Номінація 14

Номінація 1414. Номінація «Розвиток творчої особистості дитини засобами неформальної освіти».
Студія «Позашкілля». 
Категорія: керівники та педагогічні працівники позашкільних закладів освіти. 


Автор: Гранд Марина Анатоліївна, методист, керівник студії ігромайстерності «Art студія GranD», студії ед’ютейнмент освіти
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Ед’ютейнмент як метод формування життєвих компетентностей
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: «У педіатрів з’явився новий діагноз «ігрова дистрофія» - сумний і загрозливий наслідок того, що дитина через різні обставини не була залучена до ігрової діяльності, яка стимулює до дій і зміцнює імунітет». О.А. Немежанська. Edutainment – це технологія навчання, розглянута як сукупність сучасних технічних і дидактичних засобів навчання, яка заснована на концепції навчання через розваги. Таким чином, у методиці навчання слід відзначити тенденцію розробки і застосування технології Edutainment, сенс якої полягає в тому, що знання повинні передаватися в зрозумілій, простій і цікавій формі, а також у комфортних умовах. Таким чином, ед’ютейнмент може стати істотною підмогою для залучення дітей і спростувати стереотип теоретичного і консервативного навчання. Даний метод розкриває особистісний потенціал дитини: кожен учасник може продіагностувати свої можливості поодинці, а також й у спільній діяльності з іншими учасниками.

  Автор: Слуцький Дмитро Вадимович, методист, керівник гуртка
Місце роботи: ПНЗ "Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району” Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Організація літнього відпочинку дітей та підлітків в умовах спортивно-оздоровчого табору
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування ефективної системи методичного супроводу організації літнього відпочинку дітей та підлітків в умовах спортивно-оздоровчого табору. В роботі показано використання форм методичної роботи: технологія проекта, технологія успіху, підвищення мотивації до здорового способу життя, розвиток нових форм  роботи з оздоровлення дітей.


Автор: Масютіна Марина Едуардівна, керівник гуртка «Дебати»
Місце роботи: Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування громадянських компетентностей старшокласників через навчання дебатам
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи гуртка «Дебати» Бердянського Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М.Руднєвої щодо формування громадянських компетентностей старшокласників через навчання дебатам.


Автор: Демиденко Світлана Вадимівна, заступник директора з НВР, керівник Народного художнього колективу 2 театр-студія БЕМС
Місце роботи: Центр дитячої та юнацької творчості імені В.Гнаровської м.Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області
Назва роботи: "Мистецькі декади" як інноваційна форма створення життєтворчого простору в закладі позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування життєтворчого простору під час освітнього процесу у закладі позашкільної освіти у формі «Мистецьких декад», що реалізує мету загальної освіти щодо виховання покоління людей, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, буде здатним до навчання впродовж життя. Організація «Мистецьких декад» має особливий виховний потенціал для соціалізації гуртківців, де в умовах інтерактивної взаємодії кожен вихованець отримує широкий спектр можливостей для реалізації свого творчого потенціалу.


Автор: Закржевська Світлана Миколаївна, заступник директора з НВР
Місце роботи: Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради
Назва роботи: Формування патріотичних та громадянських компетентностей вихованців позашкільного навчального закладу засобами національно-патріотичного виховання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Сучасні обставини національного відродження зумовили гостру потребу в людях, які мають стійкі патріотичні переконання та вміють відстоювати їх у реальних умовах. Тому актуальною стала проблема формування соціальних та життєвих компетентностей молоді засобами національно-патріотичного виховання. Виростити патріота справа не проста, бо виховання патріотизму – це складна та невпинна робота по створенню у дітей почуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, шанобливого ставлення до історичного минулого країни. Державі сьогодні потрібна свідома, соціально активна особистість, готова до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей. Формуванню активної громадянської позиції підлітків сприяє соціальний досвід, який складається з практичних навичок участі у суспільному житті та рівня розвитку громадянських якостей особистості. Такий досвід набувається в процесі позашкільної виховної роботи. З огляду на зазначене, актуальними питаннями є створення умов в позашкільному навчальному закладі щодо формування патріотичних та громадянських компетентностей та саморозвитку вихованців. Саме працюючи над реалізацією даної проблеми, формувалася індивідуальна система роботи автора досвіду.


Автор: Ткаченко Валентина Вікторівна, керівник гуртка
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої та юнацької творчості” Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання ігрових технологій – ефективний шлях до розвитку творчих здібностей вихованців у гуртках інформаційно-технічного напрямку позашкільного закладу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо методичної розробки та використання ігрових технологій які допомагають розкрити великий спектр знань та можливостей вихованців гуртка інформаційно-технічного напрямку в ПНЗ м. Енергодар. В роботі показано використання методичних розробок з ігрових технологій, які включають банк інформаційно-ігрових технологій, розробки ігор, словник, розробки занять та виховних заходів з їх використанням, виступи на МО та семінарах міста.


Автор: Тарарухіна Анна Євгенівна, керівник гуртків
Місце роботи: Будинок дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей особистості на заняттях гуртка "Берегиня"
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку творчих здібностей особистості на заняттях гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Берегиня». Матеріали досвіду допомагають керівникам гуртків виробити певні технології для підвищення ефективності навчання, розвитку творчих здібностей школярів, інтересів, умінь і навичок, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити, сприяти розвитку особистості. Можливе використання педагогами в позакласній роботі для розв’язання проблеми розвитку життєвої компетентності учнів, а також вчителями трудового навчання та інших предметів на своїх уроках.

  Автор: Сидоренко Юлія Вікторівна, завідувач організаційно-масовим відділом
Місце роботи: Комунальний заклад "Більмацький центр творчості дітей та юнацтва" Більмацької районнної ради Запорізької області
Назва роботи: Робота з обдарованими дітьми у гуртках позашкільного навчального закладу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності. Головною метою позашкільних закладів є забезпечення потреб у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та вибором, а до основних видів позаурочної діяльності в умовах позашкільних установ відносять роботу в предметних гуртках.


Автор: Зозуля Інна Миколаївна, заступник директора з НВР, керівник гуртка
Місце роботи: Комунальний заклад Приазовський районний Будинок дитячої та юнацької творчості Приазовської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Роль декоративно-ужиткового мистецтва у забезпеченні творчої самореалізації та духовного самовдосконалення дітей в умовах позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Особистість, яка здатна до самореалізації, визначена як самостійна, творча, здатна до конструювання особистого життя в позитиві, досягнення гарантії успіху. Автор представляє матеріали з досвіду роботи, які розкривають роль мистецтва у забезпеченні творчої самореалізації на заняттях гуртка.

  Автор: Максименюк Марія Сергіївна, керівник гуртка
Місце роботи: Центр дитячо-юнацької творчості ім. Е. Рудневої м. Бердянськ
Назва роботи: Виховання почуття патріотизму на хореографічних заняттях засобами української народної гри для дітей початкового рівня
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: На сучасному етапі становлення української державності проблема патріотичного виховання набуває особливого значення. Перед керівниками дитячих хореографічних колективів стає завдання – знайти інноваційні форми роботи з дітьми з метою розвитку їх креативності та виховання почуття патріотизму. Гра є невід’ємною частиною дитинства, яка здатна емоційно збагачувати особистість, викликати потребу до творчої діяльності та фізичної працездатності, залучати до національних скарбів. Саме використання української народної гри на хореографічних заняттях для дітей початкового рівня вирішує одразу навчальні, розвивальні та виховні завдання освіти сьогодення. Даний досвід роботи може стати допоміжною стежкою педагогам позашкільних навчальних у використанні українських народних ігор як могутнього засобу патріотичного виховання у навчально-виховному процесі хореографічних колективів.


Автор: Волошин Сергій Леонідович, керівник гуртка «Юний судномеханік»
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад “Клуб юних моряків “Екватор” з флотилією” Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Виховання у курсантів «Клубу юних моряків «Екватор» інтересу до історії розвитку флоту в контексті сучасного тлумачення історичної науки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В наш час в країні наголошується на необхідності відродження патріотичного виховання дітей і підлітків. Тому однією з ланок є розвиток інтересу до морської служби, прищеплення любові до моря, тяги до освоєння морських та річкових професій. Новизна представленого досвіду полягає в пошуку, вивченні, узагальненні та систематизації рекомендацій щодо використання інноваційних форм, методів з патріотичного виховання дітей та підлітків, впровадження їх в процес виховання курсантів Клубу юних моряків. Основою досвіду є зміст, форми, методи роботи з метою формування всебічно розвиненої особистості дитини засобами професійної орієнтації та підготовка дітей до вступу у морські та річкові навчальні заклади України.


Автор: Сова Вікторія Василівна, методист
Місце роботи: Комунальний заклад "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді" Запорізької обласної ради
Назва роботи: Проведення національно-патріотичних виховних заходів у закладах неформальної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України відданого своїй державі, готового захищати її суверенітет та цілісність. Актуальністю навчально-виховних рекомендацій для проведення виховних заходів з національно-патріотичного виховання є збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько - української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. Викладені у посібнику рекомендації щодо проведення виховних заходів, присвячених пам’ятним датам в українській історії сприятимуть набуттю учнівською молоддю високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України. У збірці представлені 10 рекомендацій щодо проведення виховних занять, приурочених до пам’ятних дат, героїчних подвигів наших земляків та трагічних роковин з історії Української держави. 


Автор: Гришина Тетяна Михайлівна, керівник гуртка "Любителі декоративних і домашніх тварин"
Місце роботи: Будинок дитячої та юнацької творчості "Центр розвитку дітей та молоді" відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради
Назва роботи: Використання здоров'язбережувальних технологій в роботі гуртків еколого-натуралістичного напрямку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений матеріал є підсумком роботи над проблемною темою «Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі гуртків еколого-натуралістичного напрямку» і практичної апробації інноваційної здоров’язбережувальної освітньої технології на базі зоолого-тваринницького відділку, дендрологічного арборетуму, навчальних кабінетів БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді». Представлені методики з використання деревотерапії біокорекції, анімалотерапії, Су-Джок - терапії та її складових: зернотерапії, точкового масажу, астромінерології, що застосовуються у освітньому процесі закладу. Процес впровадження досвіду з теми доцільно використовувати комплексно під час освітнього процесу з дітьми і в школі, і в дошкільному і в позашкільному закладах.


Автор: Комиса Ірина Вікторівна, методист
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Репутаційний менеджмент в управлінні сучасним закладом позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Інноваційність пропонованого досвіду полягає у впровадженні в роботу закладу позашкільної освіти репутаційного менеджменту: сукупності методів, технологій, засобів, що дозволяють здійснювати управлінський процес, організаційних форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, яке спрямоване на підвищення його ефективності. Методологічну основу досвіду складають соціально-психологічні дослідження, що доводять доцільність ключових положень менеджменту про закономірності здійснення управління репутацією. Адресовано директорам, методистам, заступникам директорів, психологам закладів позашкільної освіти.
 


Автор: Мазнєва Галина Василівна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Ігрова діяльність у формуванні дозвіллєвої культури вихованців сучасного закладу позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Провідна ідея досвіду полягає в організації ігрової діяльності як синтезу змістовної та розважальної діяльності, що є ефективним засобом формування дозвіллєвої культури у вихованців, сприяє розвитку комунікативних навичок та актуалізації творчих здібностей шляхом впровадження інноваційних ігрових технологій. Ігромайстер завжди у творчому пошуку, постійно оновлює інформаційно-методичну базу закладу, має власні авторські розробки ігрових програм, сценаріїв проведення свят, виховних масових заходів, тощо. Адресовано керівникам гуртків закладів позашкільної освіти, вихователям закладів дошкільної освіти, вчителям шкіл, дитячих таборів, при плануванні й здійсненні виховної роботи, в організації змістовного дозвілля для дітей різних вікових категорій.


Автор: Суханова Оксана Анатоліївна, керівник «Зразкового художнього колективу» студії рукоділля «Fancy»
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Синтез традиційних та сучасних технік декоративно-прикладного мистецтва як вагомий фактор розвитку дитини у полікультурному світі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Провідна ідея досвіду полягає у розкритті нових можливостей сучасного декоративно-прикладного мистецтва через запровадження в освітній процес дитячого колективу креативних технік та сучасних матеріалів, в основі яких є синтез традиційного та інноваційного. Інноваційність пропонованого досвіду полягає в тому, що поєднання найкращих надбань сучасного декоративного мистецтва з культурними надбаннями в декоративному мистецтві народів світу розширює потенційні можливості педагогічної діяльності керівника студії по формуванню особистості дитини в ХХІ столітті. Адресовано керівникам гуртків декоративно-прикладної творчості закладів позашкільної освіти, виховній роботі закладів загальної середньої освіти та закладів професійно-технічної освіти вихователям закладів дошкільної освіти та груп подовженого дня, вчителям, педагогам дитячих таборів та інших закладів освіти.

  Автор: Тараненко Ірина Анатоліївна, методист
Місце роботи: Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічної компетентності у позашкільному закаладі еколого-натуралістичного напряму
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Робота полягає у створенні найбільш сприятливих умов для розвитку екологічно обізнаного громадянина своєї Держави. Застосування нетрадиційних форм проведення семінарів, круглих столів, засідань творчих груп педагогів. Розробка та впровадження нових організаційних форм роботи з педагогами та учнівською молоддю міста для забезпечення позитивного результату – процесу пізнання, розвитку творчого потенціалу, пошукової активності, формування гнучкого практичного мислення.


Автор: Савченко Віталіна Олександрівна, вчитель англійської мови, практичний психолог; викладач (Access Teacher) у рамках неформальної освіти від Американського посольства в Україні
Місце роботи: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області
Назва роботи: Неформальна освіта як один із ключових засобів розвитку лідерських якостей
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали емпіричного дослідження ролі неформальної освіти та її впливу на розвиток лідерських якостей підлітків (на прикладі учасників групи «English Access Microscholarship Program in Chernihivkа»). У досвіді акцентовано увагу на тому, що під час розвитку лідерських якостей підлітка ми маємо виходити із загального прагнення будь-якої особистості до успіху та самореалізації, шлях до яких перед нами відриває неформальна освіта (тренінги, вебінари, курси, дебати тощо). Результати досвіду можуть використовуватися шкільними психологами, соціальними педагогами, класними керівниками, працівниками соціальних служб у справах сім’ї, молоді та спорту, працівниками позашкільних установ (БДЮТ, ЦДЮТ) в якості методичного матеріалу для урахування особливостей розвитку лідерських якостей та організації додаткових видів діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, а також у процесі створення програм тренінгів чи спецкурсів.


Автор: Марков Леонід Леонідович, вихователь, педагог-організатор
Місце роботи: Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Факел"; Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчої особистості в умовах літніх оздоровчих дитячих закладах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У пропонованій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи вихователя та педагога-організатора, а також основні форми та методи діяльності педагога на прикладі справ у загонах літніх дитячих оздоровчих закладах. Працю сформовано на основі досвіду роботи в дитячих оздоровчих таборах м.Бердянська: ДОК «Райський куточок» та ДЗОВ «Факел». Робота стане в нагоді організаторам та вихователям позашкільних навчальних чи оздоровчих закладів.


Автор: Алексеєнко Ірина Вікторівна, керівник гуртка
Місце роботи: Клуб дитячої та юнацької творчості "Зоряний" відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Сенсорний розвиток молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо сенсорного розвитку молодших школярів, який в свою чергу є провідною ланкою для формування складніших пізнавальних процесів, а саме: мислення, уваги, пам’яті. Наведено приклади вправ та завдань, які спрямовані на всебічний розвиток особистості дитини. У освітньому процесі використовується багато творчих завдань, які покликані сприяти розвитку дрібної моторики рук, яка в свою чергу поліпшує розвиток інтелектуальних здібностей дитини. Матеріали досвіду можуть бути використані у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку вихователями дитячих садків, керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів, а також батьками.

  Автор: Федотова Ольга Вікторівна, керівник гуртків
Місце роботи: Комунальний заклад Більмацький центр творчості дітей та юнацтва Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей засобами хореографічного навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування творчих здібностей засобами хореографічного навчання. На занятті з хореографії виховується дитяча активність, самостійність, упевненість у собі. Розвивається особистісне зростання гуртківців в процесі занять з хореографії. Адресовано методистам і заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам хореографічних гуртків.

  Автор: Дем'яненко Ольга Борисівна, керівник гуртків
Місце роботи: Комунальний Заклад "Більмацький центр творчості дітей та юнацтва"
Назва роботи: Розвиток індивідуальності гуртківців в умовах позашкілля
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду роботи щодо розвитку індивідуальності гуртківців з початкового до вищого рівня. В роботі показано використання різних методів навчання, які розвивають індивідуальні якості кожної дитини. Матеріал досвіду може бути використаний в інших закладах позашкільної освіти керівниками гуртків та організаторами.


Автор: Янущенко Дмитро Вікторович, завідувач відділу краєзнавства та патріотичного виховання, керівник гуртків
Місце роботи: Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Назва роботи: Використання експедиційних методів, як засіб підвищення результативності участі обдарованої молоді у Всеукраїнських та обласних науково- та пошуково-дослідницьких конкурсах учнівської молоді
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо залучення дітей до експедиційного пошуку та до участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах; створення умов для формування гармонічно розвиненої особистості, з широким кругозором, яка вміє самостійно працювати, розвиватись та представляти свої надбання на широкий загал.

Comments