Номінація 12

Номінація 1212. Номінація «Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника закладів освіти». 
Категорія: заступники директорів закладів освіти, методисти.


Автор: Масютіна Марина Едуардівна, заступник директора з НМР; Демченко Ніна Германівна, методист; Дяденчук Альона Федорівна, методист.
Місце роботи: Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Методичний web-квест як нетрадиційна форма підвищення професійної компетентності керівників гуртків закладу позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи методичної служби Бердянського Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М.Руднєвої щодо особливості використання технології web-квесту для підвищення професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи.  


Автор: Глінська Тетяна Василівна, методист Науково-методичного центру
Місце роботи: Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи як шлях до створення оптимальних умов для професійного самовизначення та соціальної адаптації учнівської молоді
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо науково-методичного супроводу профорієнтаційної роботи в закладах освіти міста для створення оптимальних умов професійного самовизначення та соціальної адаптації учнівської молоді. В роботі представлено матеріали методичних заходів щодо організації профорієнтаційної роботи в закладах освіти. Адресовано фахівцям з профорієнтаційної роботи, заступникам директорів з навчально-виховної роботи та представникам всіх ланок педагогічного колективу.


Автор: Белименко Юлія Анатоліївна, заступник директора з НВР
Місце роботи: Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Управлінський супровід формування професійної мобільності вчителя в умовах становлення нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід роботи дозволяє забезпечити дієві організаційно-методичні умови педагогічної діяльності вчителів, здійснювати ефективний управлінський супровід їх фахового зростання та формування професійної мобільності. Впровадження розробленої моделі відбувається в п’ять етапів. Така модель є відкритою, динамічною і гнучкою, що дає змогу використовувати її у методичній діяльності будь-якого закладу освіти.


Автор: Мальченко Наталія Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи
Місце роботи: Комунальна установа «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради Запорізької області 
Назва роботи: Управління науково-методичною підсистемою закладу нового типу в режимі прогнозування та соціального запиту
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування інноваційної системи управління науково – методичною роботою з урахуванням вимог сьогодення та перспектив професійної самореалізації педагогічних працівників; обґрунтовано структуру управління науково-методичною роботою в закладі нового типу, проаналізовано форми й методи організації науково-методичної роботи з педагогами. Адресовано директорам і заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

  Автор: Гома Валентина Володимирівна, заступник директора з НВР
Місце роботи: Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Берестівської сільської тради
Назва роботи: Створення освітнього розвивального середовища у навчальному закладі як засіб формування компетентностей учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді роботи визначено чинники, що впливають на створення у навчальному закладі освітнього розвивального середовища. Вказано ефективні методи і прийомі, що допомагають цілеспрямовано впливати на особистісний розвиток дитини та якість навчально-виховного процесу. 


Автор: Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-методичної роботи
Місце роботи: Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище"
Назва роботи: Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування інформаційної компетентності педагогічних працівників ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище”. В роботі визначено дієві форми методичної роботи: майстер-класи, семінари-практикуми, методичний марафон, вебінарні виступи, інші, які забезпечують зростання рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників. Акцентується увага на ролі цифрового віртуального осередку “Методичний кабінет” у вигляді блогу або сайту в організації методичного супроводу процесу. Адресовано методистам і заступникам директорів з навчально-методичної роботи закладів системи П(ПТ)О.


Автор: Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Вектори діагностування та прогнозування обдарованості в творчому розвитку особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо загальної моделі діагностування та прогнозування обдарованості в творчому розвитку особистості учнів Запорізького багатопрофільного ліцею № 99. Враховуючи два вектори діагностування: перший вектор – 3D концепція, яка поєднує три психологічні категорії: діяльність, особистість, свідомість та другий вектор, що враховує параметри навчального успіху учня ІСНД, можна зазначити, що модель діагностування та прогнозування обдарованості має прогресивну цінність та може застосовуватися на практиці в роботі з обдарованими дітьми. Адресовано методистам, психологам і заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

  Автор: Броцька Інна Володимирівна, директор; Кротенко Юлія Василівна, завідувач із НВР
Місце роботи: Виноградненський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Методичний та управлінський супровід підвищення педагогічної майстерності молодого спеціаліста
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал із досвіду роботи щодо методичного та управлінського супроводу підвищення педагогічної майстерності молодого спеціаліста. В роботі наявні матеріали методичних заходів роботи щодо методичного та управлінського супроводу підвищення педагогічної майстерності молодих учителів. Адресовано методистам і заступникам директора з НВР.


Автор: Овсяннікова Галина Костянтинівна, вихователь, керівник гуртка іноземної мови «Hello», керівник методичного об’єднання «Іноземна мова» м. Мелітополь
Місце роботи: Заклад дошкільної освіти №30 «Світлячок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Іноземна мова – дошкільнику: система набуття професійних компетенцій щодо реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо організації роботи методичного об’єднання, щодо реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за спрямуванням «Іноземна мова». В роботі окреслено систему методичного супроводу підвищення професійної компетентності педагогів-керівників гуртків іноземної мови в закладах дошкільної освіти. Даний досвід має практичну значимість, може впроваджуватись в організацію освітнього процесу, стане в нагоді при створенні міських методичних об’єднань з іноземної мови, організації гурткової роботи з іноземної мови у дошкільних закладах.


Автор: Коваленко Вікторія Григорівна, методист
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом використання методичного блогу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід присвячений питанню відповідності рівня підготовки педагогів вимогам, які висуває інформатизація суспільства. Розглядається блог як середовище професійного розвитку педагогів у системі методичної роботи. Також розглянуто можливості використання блогу як середовища для організації неперервного підвищення кваліфікаційного рівня педагога. У статті подано деякі аспекти створення і підтримки блогу, для чого визначено функції і критерії його оцінювання.


Автор: Панасенко Людмила Борисівна, методист; Шелухіна Зоя Василівна, методист; Кременчуцька Анастасія Ігорівна, викладач англійської мови
Місце роботи: Державний навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»
Назва роботи: Впровадження проектної діяльності в методичну роботу як засіб удосконалення майстерності молодих педагогів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Стратегія модернізації освітянської галузі вимагає від сучасного освітнього закладу забезпечення високої якості освіти. Для того щоб реалізувати це завдання й надати освітні послуги необхідної якості, ПТНЗ повинні мати високопрофесійний склад педагогічних кадрів, які виступають носіями нової системи професійно-педагогічних цінностей, мають високий рівень професійної компетентності й педагогічної майстерності, здатні органічно адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі й відповідати викликам сьогодення. Тому вкрай необхідно залучати до безперервного професійно-особистісного розвитку й саморозвитку, самореалізації в педагогічній і управлінській творчості. Сучасна освіта зацікавлена в педагогічних працівниках, які орієнтовані на виявлення й розв’язання проблем, приймають активну участь в інноваційній діяльності освітнього заклад. Важливою умовою підвищенням якості освіти є рівень професійної компетентності викладача, що повинен перебувати в постійному й безперервному розвитку. Серед факторів, які впливають на ріст професійної майстерності молодих фахівців на першому місці якісний рівень методичного супроводу його педагогічної діяльності. Саме методичний супровід покликаний у нових умовах сприяти адаптації й розвитку молодого педагога. Тому створення методичного проекту та залучення до його реалізації молодих педагогів, позитивно вплинуло на підвищення професійної майстерності молодих фахівців, а також позначається позитивно на якості освітнього процесу і його результатах.


Автор: Голубова Лариса Миколаївна, заступник директора
Місце роботи: Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради
Назва роботи: Впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб формування багатомовності учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи ліцею щодо впровадження методики CLIL (предметно – мовного інтегрованого навчання), яка передбачає вміння ефективно послуговуватися кількома мовами, готовність використовувати здобуті знання у процесі подальшого навчання та повноцінного життя у багатомовному та полікультурному суспільстві. Матеріали досвіду доповнюються методичною розробкою уроку та відео до уроку (дубльоване учнями ліцею).


Автор: Іванілова Нина Олександрівна, заступник директора з НВР; Лапіна Світлана Миколаївна, учитель української мови й літератури
Місце роботи: КЗ «Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: Методичний супровід роботи з обдарованими учнями в умовах створення інноваційного освітнього простору 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали діяльності навчального закладу з питань роботи з обдарованими та здібними учнями, які розкривають ефективність методичної роботи щодо розвитку обдарованості в умовах створення інноваційного освітнього простору, визначають педагогічний та психологічний зміст освітнього процесу для різнобічного розвитку учнів.
 


Автор: Світлак Світлана Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Міщенко Максим Вікторович, директор; Тягунова Вікторія Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Гопієнкова Тетяна Геннадіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Ламбріаніді Ганна Кирилівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Управлінський супровід упровадження інноваційних технологій в освітній процес в умовах реформування української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Автор презентує систему роботи закладу загальної середньої освіти щодо упровадження інноваційних освітніх технологій, зокрема stem- технології. До розгляду пропонуються матеріали семінарів-тренінгів, майстер-класів. Досвід може бути корисним заступникам директорів, відповідальним за методичну роботу.


Автор: Сидорова Галина Петрівна, заступник директора з НМР
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Методичний супровід організації освіти для дорослих в умовах Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На початку роботи над впровадженням Концепції Нової української школи, Закону «Про освіту» перед педагогічною спільнотою України й нашою гімназією конкретно постала необхідність формування нової освітньої системи навчання, тож робота спрямована на розв΄язання проблеми створення системи методичного супроводу саморозвитку дорослих. Спрямована на створення системи ефективного методичного супроводу освіти дорослих, що докорінно змінить підходи до проектування змісту й організації навчання та розвитку особистості, організаційного супроводу самостійної освітньої діяльності дорослої людини, що реалізується за розробленою нею індивідуальною освітньою траєкторією.

Comments