Номінація 3

Номінація 33. Номінація «Нова українська початкова школа: досвід і перспективи».
Категорія: керівники та педагоги початкової школи.


  Автор: Супрунець Жанна Павлівна, учитель початкових класів
Місце роботи: Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом упровадження інноваційних технологій навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У досвіді розкрито питання розвитку творчих здібностей учнів початкової ланки. Особлива увага приділяється запровадженню творчих завдань, які стимулюють розвиток пізнавальних здібностей учнів, що сприяють розвитку мислення, мовлення, спостережливості школярів. Застосування інноваційних технологій на уроках, як запорука успішного навчання молодших школярів.

  Автор: Колдоба Жанна Іванівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: 
Запорізька загальноосвітня школа №69 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інтегрований урок – шлях до нової української школи як до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу та ефективної форми навчання молодших школярів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо проведення інтегрованих уроків в початковій школі як однієї з ефективних форм навчання молодших школярів. Звертається увага на встановлення міжпредметних зв’язків, на необхідність іншого підходу до вибору змісту, методів і форм навчання, які забезпечать якісно новий рівень у вирішенні завдань освіти, розвитку і виховання молодшого школяра, формування у нього цілісного світогляду про навколишній світ.

  Автор: Алісова Тетяна Борисівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Проектна діяльність в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал, що до впровадження методу проектів в навчальний процес початкових класів.

  Автор: Полякова Ліна Миколаївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання новітніх технологій
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріал з досвіду роботи щодо розвитку творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання новітніх технологій.


  Автор: Храпаль Лариса Василівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький Академічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Інфографіка як засіб оптимізації освітнього процесу в початковій школі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Інфографіка лежить на перетині таких предметних галузей, як статистика, аналіз даних, комп’ютерний дизайн, когнітивна психологія тощо. Засоби інфографіки надають можливість суб’єктам комунікації візуалізувати моделі процесів та структур, розуміти їх зміст. Об’єктом досвіду є інфографіка як елемент сучасної візуальної культури. Предметом є запровадження інфографіки в освітньо-комунікаційний процес. Метою є розгляд ефективності перспектив використання інфографіки в сучасному освітньому процесі. Педагогічна ідея досвіду лежить в площині якісного збагачення освітнього середовища початкової школи засобами інфографі
ки. Актуальність та перспективність досвіду обумовлено тим, що розвиток комунікаційних технологій активно сприяє швидкому формуванню нового середовища спілкування.

  Автор: Шокотко Валентина Петрівна, учитель початкових класів
Місце роботи: КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах акмеологічного підходу в освіті 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Зміст матеріалів досвіду роботи відбиває  спробу внести свій доробок в актуальну і недостатньо розроблену проблему формування соціальної компетентності. Усвідомлюючи об’єм завдань у розробці даної проблеми, визначено основне завдання формування соціальної компетентності молодших школярів  в умовах акмеологічно гопідходу в освіті – використання інноваційних технологій, які допомагають дітям долати труднощі в навчанні, обґрунтовано подано використання нестандартних форм, методів, прийомів як шлях до розв’язання означеної проблеми.

  Автор: Кубасова Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Технологія проектування як засіб особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходу у навчанні
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У своїй роботі, спираючись на «Державний стандарт початкової школи», широко використовую проектні технології у різних напрямках.

  Автор: Кулешова Анна Федорівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Особливості побудови навчання і виховання як цілісного творчого процесу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо побудови навчання і виховання як цілісного творчого процесу, використовуючи новітні, цікаві форми, методи і прийоми. Розвиток і виховання учнів як творчо-активних особистостей, здатних діяти як самостійно так і злагоджено разом. Матеріали досвіду можуть бути використані вчителями і вихователями початкової ланки.

  Автор: Гребенюк Світлана Юріївна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мар'ївський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування в учнів математичної компетентності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо формування математичної й інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації із повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, здатності робити усвідомлений вибір. Розвиток математичної компетентності учня має бути системним і включати різні аспекти навчально-виховного процесу: урок, як основну форму навчальної діяльності, самоосвіту, позакласну роботу з математики, яка базується на індивідуальних особливостях учнів.

Comments