу орієнтованого на високотехнологічні досягнення людства, стимулює нові взаємозв’язки та взаємовідносини всередині керованої організації, стимулює зміни відповідно до сучасних умов та тенденцій на ринку освітніх послуг, відбувається перехід від педагога, що споживає, до педагога, що продукує, розвиває та пропонує освітній продукт.


Автор: Кривонос Алла Степанівна, методист методичного кабінету управління освіти; Столбова Тамара Євгенівна, завідувач дошкільного навчального закладу № 38; Савіна Людмила Віталіївна, завідувач дошкільного навчального закладу № 39
Місце роботи: Методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області. Дошкільний навчальний заклад № 38 «Попелюшка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області. Дошкільний навчальний заклад № 39 «Чебурашка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області.  
Назва роботи: Факультет сучасного управлінця» як системний супровід розвитку управлінської діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Презентована апробована форма професійного розвитку завідувачів та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, яка побудована на засадах управлінської праксеології, що забезпечує вироблення у керівників власне управлінських, психолого-методичних вмінь та навичок за напрямами компетентності. Модернізація управління дошкільним закладом можлива тільки за умови оптимізації системного супроводу якісного розвитку керівників та визначення основного вектору – превентивного оволодіння абеткою управління тими, хто хоче і може бути керівником.


Автор: Мєркіна Антоніна Леонідівна, директор гімназії, заступник директора з НМР
Місце роботи: Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Реалізація метапредметного підходу в освітньому просторі гімназії на основі дослідницької діяльності в умовах реалізації Державних стандартів освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід розкриває шляхи оновлення змісту гімназійної освіти засобами дослідницької діяльності на основі реалізації МОДЕЛІ ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ як стратегічного потенціалу творчого саморозвитку суб’єктів освітнього процесу – особистості учня та вчителя. Для реалізації системних змін авторами запропоновано Концепцію розвитку «Школа дослідницької культури», Програму формування дослідницької компетентності гімназистів, інноваційний педагогічний проект «Створення умов для реалізації нових освітніх стандартів на основі метапредметного підходу як чинника розвитку творчих здібностей гімназистів», створену нормативну базу реалізації науково-дослідницької діяльності в гімназії, розроблені програми науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу інновацій, оптимальні умови для залучення учнів до участі їх в наукових учнівських товариствах, захисту наукових робіт на конференціях, фестивалях, олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, мегапроектах, дебатах, виставках наукових і творчих робіт.

Comments