Номінація 15

Номінація 1515. Номінація «Бібліотеки в умовах суспільства знань та реформування освіти». 
Категорія: бібліотекарі закладів освіти. 
  Автор: Колесник Віталіна Сергіївна, бібліотекар
Місце роботи: Комунальна установа «Пологівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Пологівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетентностей учнів засобами бібліотечного процесу в умовах реформування освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід даної роботи допомагає створити певні умови для розвитку і самореалізації учнів, організацію навчально-пошукової, дослідницької діяльності учнів (участь в обласних заочних конкурсах пошукових робіт краєзнавчого та історичного напрямку «Твої герої, Запорізький край», «Сила, мужність, честь», форум «Край, в якому я живу»), здійснення індивідуального підходу для створення ситуації успіху у кожного учня, розкриття творчих здібностей, навичок майстерності, ораторського мистецтва (участь у Всеукраїнському конкурсі «Читач року», літературні вечори, декламування віршів, інсценізація художніх творів), гармонізування відносин дитини з навколишнім світом, навичок спілкування і колективної творчості (виховні заходи, зустрічі, вікторини); виховання патріотичних почуттів, стійкої громадянської позиції, використання сучасних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, що сприяє формуванню та розвитку ключових компетентностей учнів (участь в обласному конкурсі бук трейлерів «Книжковий калейдоскоп ненудної класики», створення медіа презентацій, проведення уроків мужності). Діти мають змогу через мультимедія, виготовлення буклетів, плакатів, декламування віршів, вистави та ігри висловлювати свою зацікавленість до бібліотеки, до популяризації читання.


Автор: Попазова Вікторія Іванівна, бібліотекар
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання віртуальної мережевої спільноти Google+ в діяльності бібліотеки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання у роботі шкільної бібліотеки Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Мелітопольської міської ради Запорізької області віртуальної мережевої спільноти Google+. Практика доводить, що вимоги до бібліотеки і до професії бібліотекаря змінилися і ускладнилися. Бібліотека сьогодні – це важлива ланка в інформаційному просторі. Одна із функцій бібліотеки – надання науково – методичної допомоги педагогічному колективу. Створення віртуальної спільноти «Книжкова світлиця» допомогло вчителям - предметникам, класоводам, класним - керівникам більш оперативно отримувати інформацію та матеріали будь - якого напрямку.
Адресовано бібліотекарям, вчителям і заступникам директорів з навчально-методичної роботи.


Автор: Немашкало Людмила Миколаївна, завідувач бібліотеки
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток читацьких інтересів школярів засобами сучасних форм бібліотечної роботи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку читацьких інтересів учнів середнього та старшого шкільного віку в умовах бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу. Наведено приклади застосування інноваційних форм бібліотечної роботи як то: гра-подорож, літературно-спортивне свято, літературний квест, конкурс тощо; інтерактивних методів виставкової діяльності: виставка незвичайних книг, виставка одного видання, виставка-бенефіс, виставка-знайомство, виставка-ім’я, виставка-панорама та інші; інформаційно-комунікаційних технологій: інтерактивна вправа, електронні презентації, відеоролики, віртуальні виставки, веб-ресурс (блог) бібліотеки. Матеріали мають практичні рекомендації щодо використання їх у діяльності шкільних бібліотек з розвитку читацьких інтересів користувачів, розраховані на бібліотечних працівників, спеціалістів у галузі залучення школярів до читання.


Автор: Симоненко Галина Вікторівна, бібліотекар
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Шкільна бібліотека як один із інструментів національно-патріотичного виховання в сучасному навчальному закладі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено досвід роботи шкільної бібліотеки Токмацької ЗОШ № 5 з національно-патріотичного виховання школярів. Продемонстровано поєднання традиційних форм виховної роботи з інноваційними: віртуальні книжкові виставки, віртуальні дошки; інтерактивні: плакати, вікторини, завдання, ігри; веб-квест; бліц-опитування; використання сервісів Веб 2.0. Матеріал досвіду може бути корисним бібліотечним і педагогічним працівникам для виховання в учнів патріотизму під час навчально-виховного процесу.

  Автор: Мироненко Олена Анатоліївна, бібліотекар
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2" Гуляйпільської міської ради 
Назва роботи: Розвиток творчої особистості школяра засобами шкільної бібліотеки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку творчої особистості школяра. Показано використання різноманітних форм, технологій та методів, що сприяють активній читацькій діяльності, готовності дитини творити, реалізовувати свій творчий потенціал. Досвід може бути корисним для бібліотекарів, вчителів, які працюють з учнями, виховуючи в них творчу особистість засобами книги.

  Автор: Прокопенко Любов Олександрівна, завідуюча бібліотекою
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід дає в умовах інтенсивної інформатизації суспільства можливість щоб росла і розвивалась особистість, яка буде одаптовуватись в інформаційному світі. Повноцінне забезпечення навчально-виховного процесу, формування інформаційної культури.

  Автор: Семеренко Світлана Іванівна, завідувач бібліотекою
Місце роботи: Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Діяльність бібліотеки у сучасних соціально-комунікаційних умовах позашкільного навчального закладу в контексті формування медіакультури особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування медіа культури в умовах роботи бібліотеки позашкільного закладу освіти. В роботі розкрито сучасні тенденції формування медіакультури, охарактеризовано основні, традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки. Показано використання форм роботи: відеопроект, флеш-моб, відеотайм, онлайн-гра, медіаквест, бібліомедіа. А також інтеграція бібліотечних медіапродуктів та мультимедійних послуг в інформаційно-освітнє середовище позашкільної освіти. Матеріал досвіду може бути використаний бібліотекарями та педагогами позашкільної освіти які займаються формуванням медіа культури підростаючого покоління.

  Автор: Пшенична Наталя Владиславівна, бібліотекар
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Пошуки нових результативних форм і методів скоординованої співпраці вчителя і бібліотекаря в школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У пропонованій роботі представлено узагальнені матеріали з досвіду роботи бібліотекаря Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20. Робота стане в нагоді бібліотекарям, вчителям-предметникам загальносвітніх навчальних закладів.

Comments