Номінація 5

Номінація 55. Номінація «Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами».
Категорія: педагогічні працівники закладів обласного підпорядкування.


Автор: Сергєєва Тетяна Львівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини з вадами опорно-рухової системи в умовах індивідуальної форми навчання. 


Автор: Крохмаль Наталія Борисівна, Аушев Сергій Павлович, Шокарєва Олена Єгорівна, Жук Олександр Анатолійович
Місце роботи: Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
Назва роботи: Технологія командної роботи в інклюзивному навчанні дітей із порушеннями слуху у Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Джерело»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Поширення ідей інклюзії кардинально змінює освітній простір України, що, в свою чергу, відкриває широкі можливості для осіб з особливими потребами. Українська освіта уже увійшла в еволюційний етап впровадження практики інклюзивного навчання і постала перед проблемами модернізації галузі. Тому проблеми корекційно-реабілітаційної педагогіки наразі актуальні не лише у спеціальних освітніх закладах. Дітям з особливостями психофізичного розвитку, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, їхнім батькам потрібна професійна допомога фахівців-дефектологів та корекційних педагогів. Саме така команда спеціалістів визначає освітній маршрут дитини з особливими потребами, розробляє індивідуальні навчальні програми з наданням відповідних корекційно-реабілітаційних послуг. Спираючись на невичерпну мудрість та безцінний досвід корифеїв вітчизняної дефектології, педагогічний колектив школи-інтернату «Джерело» постійно переосмислює спадщину класиків дефектології та майстерно використовує її у своїй практичній діяльності. Досвід роботи з теми «Технологія командної роботи в інклюзивному навчанні дітей з порушеннями слуху у Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Джерело» пропонує реальні та практичні рекомендації щодо доцільності впровадження трьохступеневої моделі командоутворення та вирішення означеної проблеми з науково-методичним обгрунтуванням її результатів.


Автор: Дідух Ольга Костянтинівна, вчитель-логопед
Місце роботи: Комунальний заклад "Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької обласної ради
Назва роботи: Формування мовленнєвої компетенції молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення засобами ТРВЗ
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення шляхом впровадження ТРВЗ-технології та використання нестандартних форм роботи в освітньому процесі.


Автор: Помаз Світлана Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Бердянська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Актуальні питання навчання дітей з особливими освітніми потребами
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Актуальність досвіду полягає в тому, що запропоновані матеріали представляють досвід роботи педколективу школи щодо впровадження інклюзивного навчання учнів в рамках обласного проекту «Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації» під егідою благодійного Фонду Марини Порошенко, створення оптимальних умов для розвитку кожної дитини, яка навчається в інклюзивному класі. Практична значущість заключається в створенні моделі інклюзивного навчання, яка допоможе забезпечувати права дітей із особливими потребами на здобуття загальної середньої освіти в умовах загальноосвіт­ніх навчальних закладів.


Автор: Плавшуда Лілія Михайлівна, вчитель початкових класів ІПК
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 91 Запорізької міської ради Запорізької області
Назва роботи: Подолання труднощів розвитку мовлення дітей з затримкою психічного розвитку шляхом використання інтерактивних форм і прийомів на уроках читання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР) за ступенем вираженості відставання в розвитку та індивідуальними проявами в психолого-педагогічному розумінні докорінно відрізняються від дітей з нормальним інтелектом. Загальним для них є відставання у психічному розвитку, що виявляється в уповільненості прийому й переробки сенсорної інформації, несформованості розумових операцій і дій, низькій пізнавальній активності та слабкості пізнавальних інтересів. Характерними для дітей із затримкою психічного розвитку є відставання в мовленнєвому розвитку, низький рівень мовленнєвої активності, уповільнений темп становлення регулюючої функції мови. Все це вимагає вдосконалення змісту освіти дітей з відхиленнями в розвитку, забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності, методів і засобів організації навчального процесу. Проблема підвищення ефективності навчання таких дітей, насамперед оволодіння ними мовленнєвими уміннями, є на даний час однією з актуальних у теорії і практиці педагогіки й психології.


Автор: Мірошник Лариса Павлівна, вчитель географії
Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 Енергодарської міської ради
Назва роботи: Інформаційна (E-learning) освіта на уроках географії та природознавства в умовах реалізації інклюзивної форми навчання
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Для більшості шкіл інклюзивна освіта - це новий досвід, але в нашій школі, яка перша в місті започаткувала навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах, вже накопичився досвід роботи з такими учнями. Тому для педагогів нашого закладу є актуальним питання як максимально ефективно задовольнити індивідуальні навчальні потреби кожної дитини. Автор пропонує матеріали з досвіду роботи щодо впровадження E-learning навчання на уроках географії та природознавства в умовах інклюзивного класу.


Автор: Каплунова Людмила Леонідівна, вчитель-логопед 
Місце роботи: Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: ДОДАТОК до Парціальної програми корекції мовленнєвого розвитку дітей в умовах спеціальної групи «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Додаток «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання) є доповненням до раніше створеної парціальної програми «Корекція мовленнєвого розвитку дітей з загальним недорозвиненням мовлення в умовах спеціальної групи», яка була створена Л.Л. у співавторстві з вчителем-логопедом Гарбут Т.М. та додатку «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання), створеного вчителем-логопедом Гарбут Т.М. У роботі представлена система роботи вчителя-логопеда (перспективне планування тем, розробки занять з розвитку мовлення та навчання грамоти. Матеріали призначені для практичного використання вчителями-логопедами, вихователями з різним стажем роботи, які працюють з дітьми, що мають порушення мовлення.


Автор: Мачеча Валентина Сергіївна, вчитель початкових класів 
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області                                                                                                                             
Назва роботи: Використання нетрадиційних форм організації навчання в початковій школі в класах ЗПР
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу в початковій школі в класі ЗПР. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.


Автор: Лифар Тетяна Петрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
Назва роботи: Створення освітньо-виховного середовища інклюзивного класу в період адаптації першокласників до шкільного життя
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід роботи щодо створення освітнього середовища в інклюзивному класі в період адаптації першокласників до шкільного життя з метою ефективного налагодження між ними дружніх, толерантних стосунків, на фоні яких відбуватиметься повноцінний розвиток кожного з учнів класу.


Автор: Радіонова Галина Іванівна, вчитель-логопед
Місце роботи: Новогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Використання гри та наочності в роботі вчителя-логопеда
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання на заняттях вчителя-логопеда гри та наочності з дітьми молодшого шкільного віку, та використання форм і методів роботи в інклюзивних класах.


Автор: Хамутіннікова Галина Іванівна, директор 
Місце роботи: Новогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження інклюзивної освіти в умовах роботи громадсько-активної сільської школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено досвід впровадження інклюзивної освіти в умовах роботи громадсько-активної сільської школи та може бути використаним як приклад організації інклюзивної форми навчання і залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір. Рекомендовано керівникам закладів освіти.


Автор: Тимофеєва Наталія Василівна, заступник директора з виховної роботи; Усенко Людмила Миколаївна, педагог-організатор; Туманян Тетяна Сергіївна, педагог-організатор
Місце роботи: Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
Назва роботи: Розвиток соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами засобами дитячого музичного реабілітаційного театру «Інклюзив»
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Реабілітація засобами театрального мистецтва – це системно організований комплекс заходів, спрямованих на відновлення чи компенсацію порушених функцій організму та працездатності школярів, розвиток у них культурно-дозвіллєвих компетенцій у процесі різнопланової художньо-естетичної діяльності. Завдяки органічному об’єднанню в реабілітаційній програмі різних видів мистецтва досягається не тільки якісний стрибок культурного зростання особистості, але й розкриття її творчого потенціалу, що викликає виникнення цілого спектра позитивних емоцій.


Автор: Правда Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Управлінський аспект наступності у розбудові інклюзивного освітнього простору в загальноосвітньому навчальному закладі: на прикладі Балабинського НВК «Престиж» Запорізького району Запорізької області
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали з досвіду Балабинського НВК «Престиж» із впровадження та процессу розбудови єдиного інклюзивного простору, описаний процес алгоритмізації в управлінських діях під час цього процесу. Завдяки використанню описаної форми алгоритму під час впровадження інклюзії в загальноосвітньому навчальному закладі, чітко, поступово і логічно вибудовується план роботи кожного спеціаліста і відбувається злагоджена робота педколективу. Значно підвищується якість психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.


Автор: Приходько Юлія Олександрівна, вчитель початкових класів
Місце роботи: Мелітопольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Практичні завдання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у початкових класах
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Матеріал базується на досвіді роботи М. Монтессорі та частково Д. Б. Елько-ніна, І. Ю. Матюгіна, Є. В. Антощука, Ю. В. Рібцун. Використовуються практичні вправи на розвиток дрібної моторики рук, орієнтування у просторі, вправи для орієнтування на папері, розвиток окоміру, уваги, вправи для розвитку просторових уявлень, розвиток і тренування пам’яті. Представлено прийоми розвитку мовлення, постановки наголосу в словах.


Автор: Уйбікова Дар`я Володимирівна, практичний психолог
Місце роботи: Молочанська загальноосвітня школа I-III ступенів Токмацького району Запорізької області
Назва роботи: Інноваційний підхід до проведення корекційно-розвивальних занять. Виготовлення прикрас для волосся в техніці "Канзаші"
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини з інтелектуальним порушенням в умовах корекційно-розвивальних занять.

Comments