Номінація 13

Номінація 1313. Номінація «Виховне середовище сучасного освітнього закладу». 
Категорія: вихователі, вчителі, педагоги-організатори закладів освіти. Автор: Дрозд Галина Олексіївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Опорний навчальний заклад Новомиколаївська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо виховання всебічно розвиненої особистості, громадянина -патріота. Розглядається система заходів, форм і методів, спрямованих на формування особистості, що довели свою ефективність, як під час уроків, так і в позаурочний час. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з дітьми в школі.


Автор: Драчова Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Співпраця вчителя і батьків у початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо організації ефективної взаємодії вчителя і батьків у процесі становлення Нової української школи на засадах педагогіки партнерства, створення системи діяльності класного керівника і батьків.


Автор: Лутченко Вікторія Вікторівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс №109 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Назустріч дітям
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо встановлення партнерських стосунків з родинами вихованців; забезпечення активної участі батьків у навчально-виховному процесі; створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії; підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та ефективності родинного виховання; спільного виховання гармонійно розвиненої творчої особистості школярів; створення єдиного освітнього простору з метою забезпечення гармонійного розвитку вихованців.


Автор: Янько Лілія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи, Фіногеєва Луїза Олександрівна, педагог–організатор, соціальний педагог
Місце роботи: КУ "Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів №2" Пологівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Виховання компетентної, всебічно розвиненої, творчої, високоморальної особистості випускника нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлений власний досвід виховної роботи Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів №2, спрямований на впровадження національних традицій, відродження української культури, звичаїв народу, утвердження патріотизму і національної гордості, виховання кращих моральних якостей людини, формування здорового способу життя. За допомогою використання інноваційних технологій, інтерактивних, інформаційних технологій та ігрових елементів.


Автор: Курінна Алла Феліксівна, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Солдатєнко Ольга Василівна, директор ЗБЛ №99, Фомич Інна Іванівна, заступник директора з методичної роботи ЗБЛ №99, Ліпецька Галина Вікторівна, заступник директора з виховної роботи ЗБЛ №99
Місце роботи: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали щодо формування виховного простору як середовища спільного буття, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання особистості, яка готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти.


Автор: Дорохова Леся Миколаївна, викладач
Місце роботи: Державний навчальний заклад "Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти"
Назва роботи: Національно-патріотичне виховання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо національно-патріотичного виховання як учнів, так і педагогічних працівників. В роботі показано використання різних форм та методів організації виховної роботи з питань національно-патріотичного виховання (участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, робота гуртка, волонтерський рух, робота учнівської ради самоврядування). Адресовано класним керівникам, методистам і заступникам директорів з навчально-виховної роботи.


Автор: Сахно Ольга Вікторівна, вчитель фізичної культури
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Корекція постави дітей молодшого та середнього шкільного віку в умовах позитивного виховного простору ЗБЛ №99
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В даній публікації представлений досвід роботи виховного простору ліцею №99, який стратегічно орієнтований на розуміння учнями того факту, що бути здоровим – це його обов’язок. У школяра в процесі занять ми формуємо відповідальне ставлення до своєї постави та здоров’я в цілому. Формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення сприяє піднесенню рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки в галузі здорового способу життя, а отже – поліпшенню здоров’я та фізичної підготовленості учнів.


Автор: Кулик Лідія Володимирівна, вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Впровадження в систему виховної роботи школи Програми "Школа - родина"
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали щодо впровадження Програми “ Школа- родина”. Система заходів,форм і методів, спрямованих на формування моделі випускника школи, зміцненню зв’язків педагоги- батьки- учні, що довели свою ефективність в урочній та позакласній роботі.


Автор: Пасічник Анна Валентинівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 16 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Опис системи виховної роботи вчителя початкових класів «Ми одна шкільна родина»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Запропонована система виховної роботи в початковій ланці «Ми одна шкільна родина», розроблена на основі багаторічного досвіду роботи в початкових класах допомагає усунути прогалини у вихованні підростаючого покоління, визначені в Концепції Нової української школи. Дана система виховної роботи реалізується наскрізно, починаючи з першого дня перебування дитини в школі й логічно продовжується вчителем старшої ланки. Мета роботи - виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формуван- ня фізично, психічно, морально здорової особистості, створення умов для всебічного розвитку особистості на основі засвоєння й присвоєння загальнолюдських цінностей.


Автор: Патяк Галина Леонідівна, учитель
Місце роботи: Юльївський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Впровадження основних принципів гуманної педагогіки в навчально-виховний процесс початкової школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо впровадження форм, методів і принципів гуманної педагогіки. Матеріал досвіду може бути використаним у роботі з дітьми як дошкільного віку так і молодшого, середнього та старшого шкільного віку (адаптуючи відповідно до вікових особливостей). Адресовано учителям, вихователям, логопедами, практичними психологами, а також батьками.


Автор: Соловйова Галина Леонідівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, керівник шкільного театрального гуртка «ВІВАТ»
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Виховна та розвивальна взаємодія шкільного гуртка художньо-естетичного спрямування з установами позашкілля
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо виховної та розвивальної взаємодії шкільного гуртка художньо-естетичного спрямування з установами позашкілля. У роботі не тільки теоретично і методично обґрунтувано педагогічні умови ефективних форм творчої співдружності із позашкіллям, але й показано практичне спрямування і втілення таких форм у повсякденній педагогічній діяльності. Напрацювання вчителя можуть бути використані широким колом вчителів школи, району, міста (області): можливе відтворення (повторення) і творче використання досвіду, розширення до масового. Матеріали створювалися протягом ряду років, перевірені в роботі зі школярами. Можуть бути надруковані у фахових періодичних виданнях.


Автор: Литвиненко Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Комунальний заклад «Терсанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новомиколаївської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування духовних цінностей сучасних молодших школярів як основа морального виховання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду роботи щодо формування духовних цінностей молодшого школяра в процесі становлення Нової української школи, що довели свою ефективність у навчально-виховній діяльності.


Автор: Філь Галина Богданівна, вчитель української мови та літератури; Корвегіна Віра Анатоліївна, вчитель хімії та інформатики; Гаценко Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови
Місце роботи: КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія"
Назва роботи: Створення цілісної системи виховання в класному колективі з метою становлення та розвитку соціально активної, національно свідомої особистості гімназиста шляхом впровадження педагогіки життєтворчості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи класних керівників щодо створення цілісної системи виховання в класному колективі з метою становлення та розвитку соціально активної, національно свідомої особистості гімназиста шляхом впровадження педагогіки життєтворчості. В роботі продемонстрована модель ефективного використання форм та методів виховної роботи з учнівським та батьківським колективами. Адресовано класним керівникам, заступникам директора з навчально-виховної роботи, методистам.


Автор: Хоменко Наталя Вікторівна, керівник гуртків, культорганізатор
Місце роботи: Комунальний заклад "Більмацький центр творчості дітей та юнацтва" Більмацької районої ради Запорізької області
Назва роботи: Впровадження здоров’язберігаючих технологій в виховне середовище позашкілля
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування виховного середовища сучасного освітнього закладу. Основне завдання полягає в: створенні умов для розуміння дітьми переваг здорового способу життя; заохочуванні до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя; стимулюванні до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; швидкому і ефективному поширенню знань про здоров’я. Матеріали досвіду можуть бути використані у роботі з батьками, у роботі дошкільних навчальних закладів, керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів, вчителями загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, студентами вищих навчальних закладів, інститутами післядипломної педагогічної освіти.


Автор: Романова Марина Олександрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток індивідуальних здібностей дітей, забезпечення умов їх самореалізації в НУШ
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в використанні особистісно зорієнтованих технологій, стратегій виховання залежно від темпераменту і особливостей окремих дітей.
Розвивати здібності - значить навчати діяльності,створювати умови учню для проявлення його самостійності. Головне завдання класного керівника початкових класів є «вирощування» дитини , яка спроможна займати самостійну позицію. Початкова школа – це важлива ланка розвитку творчості учнів , їх здібностей, нахилів, інтересів, бо якщо дитина не навчиться щось самостійно творити в початковій школі, то безініціативною, пасивною, вона буде і в старших класах. Саме творчі завдання, ігрові елементи дають змогу саморозкритися юному обдаруванню. Прояви своїх здібностей, їх зростання залежить від підтримки класного керівника. Ось чому таким актуальним є питання розвитку індивідуальних здібностей особистості учня, його творчого потенціалу, активності в пізнанні, практичного спрямування теоретичних знань.


Автор: Седракян Сюзанна Хачиківна, вчитель біології; Старшова Світлана Костянтинівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КЗ "Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: Доброчинна та волонтерська діяльність як засіб морального виховання учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлений власний досвід виховної роботи Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спрямований на виховання високодуховної молоді з чіткими ціннісними орієнтирами, що передбачає формування життєво компетентної особистості, з чіткою громадською позицією, який успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.


Автор: Свириденко Ірина Володимирівна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Костянтиніське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія-Мала академія наук №1 «Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Позакласна діяльність як засіб виховання громадянськості учнів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо виявлення, обґрунтування шляхів, форм та методів громадянського виховання учнів у позакласній діяльності; формування особистісті, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі у житті суспільствав Костянтинівському районному НВО №1 «Таврія».


Автор: Булатова Катерина Юріївна, педагог-організатор
Місце роботи: Веселянський навчально–виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчої особистості дитини на уроках біології та під час участі у загальношкільних заходах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування морально-духовного, життєво-компетентного учня, створення умов для творчого розвитку дитини, виховання соціально – активної, високоморальної, фізично та творчо розвиненої особистості.


Автор: Білоус Тамара Анатоліївна, вчитель англійської мови; Герасименко Людмила Миколаївна, вчитель хімії
Місце роботи: КЗ " Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: English is easy! English is fun! English is everywhere!
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлений власний досвід роботи літнього пришкільного мовного( англійська) табору з денним перебуванням Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спрямований на організацію змістовного дозвілля і виховання школярів,розвиток самостійності і творчості дітей,вихованню інтересу до занять англійською мовою, зміцненню відносин в колективі, взаємовідповідальності, бажанню брати активну участь у спільних справах.


Автор: Колісник Тетяна Владиславівна, заступник директора з навчально-методичної роботи; Спорник Ольга Сергіївна, педагог-організатор
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Створення школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії» для формування у школярів соціально-активної громадянської позиції 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо організації волонтерської діяльності у школі. Визначені мета, завдання, напрямки та принципи функціонування школи майбутніх волонтерів «Перспектива мрії». Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх освітніх закладах вчителями, педагогами-організаторами, соціальними педагогами.

  Автор: Доценко Ольга Сергіївна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній-навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Патріотичне виховання старшокласників засобами матеріальної та духовної культури в умовах навчально-виховного Комплексу технологічного профілю
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі іде мова про засоби формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, про необхідність виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини. Адресовано заступникам директорів з виховної роботи.


Автор: Педагогічний колектив комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Коларівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Місце роботи: Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Коларівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Назва роботи: Національно - патріотичне виховання в контексті сучасної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи, які демонструють цінність використання національно – патріотичного виховання при проведенні виховних заходів, свят, вікторин, спортивних змагань, що забезпечують всебічний розвиток учнів, зацікавлює їх історіє їх свого народу, прищеплює почуття поваги до людей старшого покоління. 

  Автор: Шавкова Надія Миколаївна, директор школи
Місце роботи: КЗ "Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3"
Назва роботи: Формування умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів, навичок здорового способу життя як основи розвитку здібностей кожної дитини, її творчості, ініціативності, формування в учнів активної життєвої позиції
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали з досвіду роботи колективу щодо формування виховного середовища сучасної школи. Основне завдання полягає в створенні умов для розуміння дітьми переваг здорового способу життя; свідомого заняття учнями фізичною культурою і спортом; заохочуванні до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя; стимулюванні до самостійного та усвідомленого вибору життєвої позиції; швидкому та ефективному поширенню знань про здоров’я. Матеріали досвіду можуть бути використані у роботі з учнями, вчителями загальноосвітніх навчальних закладів.


Автор: Шрамко Олена Василівна, вчитель початкових класів; Сасанчина Марина Василівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Опорний заклад загальної середньої освіти Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток виховної системи навчального закладу через метод проектів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання проектної діяльності у виховному процесі навчального закладу, що довела свою ефективність під час проведення позакласних заходів. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з дітьми в школі.


Автор: Міфле Ганна Павлівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Клас - осередок розвитку громади
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду виховної роботи за напрямком “Громадсько-активний клас”. Досвід демонструє, що впровадження моделі ГАШ можливо і в умовах окремо взятого класу, що дає можливість сформувати в учнів активну громадянську позицію. В роботі показано використання проектної технології у виховній роботі.


Автор: Старшова Світлана Костянтинівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КЗ «Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: Моральне виховання молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Матеріали роботи присвячені проблемі морального виховання молодших школярів, апробації та впровадженні технології морального виховання в єдності урочної та позаурочної діяльності, створенні для педагогів методичних рекомендацій з даної теми.


Автор: Фролова Юлія Вікторівна, вихователь ГПД
Місце роботи: Бердянська гімназія №1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Співпраця та співтворчість: робота в форматі вчитель-учень-батьки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо ефективної співпраці учасників освітнього процесу, розглядаються інноваційні форми, методи та прийоми співробітництва та співтворчості між учнями, педагогами  та батьками. Матеріали досвіду можуть бути використані класоводами, вихователями ГПД в початковій школі.


Автор: Бєліх Ігор Володимирович, вчитель
Місце роботи: Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради
Назва роботи: Формування основ предметної компетентності ліцеїстів засобами ІКТ на уроках Захисту Вітчизни
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали педагогічного досвіду, що до формування предметних теоретичних та практичних знань і навичок в умовах ліцею з посиленим вивченням військово – фізичної підготовки. Досліджено та показано практичне використання комп’ютерних програм, а також методику проведення занять з використанням сучасної оргтехніки і гаджетів. Завдяки представленим напрацюванням автором проводиться подальше вивчення і впровадження хмарних технологій та дистанційного навчання. Набуті теоретичні знання та практичні навички обов’язково закріплюються на практичних заняттях, зокрема під час літніх військових таборних зборів. Матеріали можуть бути корисними педагогам, які працюють з класами, що мають велику кількість учнів, якщо школа не має необхідних зразків військового майна, навчального озброєння, тренажерів та спорядження. Готові розробки уроків дадуть можливість підготувати якісні заняття фахівцям, що проводять уроки Захисту Вітчизни за сумісництвом, або мають початкову методичну підготовку. Представлені матеріали викликали чималу зацікавленість серед учасників фіналу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».

Comments