Номінація 3

Номінація 33. Номінація «Нова українська початкова школа: досвід і перспективи».
Категорія: керівники та педагоги початкової школи.Автор: Супрунець Жанна Павлівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом упровадження інноваційних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкрито питання розвитку творчих здібностей учнів початкової ланки. Особлива увага приділяється запровадженню творчих завдань, які стимулюють розвиток пізнавальних здібностей учнів, що сприяють розвитку мислення, мовлення, спостережливості школярів. Застосування інноваційних технологій на уроках, як запорука успішного навчання молодших школярів.


Автор: Колдоба Жанна Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: 
Запорізька загальноосвітня школа №69 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інтегрований урок – шлях до нової української школи як до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу та ефективної форми навчання молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо проведення інтегрованих уроків в початковій школі як однієї з ефективних форм навчання молодших школярів. Звертається увага на встановлення міжпредметних зв’язків, на необхідність іншого підходу до вибору змісту, методів і форм навчання, які забезпечать якісно новий рівень у вирішенні завдань освіти, розвитку і виховання молодшого школяра, формування у нього цілісного світогляду про навколишній світ.


Автор: Алісова Тетяна Борисівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Проектна діяльність в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал, що до впровадження методу проектів в навчальний процес початкових класів.


Автор: Полякова Ліна Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання новітніх технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо розвитку творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання новітніх технологій.Автор: Храпаль Лариса Василівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький Академічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інфографіка як засіб оптимізації освітнього процесу в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Інфографіка лежить на перетині таких предметних галузей, як статистика, аналіз даних, комп’ютерний дизайн, когнітивна психологія тощо. Засоби інфографіки надають можливість суб’єктам комунікації візуалізувати моделі процесів та структур, розуміти їх зміст. Об’єктом досвіду є інфографіка як елемент сучасної візуальної культури. Предметом є запровадження інфографіки в освітньо-комунікаційний процес. Метою є розгляд ефективності перспектив використання інфографіки в сучасному освітньому процесі. Педагогічна ідея досвіду лежить в площині якісного збагачення освітнього середовища початкової школи засобами інфографі
ки. Актуальність та перспективність досвіду обумовлено тим, що розвиток комунікаційних технологій активно сприяє швидкому формуванню нового середовища спілкування.


Автор: Шокотко Валентина Петрівна, учитель початкових класів
Місце роботи: КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах акмеологічного підходу в освіті 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Зміст матеріалів досвіду роботи відбиває  спробу внести свій доробок в актуальну і недостатньо розроблену проблему формування соціальної компетентності. Усвідомлюючи об’єм завдань у розробці даної проблеми, визначено основне завдання формування соціальної компетентності молодших школярів  в умовах акмеологічно гопідходу в освіті – використання інноваційних технологій, які допомагають дітям долати труднощі в навчанні, обґрунтовано подано використання нестандартних форм, методів, прийомів як шлях до розв’язання означеної проблеми.


Автор: Кубасова Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Технологія проектування як засіб особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходу у навчанні
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У своїй роботі, спираючись на «Державний стандарт початкової школи», широко використовую проектні технології у різних напрямках.


Автор: Кулешова Анна Федорівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Особливості побудови навчання і виховання як цілісного творчого процесу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо побудови навчання і виховання як цілісного творчого процесу, використовуючи новітні, цікаві форми, методи і прийоми. Розвиток і виховання учнів як творчо-активних особистостей, здатних діяти як самостійно так і злагоджено разом. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями і вихователями початкової ланки.


Автор: Гребенюк Світлана Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мар'ївський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування в учнів математичної компетентності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування математичної й інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації із повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, здатності робити усвідомлений вибір. Розвиток математичної компетентності учня має бути системним і включати різні аспекти навчально-виховного процесу: урок, як основну форму навчальної діяльності, самоосвіту, позакласну роботу з математики, яка базується на індивідуальних особливостях учнів.


Автор: Балика Катерина Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Використання усної народної творчості як важлива умова розвитку навичок мовленнєвої діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Фольклор є одним із діючих і яскравих засобів народної педагогіки, який приховує великі дидактичні можливості. Ознайомлення з народними творами збагачує почуття і мову дитини, формує соціально – моральні якості.


Автор: Соловйова Катерина Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування в молодших школярів критичного мислення
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В умовах національного відродження України і створення національної демократичної держави важливе значення має формування самостійно і творчо мислячих особистостей. Критичне мислення є не тільки наслідком демократичного способу життя, але і чинником його формування. Тому перед сучасною школою постає завдання сформувати особистість незалежну, вільну, здатну самостійно осмислювати явища навколишньої дійсності, відстоювати власну думку перед будь-ким і будь-де.


Автор: Косова Марина Олександрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області.
Назва роботи: Використання в освітньому процесі гуманно-особистісного підходу до учнів початкових класів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Гуманна позиція педагога полягає в тому, щоб прийняти дитину такою, якою вона вже є, з таким життям, яким вона вже живе, і включаючи в зміст своїх спілкувань з нею її життя в усіх його проявах, педагог повинен цікавитися цим життям, стати його співучасником.Автор: Попова Наталя Анатоліївна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І - ІІІ ст. №1 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання елементів освітніх методик LEGO в початкових класах на уроках і позаурочний час
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкрито питання залучення школярів до пізнавальної та проектно-дослідницької діяльності в початкових класах засобами освітнього середовища LEGO. У силу своєї педагогічної універсальності вони виявляються найбільш переважними наочними посібниками та розвиваючими іграшками. У даній роботі представлена тематика занять та проектів із використанням LEGO, зразки завдань на уроках математики. Матеріал досвіду може бути використаний у роботі з дітьми молодшого віку в усіх шкільних закладах.Автор: Осєтрова Олена Леонідівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Підвищення ефективності навчальних занять, уроків при вивченні рідної мови та рідного слова
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал, що до проведення уроків та виховних заходів з української мови.


Автор: Добренька Олена Ярослвівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування мотивації до навчальної діяльності в учнів початкових класів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо формування мотивації до навчальної діяльності в учнів початкових класів.


Автор: Дерябкіна Вікторія Ігорівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Спрямованість сучасного уроку на формування інтелектуально розвиненої особистості в умовах компетентнісно орієнтованого підходу у навчально - виховному процесі початкової школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду, спрямованого на розв'язання актуальних завдань сучасної початкової освіти: формування інтелектуального потенціалу особистості, розкриття та підтримка здібностей учнів, стимулювання пізнавального інтересу, забезпечення ситуації успіху кожної дитини та її самореалізації.


Автор: Сахарова Світлана Андріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток у молодших школярів екологічної культури і життєвих навичок як важливого чинника формування ключової компетентності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування у молодших школярів екологічної культури. В роботі показано використання таких інноваційних методів, прийомів та технологій , які сприяють розвитку екологічної культури учня, вихованню ціннісного ставлення до природи та формуванню життєвих компетенцій. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями в роботі з учнями початкових класів.


Автор: Костів Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Кушугумський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Групова робота на уроках в початкових класах як засіб розвитку соціально–комунікативної компетентності молодших школярів.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В основу досвіду покладено практичне використання нестандарних форм роботи, які органічно поєднуються із засвоєнням обов’язкового матеріалу, що сприяє формуванню загально - інтелектуального, творчого потенціалу та соціально - комунікативної компетентності . Модель досвіду спирається на наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених , які досліджували дану проблему. В матеріалах досвіду розкривається технологія роботи в групах, доводяться переваги групової форми навчальної діяльності над традиційними і вплив цієї роботи на активізацію навчально - пізнавальної діяльності учнів.Матеріал досвіду може бути використаний вчителями початкових класів.


Автор: Леонова Наталія Анатоліївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках та позашкільній діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання здоров'язберігаючих технологій у контексті початкової освіти.В роботі показано таких видів роботи: · Фізхвилинки; · Танцювальні вправи; · Рухливі ігри; · Хвилинки релаксації; · Пальчикова гімнастика; · Гімнастика для очей; · Спортивні свята і розваги; · Прогулянки на свіжому повітрі. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД.


Автор: Піменова Тетяна Павлівна, учитель початкових класів 
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування математичних компетентностей учнів початкової школи на основі діяльнісного підходу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали щодо формування математичних компетентностей молодших школярів на основі діяльнісного підходу, який передбачає створення проблемної ситуації. розвиток в учнів варіативного мислення, вибору оптимального варіанту, надбання власного досвіду творчої діяльності. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.


Автор: Муращенко Олена Валентинівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування технології інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного підходу національно-патріотичного виховання молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду ефективного використання діяльнісного підходу в системі виховної роботи класного керівника щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді завдяки застосуванню технології інтелект-карт, суть якого полягає у розвитку вміння учнів вирішувати проблемні ситуації, структурувати інформацію та оптимізувати мислення. 


Автор: Щербак Галина Петрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Лисогірський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Біленьківської сільської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування цілісності знань про природу та її охорону на уроках в початкових класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено напрями роботи вчителя щодо формування в учнів відповідальності за оточуюче середовище, небайдужого ставлення до природи та готовності жити у злагоді з нею. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями молодших класів.


Автор: Гнатишина Світлана Олександрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Розівська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Розівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток літературних компетентностей засобами проектних технологій з використанням кольорових капелюхів мислення Едварда де Боно
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Найбільш ефективний метод для розвитку літературних компетентностей, процесу мислення, для вирішення проблем, це проектний метод з використанням кольорових капелюхів мислення Едвард де Боно, які реалізуються найкраще на уроках проектах , в роботах малих груп, коли кожна дитина має змогу змінювати свою роль на уроці відповідно кольоровій гамі капелюхів.Автор: Петренко Галина Вікторівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Молочанський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток комунікативної компетентності молодших школярів в освітньому середовищі шляхом участі у міжнародних освітніх проектах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали щодо формування комунікативної компетентності молодших школярів шляхом участі у міжнародних освітніх проектах.


Автор: Тюріна Юлія Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89 Запорізької міської ради Запорізької області 
Назва роботи: Використання дидактичних технологій на уроках в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду, щодо використання дидактичних технологій на уроках в початковій школі, який навчає учнів логічно мислити, аналізувати, виділяти головне, робити висновки. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями початкової школи.


Автор: Донець Світлана Василівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Опорний навчальний заклад Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" Приазовської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування інноваційних технологій інтерактивних методів, тетралізації як засіб розвитку читацьких інтересів учнів.
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду роботи щодо застосування інноваційних технологій інтерактивних методів, театралізації як засобів розвитку читацьких інтересів учнів. Метою якої є : сформувати читача, який проявив би зацікавленість до читання; оволодів би міцними навичками читання, способами самостійної роботи з текстом і дитячою книгою, тобто читацькими, мовними, навчальними вміннями.


Автор: Корінець Наталія Іванівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Ігрова діяльність молодших школярів на уроках навчання грамоти як один з важливих компонентів Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено досвід використання дидактичних ігор на уроках навчання грамоти добукварного та букварного періоду, що допомагає у вивченні нового матеріалу, його повторенні та закріпленні, робить процес навчання цікавим, розвиває логічне мислення, пам’ять, увагу школярів, викликає пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови.


Автор: Болотцева Вікторія Вікторівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування читацької компетентності учнів як один з ключових компонентів формули Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено оригінальний підхід щодо використання форм, методів і прийомів формування читацької компетентності учнів, розроблено вправи та заходи щодо підвищення рівня читацьких умінь, рівня зацікавленості книгою та активності відвідування бібліотеки. Наведено приклади форм роботи, які забезпечують глибоке усвідомлення навчального матеріалу не лише на уроках літературного читання, а й впливають на вміння застосовувати знання на практиці, розвивають активність, ерудицію, мислення.


Автор: Грінь Яна Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Smart – технологія як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали щодо використання Smart – технологій на уроках в початковій школі. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.


Автор: Шульга Галина Володимирівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Моніторинговий супровід учня – чинник якісної початкової освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено оригінальний підхід щодо впровадження технології використання моніторингу якості освіти учнів для розвитку компетентності саморозвитку і самоосвіти в системі «учитель-учень».


Автор: Морозова Ірина Анатоліївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області 
Назва роботи: Інтелектуальний розвиток учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо створення інноваційних моделей навчання математики, а саме геометричного матеріалу, на основі модернізації й модифікації традиційної системи навчання, впровадження технології розвивального навчання, що дає можливість залучити школярів до процесу пізнання й створює умови для формування дослідницьких умінь, особистісно орієнтованого навчання, що забезпечує розвиток особистісних якостей та формування конструктивних стосунків учителя та учня, учня та колективу; теорії розв’язання винахідницьких завдань, що спрямована на розвиток базових здібностей усіх компонентів продуктивного інтелекту.


Автор: Яковлєва Тетяна Геннадіївна, вчитель початкових класів, директор 
Місце роботи: Комунальний заклад «Новоукраїнська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування когнітивної компетентності засобами організації самостійної роботи на уроках галузі «Суспільствознавство»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування когнітивної компетентності засобами організації самостійної роботи на уроках галузі «Суспільствознавство» в КЗ «Новоукраїнська опорна загальноосвітна школи І-ІІІ ступенів» Більмацької районної ради Запорізької області у дітей молодшого шкільного віку віку, використовуючи оригінальний підхід до організації самостійної роботи,застосовуючи методи «Групування», «Створюємо історію», «Візуалізація», . «Прочитай і уяви», «Ментальна карта» та інші, які передбачають оволодіння учнями таким рівнем когнітивної компетентності, що забезпечує ефективну для прийняття рішень пізнавальну діяльність протягом всього життя. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого та середнього шкільного віку в усіх загальноосвітніх навчальних закладах педагогічними працівниками закладівосвіти,вихователями,психологами і батьками.


Автор: Кокітько Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Комунальний заклад "Широківський навчально-виховний комплекс "Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий навчальний заклад"
Назва роботи: Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом впровадження інноваційних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку пізнавальної активності дитини шляхом впровадження інноваційних технологій розвитку критичного мислення, проектного, ігрового та диференційованого навчання. Застосування інноваційних технологій допомагає вчителю розвивати максимальну самостійность учнів на уроці та в позаурочний час, пізнавальний інтерес у дітей, дозволяє розробити наочний матеріал для розвитку образного мислення та дидактичного матеріалу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний, оскільки передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток пізнавальної активності особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку вчителями початкових класів.


Автор: Ордюнова Лілія Вікторівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області
Назва роботи: Формування екологічної компетентності у молодших школярів до світу птахів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі розкрита проблема формування екологічної компетентності дітей молодшого шкільного віку через розвиток емоційного та відповідального екологічного ставлення до світу птахів. Дана освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту освіти, формування у дітей знань про різні види птахів, умови їх існування у природному довкіллі, формування цілісної картини світу, висловлення власних суджень стосовно світу птахів.


Автор: Cавченко Світлана Іванівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Застосування тестових технологій у процесі діагностування результативності навчання з української мови в початкових класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлений досвід присвячений висвітленню питання організації моніторингових досліджень якості знань, умінь і навичок учнів на уроках української мови в початкових класах. У роботі висвітлено питання виправданості застосування тестів як одного з видів контролю на уроках української мови. Заслуговує на увагу глибина розкриття теорії питання висвітлення шляхів організації моніторингових досліджень, визначення різновидів текстів та демонстрація можливості застосування тестів в умовах початкової школи. Додатковий матеріал наочно ілюструє особливості пропонованих учителем тестів.


Автор: Бєлоброва Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школи №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток навчально - пізнавальної компетенції молодших школярів в процесі розв'язування задач в контексті безперервної математичної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування математичної компетенції молодших школярів під час розв’язання задач певних видів, творча робота над задачею,різні способи розв’язування задач,перевага проведення математичних диктантів з метою підготовки до розв’язування задач нового типу. Адресовано вчителям початкових класів, студентам вузів, методистам, батькам.


  Автор: Шарова Яна Валеріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови і літературного читання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Модернізація системи освіти в Україні, зміна її орієнтирів на розвиток школяра як особистості, формування інтелектуального потенціалу та забезпечення постійного самовдосконалення вимагає змін у системі сучасної початкової освіти взагалі й мовної зокрема. Сьогодні школа І ступеня має на меті виробити в учнів уміння вирішувати важливі питання, які виникають у житті, формулювати, висловлювати і доводити свою думку, поважати й оцінювати думку інших, приймати спільні рішення. Важливу роль у формуванні цих умінь і навичок відіграє технологія розвитку критичного мислення.


Автор: Шеремета Вікторія Володимирівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Ефективні шляхи формування предметних компетентностей молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У представленому досвіді автор пропонує для практичного застосування ефективні, на її погляд, шляхи формування предметних компетентностей молодших школярів, зокрема, обчислювальної, читацької, мовної, мовленнєвої, природознавчої. З цією метою нею розроблені посібники «Математичні тренажери», «Математичні розминки», «Пам’ятка роботи над помилками» (у складі авторської групи), «Завдання для читання влітку», а також запропоновані сценарій інтегрованого уроку природознавства з українською мовою.


Автор: Киризюк Лариса Василівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Володимирівський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів гімназія «Успіх»» Широківської сільської ради Запорізького р-ну Запорізької обл.
Назва роботи: Формування соціальної компетентності молодших школярів за умови інтегрованого навчання та використання інтерактивних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду з формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інтерактивної технології під час проведення інтегрованих занять.


Автор: Ватутіна Олена Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Елементи інтеграції на уроках в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування цілісного світогляду дитини. В роботі показано проведення інтегрованих уроків в практиці вчителя як засіб для формування співробітництва, порозуміння і доброзичливості в роботі учнів на шляху досягнення мети.


Автор: Добриця Олена Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках літературного читання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У матеріалі представлений досвід роботи з теми: «Розвиток пізнавальної
активності молодших школярів на уроках літературного читання». В роботі показано використання інтерактивних методів.


Автор: Яцків Ольга Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради
Назва роботи: Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами особистісно-орієнтованого навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку у молодших школярів пізнавальної активності засобами особистісно-орієнтованого навчання. В роботі розкрито особливості підготовки та проведення особистісно-орієнтованих уроків, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями в роботі з учнями початкових класів.


Автор: Дегтярьова Маргарита Сергіївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування основних міжпредметних компетентностей на заняттях гуртка з лего-конструювання «Цікава математика»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо формування основних міжпредметних компетентностей на заняттях гуртка з лего-конструювання «Цікава математика». Досвід розкриває потенціал використання LEGO для відпрацювання всіх навичок вирішення математичних задач, а головне - залучає учнів і спонукає їх думати, писати і говорити про математику з легкістю. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителі початкової школи в гуртковій роботі з учнями 1-2 класів.Автор: Щебликіна Ганна Павлівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КЗ "Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" Веселівської селищної ради
Назва роботи: Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес в початкових класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали досвіду щодо можливостей інформаційних технологій, які сприяють підвищенню мотивації та якості навчання. Інформаційні технології у поєднання з проектними, ігровими технологіями роботи  є перспективними в плані розвитку комунікативних навиків, що дозволяє зробити процес  навчання творчим, цікавим і більш ефективним. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі методичних об’єднань, в практиці роботи вчителів початкових класів.


Автор: Єрмакова Лариса Вікторівна, вчитель початкових класів; Стойкова Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради Запорізької області
Назва роботи: Групова робота на уроках в початкових класах як засіб розвитку соціально-комунікативної компетентності молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Запропонований досвід є інтегративною модифікованою системою з використанням інтерактивних, ігрових та інших методик, прийомів навчання в рамках групової роботи; адаптований в початкових класах гімназії з метою формування і розвитку соціально-комунікативної компетентності молодших школярів і активізації навчально-пізнавальної діяльності, вироблення стійкої позитивної мотивації та підвищення інтересу дітей до навчальної роботи.


Автор: Беспалько Лариса Іллівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом формування культури здоров′я молодших школярів та впровадження здоров′язбережувальних технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали щодо формування всебічно здорової учнівської особистості. Практичні розробки спрямовані на збереження й зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів. Все це допоможе педагогам спонукати учнів до здорового способу життя й підвищення якості навчально-виховного процесу. Матеріал досвіду може бути використаний для впровадження в практику вчителями початкових класів.


Автор: Овсяннікова Ірина Вікторівна, заступник директора з НВР, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключової компетентності «уміння вчитися» на уроках у початковій школі як основа розвитку творчої особистості молодшого школяра
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Суть досвіду полягає в тому, що повноцінна й різноманітна пізнавальна діяльність школярів, яка є результатом і умовою успішного навчання, формується лише тоді, коли учні розуміють цілі навчання, усвідомлюють значення того, що вивчається, виявляють інтерес до процесу й результату навчання. Активність школярів у навчанні забезпечує розвиток їхніх творчих можливостей, нових пізнавальних потреб, навичок пізнавальної діяльності. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями початкових класів.


Автор: Мельник Ілона Віталіївна, вчитель-логопед
Місце роботи: Логопедичний пункт прямого підпорядкування Дніпровському ТВО м. Запоріжжя
Назва роботи: Розвиток фонематичного сприйняття як передумова успішного розвитку усного та писемного мовлення
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлена збірка вправ на розвиток фонематичного сприйняття – основи успішного розвитку усного та писемного мовлення.


Автор: Золотухіна Надія Григорівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкрито питання про розвиток творчих здібностей молодших школярів. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери, сканери, обчислювані машини), то творчість не може бути формалізована і обмежена певною програмою дій, не може бути механічною. Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості.


Автор: Журавель Надія Федорівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Токмацької райради Запорізької області
Назва роботи: Корекційно-комунікативне навчання в контексті особистісно орієнтованої освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду, який дає можливість визначити індивідуальність кожної дитини, створити необхідні та достатні умови для прояву її пізнавальної активності, забезпечити розвиток і саморозвиток особистості учня, виходячи з його індивідуальних особливостей. А також сформувати інтелектуальний потенціал особистості, розкрити здібності та талановитість кожної дитини, виховати громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору. Матеріал досвіду може бути використаним в роботі з учнями 2-5 класів в перехідний період на Нову українську школу.


Автор: Халецька Лариса Миколаївна, учитель початкових класів
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Ранкові зустрічі: розвиток взаємоповаги та толерантності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено досвід формування творчої особистості учня в процесі навчання та виховання за допомогою проведення ранкової зустрічі, що є одним із важливих компонентів Програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», одним з головних напрямків Концепції НУШ. Ранкова зустріч допомагає дитині повірити в себе, побачити свою значущість. Вона охоплює цінності, які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти.


Автор: Дідевич Вікторія Іванівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Більмацька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Формування міжпредметних компетенцій учня шляхом організації тематичних днів та роботи в центрах діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Формування міжпредметної компетенції учнів можливе лише за умови вирішення завдань: підвищення рівня мотивації навчальної діяльності, активізація творчих та пізнавальних здібностей; зміна емоційної тональності спілкування з учителем; допомога дитині зорієнтуватися, як знання і вміння можна застосувати в житті. Виконанню цих завдань сприяє організація тематичних днів та робота дітей у центрах діяльності. У роботі пропонуються власні підходи щодо планування тематичних днів та роботи в центрах діяльності: виготовлення обладнання та матеріалу, впровадження нетрадиційних форм занять.


Автор: Адамович Альона Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів №2» Пологівської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови. В роботі звернуто увагу на систему педагогічних умов, що дозволяють технологізувати процес формування критичного мислення, розглянуто систему методів, вправ, що сприяють розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках української мови, проаналізовано структуру уроку з використанням технологій критичного мислення. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями початкових класів.


Автор: Решетняк Світлана Валеріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Молочанський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання нестандартних форм роботи на уроках та в позакласній роботі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів становить фундамент процесу навчання, є «вічною» педагогічною проблемою, яка з плином часу не втрачає своєї актуальності, потребуючи пильної уваги і постійного подальшого розвитку.


Автор: Логвин Марина Іванівна, вчитель початкових класів 
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа I-III ст.№6 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Екологічне виховання молодших школярів 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У наш час людство переживає надзвичайно критичний період своєї історії — період небаченого досі загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, зростання забруднення екології, деградації людської моралі. Екологічна криза нівечить природу нашої країни. Вирішення екологічного лиха є одним з найголовніших практичних завдань для нашого суспільства. Від забруднення природне оточення страждає і хворіє: погіршуються умови життя рослин, тварин і самої людини. Щоб вижити людині потрібно зберегти природу Землі.


Автор: Шляхова Любов Дмитрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Веселянський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Проблема гуманізації освітнього процесу в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо  гуманізації освітнього процесу для молодших школярів.


Автор: Рудей Юлія Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Миколай-Пільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад"Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід роботи розкриває приклад впровадження та використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів як важливу умову розвитку особистості, необхідних для реалізації концептуальних засад Нової української школи.


Автор: Іванічева Ольга Олексіївна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Лепбук як ефективна форма реалізації проектно-дослідницької діяльності молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкрито питання залучення школярів до пізнавальної та проектно-дослідницької діяльності в початкових класах засобами застосування сучасної освітньої технології «лепбук». Розкривається зміст самого терміну, переваги його використання в навчальній діяльності та особливості роботи педагогів й молодших школярів з ним.


Автор: Тригуб Віра Валеріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Терпіннівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Проблемне навчання на сучасному ефективному уроці природознавства в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування системних природничих знань, емоційно-ціннісного ставлення до природи та розвитку компетентності природоохоронної та природо відновлювальної діяльності, використовуючи проблемно-пошукові методи навчання, уроки в природі, різноманітну практичну діяльність та постановку навчальних експериментів. Запропоновано оригінальний підхід до поточного контролю засвоєння матеріалів уроків у великому класі за допомогою оціночних листків, контрольні роботи за темами з різними типами завдань. Такі складні роботи діти виконують якісно, що свідчить про результативність досвіду. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в усіх освітніх закладах вчителями і батьками.


Автор: Творча група вчителів початкових класів керівник Залюбовська Лілія Анатоліївна, Буймер Ірина Анатоліївна, Сахно Людмила Миколаївна, Омельченко Єлизавета Олексіївна, вчителі початкових класів
Місце роботи: Берестівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області
Назва роботи: Формування орфографічної грамотності на уроках української мови у початковій школі на основі застосування зорових диктантів та тренажерів грамотності 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів щодо формування орфографічної грамотності учнів початкових класів на основі застосування зорових диктантів та тренажерів грамотності. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку на уроках української мови, додаткових заняттях.


Автор: Дерибасова Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальоосвітня школа І – ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо опанування методами активного навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства в початковій школі. Провідна ідея даного педагогічного досвіду репрезентує використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства.


Автор: В’юнова Олена Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Авторський навчально-дидактичний посібник «Краплинки премудрості» як засіб формування графічних навичок та техніки письма молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Серію представлених навчально-дидактичних посібників «Краплинки премудрості» (І-ІV частини) створено з метою систематичної роботи з фразеологізмами та одночасного вдосконалення графічних навичок молодших школярів. Працюючи за алгоритмом на каліграфічних хвилинках під час уроків української мови та математики, учні засвоюватимуть написання букв українського алфавіту, буквосполучень, з’єднань, знаків, цифр на текстовому матеріалі дібраних фразеологізмів, дізнаються їх значення у наданому словнику та вчитимуться складати речення із фразеологізмами.

  Автор: Волик Ірина Юрівївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Приватний навчально-виховний комплекс "Капітошка"
Назва роботи: Умови успішного розвитку творчих здібностей дітей
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали щодо використання головного завдання педагога - визначити, відшукати і допомогти розвинути певні творчі здібності,які має кожна дитина.


Автор: Сельнічна Наталя Степанівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Діяльнісний метод навчання при викладанні математики в початковій школі за науково-педагогічною технологією «Росток»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Формування особистості учня і просування його в розвитку здійснюється не тоді, коли він сприймає готове знання, а в процесі його власної діяльності, яка направлена на «відкриття» ним нового знання. Тому оптимальними умовами особистісного розвитку школяра є технологія діяльнісного навчання. Представлені теоретичні та практичні матеріали досвіду роботи вчителя, пов’язаної з упровадженням діяльнісного методу навчання за НПТ «Росток». У додатках подані схеми та матриці уроків за технологією «Росток», а також прийоми, розробки уроків, вправи, що використовуються на уроках. Матеріали досвіду можуть бути використані в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.Автор: Стеценко Ірина Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі самостійної читацької діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід базується на матеріалах кращих вітчизняних педагогів у галузі формування читацької самостійності молодших школярів. Автор розкриває основні напрямки роботи щодо реалізації проблемної теми. Пропонує різні педагогічні технології, прийоми і форми організації самостійного читання в початковій ланці освіти, які впливають на розвиток творчих здібностей молодших школярів, креативного мислення, формування культури читання і спілкування. Поданий практичний матеріал з досвіду роботи вчителя: конспекти уроків позакласного читання, цікаві ігри, розроблені тестові завдання до навчального посібника з позакласного читання «Найкраще», є фотододатки, які підтверджують проведену роботу. Матеріали досвіду були опубліковані у фаховому виданні «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».


Автор: Горпинич Неля Владиславівна, директор школи, вчитель початкових класів 
Місце роботи: Комунальний заклад "Залізнична загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування читацьких інтересів молодших школярів у процесі роботи з дитячою книжкою
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено науково-теоретичне обґрунтування шляхів формування читацьких компетентностей молодших школярів, засобів впливу на розвиток їх читацьких інтересів; сформована методична модель базової структури читацької компетентності, окреслені шляхи підвищення ефективності уроків позакласного читання відповідно до сучасних вимог та створена організаційно-методична система формування школярів-читачів.


Автор: Булах Світлана Валеріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування готовності вчителів початкових класів до впровадження в освітній процес інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у контексті Нової української школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду роботи творчої групи щодо підготовки вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Автор розглядає структуру модельних програм, які пілотуються в 2017-2018 н. р., навчальні зошити-посібники до курсу «Я досліджую світ» під редакцією різних авторів, навчально-методичний посібник «Порадник для вчителя» та подає матеріали, які сприяють підготовці вчителів до роботи в умовах Нової української школи. Досвід може бути використаний вчителями 1-х класів, які у 2018-2019 н. р. розпочнуть впровадження  в навчальний процес інтегрованого курсу «Я досліджую світ».


Автор: Шило Світлана Павлівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Опорний навчальний заклад Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" Запорізької області
Назва роботи: Метод проектів як засіб креативно - пізнавальної діяльності у початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження методів проектів як засіб креативно – пізнавальної діяльності у початковій школі. В роботі показано використання методу з повчальними, оригінальними підходами у вивчені різних тем, на різних предметах.


Автор: Тюріна Олена Василівна, директор, вчитель початкових класів; Бахмет Світлана Вікторівна, вчитель початкових класів; Рибалко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інтеграція предметів мовно-літературної та громадянської галузей початкової освіти через включення компоненту ВДГ/ОПЛ як засіб розвитку громадянської компетентності молодшого школяра
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлені матеріали презентують досвід роботи творчої групи вчителів початкових класів. Працюючи над темою досвіду, запропоновано та апробовано можливість включення компоненту виховання демократичного громадянства та освіти прав людини (ВДГ/ОПЛ) в освітній процес. У процесі роботи педагоги здійснили: - аналіз, розподіл загальних результатів галузі «Громадянська та історична» та літературного читання за сферами ВДГ/ОПЛ; - доповнення календарно-тематичного планування з предмету «Літературне читання» компонентом ВДГ/ОПЛ та вимогами до загальних результатів галузі «Громадянська та історична»; - розробку матриці уроку літературного читання з включенням сфер з освіти прав людини; - практичне упровадження компоненту ВДГ/ОПЛ на уроках літературного читання.


Автор: Ільченко Людмила Євгенівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Августинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької облаті
Назва роботи: Інтерактивні форми й методи навчання як засіб формування творчої особистості учня початкової школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід містить матеріали з використання інтерактивних форм і методів навчання у роботі вчителя початкових класів для формування творчої особистості учня, які ґрунтуються на принципах взаємодії, активності, групового та індивідуального досвіду, зворотного зв’язку. У досвіді висвітлено ідеї використання інтерактивних технологій, які сприяють активізації пізнавальної діяльності, розвитку аналітичного мислення учнів, формуванню навичок самооцінки, самоконтролю своєї навчальної діяльності, сприяють розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховування активної особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.


Автор: Кулікова Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Проектна діяльність на уроках природознавства в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо оригінального цілеспрямованого використання методу проектів, як одного із методів інтегрованого навчання школярів, що ґрунтується на їх самостійній, творчій, глибоко вмотивованій, доцільній пізнавальній діяльності. Інтеграція з ІКТ дозволяє автору вистроїти ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування і розвиток глибоких та міцних знань, ключових компетентностей молодших школярів. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого віку в усіх закладах вихователями ГПД і батьками.


Автор: Антипенко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Токмацький заклад загальної середньої освіти №5
Назва роботи: Використання інтерактивних і мультимедійних засобів навчання на уроках в початковій школі в умовах компетентнісної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Використання Smart дошки, як засіб створення інтерактивного середовища та збільшення вмотивованості учнів в умовах компетентнісної освіти.


Автор: Рось Надія Тимофіївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Лежинський навчально- виховний комплекс " загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Розвиток пізнавальної активності молодших школярів шляхом парної та групової роботи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо розвитку пізнавальної активності молодших школярів шляхом парної та груповаї роботи на уроках в початкових класах в світлі вимог концепції Нової української школи. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями початкових класів.
 


Автор: Письменна Юлія Олексіївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Біленьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Організація проектної діяльності молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо організації проектної діяльності молодших школярів. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями у роботі з учнями 1-4 класів.


Автор: Методичне об'єднання вчителів початкових класів (Овчарчина Валентина Василівна, Клименко Наталія Олександрівна, Варенко Галина Вікторівна, Левищенко Алла Вікторівна)
Місце роботи: КЗ «Новоуспенівська ЗОШ І – ІІІ ступенів» Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області
Назва роботи: Формування життєвої компетентності молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування життєвої компетентності молодших школярів за допомогою інноваційних технологій, методів навчання та виховання, які формують практичні й життєво необхідні вміння, навички орієнтуватись у нових умовах життя, знаходити своє місце серед інших, відчувати межу припустимої поведінки, ініціювати доброчинність. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в усіх загальноосвітніх навчальних закладах вчителями.


Автор: Кульбак Інна Анатоліївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування начально-пізнавальної компетентності молодших школярів на уроках природознавства засобами сучасних освітніх технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід передбачає підвищення ефективності навчально-виховного процесу з метою сприяння всебічного й гармонійного розвитку дитини, її інтелектуального й морального зростання,
розвиток творчої особистості школяра та формування навчально-пізнавальної компетентності. 


Автор: Книш Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Азовська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Активізація розумової діяльності учнів засобами технології розвитку критичного мислення
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що методика розвитку критичного мислення вносить в заняття емоційне пожвавлення, підвищує інтерес до вивчення будь-якої дисципліни, дає можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться спілкуватися, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію.
 

Comments