Номінація 6

Номінація 66. Номінація «Інноваційні підходи до демократичного врядування у закладі освіти в умовах розвитку демократичного суспільства». 
Категорія: керівники закладів освіти, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, психологи, соціальні педагоги, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, шкіл-інтернатів усіх типів, позашкільних закладів, ліцеїв та коледжів.
Анотація к номінації: Сучасний заклад освіти відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готові до життя у демократичному суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими. Адже саме в школі кожен отримує перший досвід суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію. Щоб демократичні засади працювали у суспільстві, у закладі освіти важливо розвивати практичні навички співпраці, демократичної участі, соціально-активної діяльності, критичного мислення та пропагувати відповідні норми поведінки, демократичний стиль життя, демократичну культуру.
Розвиток демократичних громадянських компетентостей реалізується через спільні зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованих на комплексне вивчення та практику демократичних принципів і поваги до прав людини у всіх сферах життя.
Напрямки демократичного розвитку закладу освіти:
  • демократія та права людини/права дитини у навчально-виховному процесі; 
  • демократичне середовище і демократичне врядування; 
  • партнерство з батьками і місцевою громадою, з органами влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, ЗМІ, бізнесом, участь у соціальних та волонтерських проектах.


  Автор: Хайруліна Олеся Сергіївна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Запорізький навчально–виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області 
Назва роботи: «Хочеш кращим світ зробити – зі школи рідної почни ти!» (Громадсько – активна школа. Створення спільно з громадою соціальних проектів) 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представляємо досвід створення  спільного з громадою мікрорайону соціального проекту «Територія гри» (сітка велосипедних і роликових доріжок) на прилеглій до школи території. В роботі показано використання дослідження потреб громади,  розрахунки можливих витрат і перспектив розвитку даної території.

  Автор: Тесленко Світлана Валентинівна, вчитель початкових класів, керівник методичного об`єднання вчителів початкових класів
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Соціальне партнерство школи і сім`ї як скоординовані дії на формування життєвих компетенцій учнів початкової школи 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Даний проект сприятиме залученню батьків до виховання та навчання своїх дітей у співпраці з класними керівниками та освітніми закладами у рамках Нової української школи.

  Автор: Колядка Анастасія Едуардівна, соціальний педагог
Місце роботи: Кушугумський комунальний дошкільний навчальний заклад "Ромашка" Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Інноваційні підходи до формування національно-патріотичних цінностей у дошкільнят
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представляємо досвід робот «Формування у дошкільнят першооснов з патріотичного виховання». Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини.

  Автор: Балабанова Тетяна Дмитрівна, вчитель
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради
Назва роботи: Управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: За результатами дослідження та практичної роботи у гімназії було з’ясовано, що система освіти не відповідає запитам особистості, суспільним потребам та світовим стандартам: у зміцнені соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності; у спотворенні цілей та функцій освіти; одержавлення і бюрократизації всіх лунок освітньої системи.

  Автор: Резенко Наталія Олександрівна, педагог - організатор, вчитель правознавства
Місце роботи: Григорівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування креативно - виховного середовища для демократичного розвитку педагогіки підтримки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку педагогіки партнерства, системи методів, прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму, демократії та творчого підходу до розвитку особистості школяра.

  Автор: Юрченко Ольга Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Таврійський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Моя школа найкраща
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо створення шкільного середовища, де всі почуваються безпечно й радісно, що сприяє ефективному навчанню, вихованню та допомагає уникнути проблем з поведінкою. Ідеї досвіду допомагають дітям відкривати, конструювати на основі власних потреб, умінь, досвіду. Оформлення школи (класу) та активне залучення до цього процесу напряму залежить від адміністрації, учителя і не потребує великих додаткових витрат.

  Автор: Кондратенко Юлія Ігорівна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Комунальний заклад "Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування національно-патріотичного виховання школярів на засадах демократичного врядування
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування національно-патріотичного виховання школярів у с. Добропілля. У роботі наведено «Програму національно-патріотичного виховання учнів (2017–2022 рр.)», розроблену на базі навчального закладу, а також шляхи та методи її реалізації.
Матеріал досвіду може бути використаний у роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку в усіх закладах освіти заступниками директора з виховної роботи, вчителями.

  Автор: Река Людмила Євгенівна, директор
Місце роботи: КЗ «Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах сільської громади
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах сільської громади. В роботі показано модель формування позитивного іміджу. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі вчителями та адміністрацією закладів освіти.

  Автор: Бєліх Ігор Володимирович, вчитель
Місце роботи: Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради
Назва роботи: Формування основ предметної компетентності ліцеїстів засобами ІКТ на уроках Захисту Вітчизни
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали педагогічного досвіду, що до формування предметних теоретичних та практичних знань і навичок в умовах ліцею з посиленим вивченням військово – фізичної підготовки. Досліджено та показано практичне використання комп’ютерних програм, а також методику проведення занять з використанням сучасної оргтехніки і гаджетів. Завдяки представленим напрацюванням автором проводиться подальше вивчення і впровадження хмарних технологій та дистанційного навчання. Набуті теоретичні знання та практичні навички обов’язково закріплюються на практичних заняттях, зокрема під час літніх військових таборних зборів. Матеріали можуть бути корисними педагогам, які працюють з класами, що мають велику кількість учнів, якщо школа не має необхідних зразків військового майна, навчального озброєння, тренажерів та спорядження. Готові розробки уроків дадуть можливість підготувати якісні заняття фахівцям, що проводять уроки Захисту Вітчизни за сумісництвом, або мають початкову методичну підготовку. Представлені матеріали викликали чималу зацікавленість серед учасників фіналу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».

  Автор: Тюріна Наталія Петрівна, методист; Стельмащук Лариса Миколаївна, директор; Московка Марина Георгіївна, керівник гурткової роботи; Вербицька Олена Іванівна, керівник гурткової роботи
Місце роботи: Комунальний заклад «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
Назва роботи: Вдосконалення програмного та навчально-методичного забезпечення закладу позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо питання забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з ураховуванням компетентісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки. Матеріал досвіду може бути використаний в практиці роботи закладів позашкільної освіти.

  Автор: Кущ Світлана Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи; Рева Жанна Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Гуріна Марина Степанівна, вчитель іноземної мови
Місце роботи: Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Міжнародна співпраця закладів освіти – невід’ємний складник інноваційного розвитку демократичного суспільства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розширення міжнародного партнерства в українській школі і методичної підготовки вчителя до діяльності в нових умовах школи, готової до інтеграції у світовий культурний простір, створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить демократизацію української школи через участь у міжнародних освітніх проектах та програмах. Адресовано керівникам і заступникам директорів навчальних закладів.

  Автор: Тюріна Олена Василівна, директор школи; Покуса Інна Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи
Місце роботи: Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Назва роботи: «Історії успіху» як результат інноваційних підходів до демократичного врядування у школі в умовах розвитку демократичного суспільства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Впровадження принципів освіти для демократичного громадянства і прав людини в освітні стандарти та навчальні програми на основі наскрізного підходу – як одне з найважливіших завдань шкільної освіти. Важливо сприяти розвитку компетентностей для демократичного громадянства через загальношкільний підхід на основі партнерства між усіма учасниками навчально-виховного процесу й розвитку демократичної культури в школі. Представлені «добрі практики» – історії успіху школи за результатами участі у І циклі Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа». Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями старших класів під час реалізації виховних заходів громадянськознавчого спрямування. Досвід буде корисний керівникам та вчителям шкіл, як практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в новій українській школі.

  Автор: Алфьорова Олена Миколаївна, директор
Місце роботи: Комунальний заклад "Малинівська загальнносвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Акмеологія в освітньому просторі сучасної школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлена програма розвитку закладу «Акмеологія в освітньому просторі сучасної школи». Представлено перші результати. Адресовано заступникам директорів та директорам малокомплектних сільських шкіл.

  Автор: Кондакова Любов Геннадіївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Вознесенська гімназія «Орієнтир» Мелітопольської районної Ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток медіакультурного простору учнів у позакласнії діяльності як основа становлення сучасної особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку медіакультурного простору учнів у позакласній діяльності як основа становлення сучасної особистості. В основу досвіду покладена мета забезпечити учнів знаннями про види ЗМІ, закономірності їх функціонування, а також нові можливості, які можуть відкритися перед ними у майбутньому. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах вчителями-філологами, соціальними педагогами.

  Автор: Георгінова Оксана Дмитрівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Андрівська загальноосвітня школа І-І ступенів Бердянської районної ради
Назва роботи: Через школу до громади: проектна діяльність у школі та громаді як засіб формування територіального патріотизму
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання проектного менеджменту для формування територіального патріотизму та зародків національної еліти через активізацію місцевої громади(школярів, батьків, місцевої спільноти). Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах, а також для організації безперервної освіти дорослих впродовж всього життя.

  Автор: Дідук Олеся Юріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I – III ступенів № 29 Запорізької міської ради
Назва роботи: Формування національної свідомості старшокласників, шляхом використання колективно-творчої діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо формування національної свідомості в учнів старших класів, через творчі колективні справи. Головною тезою роботи є формування у дітей патріотизму, свідомого ставлення до держави, до власної культури та народу, виховання свідомих громадян, які прагнуть зробити свою країну процвітаючою, могутньою європейською державою. Впровадження сучасних технологій в позаурочну діяльність забезпечує підвищення інтересу в багатьох підлітків і стимулює їх до активної співпраці. Саме технологія КТД допомагає забезпечити ефективність виховного процесу та залучати учнів в активне життя класу та школу.

Comments