Номінація 2

Номінація 22. Номінація «Інноваційні технології розвитку, навчання і виховання дитини в системі дошкільної освіти».
Категорія: педагоги дошкільних закладів.
Автор: Біла Наталя Валентинівна, Булат Оксана Леонідівна, вчитель-логопед
Місце роботи: Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 36 "Дзвіночок" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування арт-методів у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено практичні матеріали щодо активізації мовленнєвої діяльності та формування вміння граматично правильно, зв’язно та послідовно викладати свої думки, дітьми дошкільного віку із ЗНМ, при цілеспрямованій корекційно-логопедичній роботі з використанням арт-методів.


Автор: Афанасенко Тетяна Григорівна - директор; Терентьєва Олена Анатоліївна вихователь - методист; Гумовська Людмила Миколаївна - практичний психолог; Бабенкова Ірина Григорівна - вихователь; Макаревич Світлана Григорівна - вихователь; Діденко Олена Вікторівна - вихователь; Заставська Катерина Михайлівна - вихователь.
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 "Горобинка" м. Енергодар
Назва роботи: Едьютейнмент – як інноваційна технологія ігрового навчання дошкільників на основі осучаснення та модифікації традиційних ігор
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо ознайомлення дошкільників з соціумом шляхом використання технології едьютейнменту.  Представлена технологія  вирішує одне з головних завдань щодо забезпечення  задоволення дитини в процесі навчання, під час оволодіння  цікавим матеріалом, що спонукає дитину до самостійного розв’язання запропонованого дорослим завдання; соціальної взаємодії з іншими дітьми. Завдяки  впровадженню технології едьютейнменту діти вчаться здобувати знання з різних джерел, використовувати їх під час виконання практичних завдань. У дітей підвищується самооцінка та бажання навчатися чомусь новому, а також розвивається вміння приймати рішення, працювати в колективі, прислухатися до думки іншої дитини.

  Автор: Ставецька Світлана Михайлівна, вихователь
Місце роботи: Балабинський КДНЗ «Теремок» Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку засобами дидактичних ігор та творчих завдань
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді роботи розкрито актуальність сенсорного розвитку дітей раннього віку, який є фундаментом загального розумового розвитку дитини. Розроблено перспективно-календарне планування занять, дидактичних ігор, самостійної діяльності дітей в зоні сенсорно-розвиваючого навчання. В додатках надані дидактичні ігри з розвитку сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку, які розраховані для використання як на заняттях, так і в сенсорно-пізнавальній зоні.

  Автор: Литнєва Тетяна Іванівна, інструктор з фізкультури
Місце роботи: Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Cучасний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду Балабинського КДНЗ «Теремок» пошук ефективних засобів розвитку рухової сфери дітей дошкільного віку через впровадження сучасних технологій фізичного вдосконалення.


Автор: Терещенко Людмила Георгіївна, вихователь
Місце роботи: Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області.
Назва роботи: Інтелектуальний розвиток дошкільнят при використанні логічних блоків Дьєнеша і паличок Кюїзенера.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У формуванні інтелектуального розвитку дошкільників головну роль грають розвиваючі ігри, унікальні за своїми розвиваючими можливостями дидактичні матеріали - логічні блоки Дьєнеша і палички Кюїзенера. Основні особливості цього дидактичного матеріалу - абстрактність, універсальність, висока ефективність.

  Автор: Левадна Юлія Вікторівна, вихователь
Місце роботи: Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області.
Назва роботи: Формування логіко – математичної компетентності дошкільників в умовах створення активного пізнавального середовища
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Здатність дошкільника активізувати, інтегрувати і застосовувати у конкретній життєвій ситуації навчальний досвід можна сформувати за умови активізації розумової та пізнавальної діяльності, створення комфортних умов навчання, в якій кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, розуміє, що він робить, рефлексує з приводу того, що він знає, вміє і здійснює.

  Автор: Єременко Ірина Олександрівна, вихователь
Місце роботи: Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Посмішка» Чернігівської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку.


Автор: Журавленко Ірина Анатоліївна, завідувач; Білоус Ірина Олександрівна, вихователь-методист; Ганич Алла Жоржівна, Горшкова Галина Володимирівна, Журавленко Єлизавета Вікторівна, Кондрат Лариса Анатоліївна, Москальчук Тетяна Петрівна, вчителі-логопеди
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 189 "Ромашка" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Практико-орієнтований проект "Загадкові круги"
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено практико-орієнтований проект, за основу якого взято методичний прийом круги Луллія, який передбачає підвищення ефективності: - умов для навчально - ігрової діяльності; - розвитку всіх компонентів мовлення; - розвитку психічних процесів (уваги, пам’яті, довільності, сприйняття, логічного мислення), пізнавальних здібностей; - сенсомоторних умінь та навичок; - поглиблення знань про навколишнє середовище. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку в усіх дошкільних закладах вихователями, вчителями-логопедами, практичними психологами, вчителями-дефектологами.


Автор: Миргородська Ольга Іванівна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) "Джерельце" №15 Енергодарської міської ради, Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Педагогічний досвід містить авторські розробки для організації роботи з дітьми: систему занять із образотворчої діяльності в групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку; структуровану за місяцями, темами та віком дітей; перспективне планування та конспекти занять із малювання з використанням нетрадиційних технік у різних вікових групах; парціальну програму із образотворчої діяльності «Фарби та фантазії». В досвіді представлений дидактичний матеріал для гурткової роботи (художнє слово, наочність, відео-, аудіоматеріали) та матеріали діагностичного дослідження сформованості творчих здібностей дошкільників, каталог нетрадиційних технік малювання. Технологія досвіду структурована, містить чітко визначені, охарактеризовані етапи реалізації із зазначенням мети, форм роботи та очікуваних результатів.

  Автор: Красножон Наталія Анатоліївна, вихователь
Місце роботи: Миколай-Пільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у логіко – математичному розвитку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Матеріали з досвіду роботи щодо активізації логіко-математичного розвитку у дошкільників.


Автор: Волошина Ольга Геннадіївна, керівник гуртка, інструктор з фізкультури
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 управління освіти Енергодарської міської ради
Назва роботи: Використання сучасних методів профілактики та корекції відхилень фізичного здоров'я дітей (степ-аеробіка, вправи на балансувальних подушках та сенсорна стимуляція) на гурткових заняттях з лікувально-фізкультурної гімнастики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Ключовою ідеєю представленого досвіду є запровадження лікувально-фізкультурної системи роботи з дітьми в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу, яка складається з оздоровчої аеробіки з використанням спеціальних степ-платформ; комплексу вправ на балансувальних подушках; джампінг-вправ на батуті та релаксації в “сухому басейні”. В рамках досвіду представлено парціальну програму “Step by step”, яка має здоров’яформуюче спрямування та містить змістовний перспективний план, а також розгорнуті конспекти занять. Програма може бути використана іншими педагогами в закладах дошкільної освіти в рамках занять з фізкультури та гурткової роботи.

  Автор: Чернишенко Тамара Миколаївна, вихователь
Місце роботи: Балабинський комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Патріотичне виховання дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. Саме плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини.


Автор: Шамко Тетяна Олександрівна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 189 "Ромашка" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічних уявлень та екологічної поведінки у дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У дошкільному навчальному закладі, відповідно до вимог Базового компонента, одним з завдань є виховання у дошкільників інтересу і любові до природи, дбайливе й турботливе ставлення до рослин і тварин. Важлива передумова цього - засвоєння дітьми норм і правил поведінки стосовно об'єктів навколишнього середовища, вироблення у них умінь, необхідних для включення у природоохоронну діяльність.


Автор: Фоменко Людмила Дем'янівна, заступник директора ДНЗ
Місце роботи: Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Коларівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" Приморської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування у дітей дошкільного віку почуття патріотичної свідомості шляхом залучення до українського декоративного мистецтва
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо пошуку виразних засобів для розвитку патріотичної свідомості через використання декоративно-прикладного мистецтва в освітній роботі з дітьми. В додатках надані конспекти занять, свят та презентації для використання в роботі.


Автор: Білоненко Лілія Володимирівна, вихователь
Місце роботи: Новоолександрівський комунальний дошкільний навчальний заклад "Калинка" Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізбкої області
Назва роботи: Раціональне поєднання новітніх технологій та інтерактивних методів навчання розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Розкриття значущості та сутності новітніх технологій,  інтерактивних  методів та прийомів,  для підвищення якості навчального процесу, розвитку  зв»язного мовлення, пізнавальних інтересів,  психічних процесів у старших дошкільників. Надання методичних рекомендацій  вихователям дошкільних  навчальних  закладів для використання в навчально-виховному процесі.


Автор: Прийма Наталя Вікторівна, вихователь-методист; Куцакова Світлана Анатоліївна, керівник музичний
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад № 14 "Теремок" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Музика як корекційний засіб кризових станів дошкільників
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлена система взаємодії учасників освітнього процесу, інтеграції психолого-педагогічних та музико-терапевтичних технологій і методик, які забезпечують соціально-психологічну допомогу та підтримку дошкільникам, які опинилися в різних кризових ситуаціях. Запропоновані оригінальні блоки музико-терапевтичних сеансів, вправ, занять щодо корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи з дошкільниками.


Автор: Костюк Наталія В'ячеславівна, музичний керівник
Місце роботи: 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-дидактичних ігор з урахуванням вікового аспекту та послідовності залучення дітей до цілісного і диференційованого сприйняття музики, який сприяє розвитку у дітей уявлень про властивості музики як комплекс виражальних засобів, а також сприяє формуванню способам вслухання, співу, відчуття, сприйняття, музикування. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого дошкільного віку в усіх дошкільних закладах музичними керівниками, вихователями, батьками.


Автор: Шевченко Інна Олександрівна, вихователь; Доценко Ольга Богданівна, завідувач
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад "Тополька" Молочанської міської ради Токмацького району Запорізької області
Назва роботи: Інноваційна методика «Ляльки-персони», як провідна технологія розвитку духовно-морального потенціалу та засіб набуття соціальної компетенції старших дошкільників
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено інноваційну технологію поєднання методики «Лялька як персона» з одним із провідних методів духовно-морального виховання – морально-етичних бесід за творами В.О. Сухомлинського з метою розвитку духовно-морального потенціалу та набуття соціального досвіду старших дошкільників.


Автор: Лапенкова Світлана Анатоліївна, музичний керівник, керівник гуртка
Місце роботи: Степненський комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" Степненської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Корекція вад мовленнєвого розвитку дошкільників засобами логоритміки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені конспекти занять з логоритміки, презентація, фото-  та відеоматеріали.

  Автор: Шарабуряк Світлана Олександрівна, вихователь
Місце роботи: Відрадненський комунальний дошкільний навчальний заклад "Колобок" Августинівської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Взаємодія педагогічного колективу з батьками з трудового виховання дошкільників
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Створення єдиного освітнього простору «Сімя- дошкільний заклад». Створення атмосфери загальних інтересів. Участь батьків у роботі ДНЗ -залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в ДНЗ. Формування у них відчуття приноленійсті до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників.

  Автор: Коса Віталіна Григорівна, вихователь
Місце роботи: Малокатеринівський комунальний дошкільний навчальний заклад "Рукавичка" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання дитячої книжки в процесі розвитку дитини
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід спрямований на: 1. підготовку дошкільників до навчання у школі в поєднанні з традиційними та інноваційними формами роботи з книгою; 2. психологічне єднання батьків та дітей за допомогою книги.


Автор: Золотько Ольга Юріївна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання нетрадиційних технік малювання в корекційній роботі з дітьми із заїкуватістю. Батик
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали перспективного педагогічного досвіду щодо застосування засобів удосконалення організації корекційно-логопедичної роботи: розробки системи занять з навчання дітей нетрадиційним технікам малювання - батику, що сприяє максимально ефективно реалізовувати корекційний потенціал для надання комплексної та повноцінної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку. Даний педагогічний досвід може бути корисний вихователям дошкільних установ компенсуючого типу, педагогам додаткової освіти, зацікавленим і уважним батькам, вчителям початкових класів, студентам педагогічних коледжів.


Автор: Греблева Юлія Сергіївна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад № 44 «Веселка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання профілакторів В.Євмінова як засобу оптимізації функцій хребта у дошкільників
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду корекційно - відновлювальної роботи з дошкільниками, використовуючи профілактор В.Євмінова, який служить для профілактики, корекції та лікування порушень хребта. Розкрита система проведення занять за методикою В.Євмінова з урахуванням вікових особливостей дошкільників, запропоновані комплекси вправ на профілакторах та методичні рекомендації щодо їх використання. 

  Автор: Політанська Анна Олександрівна, вихователь
Місце роботи: Володимирівський ЗДО "Зайчик"
Назва роботи: Інноваційні ігрові технології з елементами релаксації
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання у повсякденному режимі дитячого садку ігрових технологій з елементами релаксації задля зниження емоційного напруження дошкільників.

  Автор: Марега Ірина Вікторівна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток логіко-математичного мислення у дітей старшого дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали перспективного педагогічного досвіду, основу якого становить метод моделювання, що надає дітям можливість оперувати наявними у них знаннями, сприяючи їх уточнення, закріплення і узагальнення. Побудова освітнього процесу на основі математичного моделювання забезпечує комплексний вплив на емоційну, когнітивну, мотиваційну сфери дитини. Рішення логічних задач дозволяє успішно розвивати логічне мислення дошкільнят. Даний педагогічний досвід може бути корисний вихователям дошкільних установ компенсуючого типу, педагогам додаткової освіти, зацікавленим і уважним батькам, вчителям початкових класів, студентам педагогічних коледжів.

  Автор: Дармограй Анастасія Іванівна, вихователь дошкільної групи
Місце роботи: Юльївський навчально – виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей - запорука розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено опис творчих пошуків, здобутків, педагогічних ідей щодо розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку. Добре продумані творчі завдання спонукають до використання набутих знань, умінь, навичок у предметах, виготовлених з власної ініціативи. Виникає атмосфера творчості й співпраці з дорослим.


Автор: Пластун Ганна Вадимівна, вихователь; Мох Інна Олександрівна, вихователь
Місце роботи: Лукашівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування комунікативної та логіко-математичної компетентностей старших дошкільників засобами інноваційних технологій (використання методик Н. В. Гавриш та Дж. Кюізенера)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування комунікативної та логіко-математичної компетентностей старших дошкільників засобами інноваційних технологій (методика Н. В. Гавриш та Дж. Кюізенера).

  Автор: Різник Валентина Вікторівна, вихователь
Місце роботи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД « ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ДИТЯЧИЙ САДОК) « ВІНОЧОК» ПОЛТАВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Назва роботи: Застосування арт-методів у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку у різновіковій групі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено практичні матеріали щодо розвитку акторських, мистецьких здібностей дітей у різновіковій групі. Активізація мовленнєвої діяльності, творчих здібностей, розвиток дрібної моторики.
 


Автор: Миленька Алла Іванівна, вихователь
Місце роботи: Лежинський навчально-виховновий комплекс "загальноовітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Комплексний підхід до розвитку української мови дітей дошкільного віку
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності яким дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ - «Я»; засвоює і створює культурні цінності виступає при цьому активним суб'єктом взаємодії. Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної компетенції. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини.  


Автор: Костюкова Наталія Юріївна, учитель-логопед 
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток зв’язного мовлення методом наочного моделювання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали перспективного педагогічного досвіду щодо застосування засобів удосконалення організації корекційно-логопедичної роботи: а саме методичне забезпечення процесу оволодіння зв'язним мовленням за допомогою використання наочного моделювання. Даний педагогічний досвід може бути корисний учителям-логопедам, вихователям дошкільних установ компенсуючого типу, батькам, вчителям початкових класів, студентам педагогічних коледжів.


Автор: Халіуліна Юлія Іванівна, вихователь
Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269 "Сосенки" Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавального інтересу у дітей раннього віку засобами ігор-експерементів з піском та водою
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми раннього віку.

  Автор: Полюк Надія Миколаївна, вихователь
Місце роботи: Широківський заклад дошкільної освіти "Золотий ключик" Запорізького райноу Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавальної активності дошкільнят шляхом використання дидактичних ігор на заняттях з безпеки життєдіяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Засвоєні без інтересу і захоплення знання будуть формальними, і таке навчання не сприятиме розвитку допитливого творчого розуму. К. Ушинський стверджував, що "навчання за примусом і силою волі" не створює розвивальних умов дитини. Тому представлені матеріали вивчались з дітьми не тільки на звичайних заняттях з БЖД , але й на відкритих заходах, в яких діти приймали активну участь. Запрошувались різні спеціалісти, щоб зробити їх більш змістовними, захоплюючими та цікавими.

Comments