Номінація 6

Номінація 66. Номінація «Інноваційні підходи до демократичного врядування у закладі освіти в умовах розвитку демократичного суспільства». 
Категорія: керівники закладів освіти, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, психологи, соціальні педагоги, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, шкіл-інтернатів усіх типів, позашкільних закладів, ліцеїв та коледжів.
Анотація к номінації: Сучасний заклад освіти відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готові до життя у демократичному суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими. Адже саме в школі кожен отримує перший досвід суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію. Щоб демократичні засади працювали у суспільстві, у закладі освіти важливо розвивати практичні навички співпраці, демократичної участі, соціально-активної діяльності, критичного мислення та пропагувати відповідні норми поведінки, демократичний стиль життя, демократичну культуру.
Розвиток демократичних громадянських компетентостей реалізується через спільні зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованих на комплексне вивчення та практику демократичних принципів і поваги до прав людини у всіх сферах життя.
Напрямки демократичного розвитку закладу освіти:
  • демократія та права людини/права дитини у навчально-виховному процесі; 
  • демократичне середовище і демократичне врядування; 
  • партнерство з батьками і місцевою громадою, з органами влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, ЗМІ, бізнесом, участь у соціальних та волонтерських проектах.Автор: Хайруліна Олеся Сергіївна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Запорізький навчально–виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області 
Назва роботи: «Хочеш кращим світ зробити – зі школи рідної почни ти!» (Громадсько – активна школа. Створення спільно з громадою соціальних проектів) 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представляємо досвід створення  спільного з громадою мікрорайону соціального проекту «Територія гри» (сітка велосипедних і роликових доріжок) на прилеглій до школи території. В роботі показано використання дослідження потреб громади,  розрахунки можливих витрат і перспектив розвитку даної території.

  Автор: Тесленко Світлана Валентинівна, вчитель початкових класів, керівник методичного об`єднання вчителів початкових класів
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Соціальне партнерство школи і сім`ї як скоординовані дії на формування життєвих компетенцій учнів початкової школи 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Даний проект сприятиме залученню батьків до виховання та навчання своїх дітей у співпраці з класними керівниками та освітніми закладами у рамках Нової української школи.

  Автор: Колядка Анастасія Едуардівна, соціальний педагог
Місце роботи: Кушугумський комунальний дошкільний навчальний заклад "Ромашка" Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Інноваційні підходи до формування національно-патріотичних цінностей у дошкільнят
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представляємо досвід робот «Формування у дошкільнят першооснов з патріотичного виховання». Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини.

  Автор: Балабанова Тетяна Дмитрівна, вчитель
Місце роботи: Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради
Назва роботи: Управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: За результатами дослідження та практичної роботи у гімназії було з’ясовано, що система освіти не відповідає запитам особистості, суспільним потребам та світовим стандартам: у зміцнені соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності; у спотворенні цілей та функцій освіти; одержавлення і бюрократизації всіх лунок освітньої системи.


Автор: Резенко Наталія Олександрівна, педагог - організатор, вчитель правознавства
Місце роботи: Григорівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Назва роботи: Формування креативно - виховного середовища для демократичного розвитку педагогіки підтримки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку педагогіки партнерства, системи методів, прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму, демократії та творчого підходу до розвитку особистості школяра.


Автор: Юрченко Ольга Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місце роботи: Таврійський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" Токмацької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Моя школа найкраща
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо створення шкільного середовища, де всі почуваються безпечно й радісно, що сприяє ефективному навчанню, вихованню та допомагає уникнути проблем з поведінкою. Ідеї досвіду допомагають дітям відкривати, конструювати на основі власних потреб, умінь, досвіду. Оформлення школи (класу) та активне залучення до цього процесу напряму залежить від адміністрації, учителя і не потребує великих додаткових витрат.


Автор: Кондратенко Юлія Ігорівна, заступник директора з виховної роботи
Місце роботи: Комунальний заклад "Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування національно-патріотичного виховання школярів на засадах демократичного врядування
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування національно-патріотичного виховання школярів у с. Добропілля. У роботі наведено «Програму національно-патріотичного виховання учнів (2017–2022 рр.)», розроблену на базі навчального закладу, а також шляхи та методи її реалізації.
Матеріал досвіду може бути використаний у роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку в усіх закладах освіти заступниками директора з виховної роботи, вчителями.


Автор: Река Людмила Євгенівна, директор
Місце роботи: КЗ «Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах сільської громади
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах сільської громади. В роботі показано модель формування позитивного іміджу. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі вчителями та адміністрацією закладів освіти.

  Автор: Тюріна Наталія Петрівна, методист; Стельмащук Лариса Миколаївна, директор; Московка Марина Георгіївна, керівник гурткової роботи; Вербицька Олена Іванівна, керівник гурткової роботи
Місце роботи: Комунальний заклад «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
Назва роботи: Вдосконалення програмного та навчально-методичного забезпечення закладу позашкільної освіти
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо питання забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з ураховуванням компетентісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки. Матеріал досвіду може бути використаний в практиці роботи закладів позашкільної освіти.


Автор: Кущ Світлана Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи; Рева Жанна Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи; Гуріна Марина Степанівна, вчитель іноземної мови
Місце роботи: Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області
Назва роботи: Міжнародна співпраця закладів освіти – невід’ємний складник інноваційного розвитку демократичного суспільства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розширення міжнародного партнерства в українській школі і методичної підготовки вчителя до діяльності в нових умовах школи, готової до інтеграції у світовий культурний простір, створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить демократизацію української школи через участь у міжнародних освітніх проектах та програмах. Адресовано керівникам і заступникам директорів навчальних закладів.


Автор: Тюріна Олена Василівна, директор школи; Покуса Інна Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи
Місце роботи: Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Назва роботи: «Історії успіху» як результат інноваційних підходів до демократичного врядування у школі в умовах розвитку демократичного суспільства
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Впровадження принципів освіти для демократичного громадянства і прав людини в освітні стандарти та навчальні програми на основі наскрізного підходу – як одне з найважливіших завдань шкільної освіти. Важливо сприяти розвитку компетентностей для демократичного громадянства через загальношкільний підхід на основі партнерства між усіма учасниками навчально-виховного процесу й розвитку демократичної культури в школі. Представлені «добрі практики» – історії успіху школи за результатами участі у І циклі Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа». Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями старших класів під час реалізації виховних заходів громадянськознавчого спрямування. Досвід буде корисний керівникам та вчителям шкіл, як практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в новій українській школі.

  Автор: Алфьорова Олена Миколаївна, директор
Місце роботи: Комунальний заклад "Малинівська загальнносвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської районної ради
Назва роботи: Акмеологія в освітньому просторі сучасної школи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлена програма розвитку закладу «Акмеологія в освітньому просторі сучасної школи». Представлено перші результати. Адресовано заступникам директорів та директорам малокомплектних сільських шкіл.

  Автор: Кондакова Любов Геннадіївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Вознесенська гімназія «Орієнтир» Мелітопольської районної Ради Запорізької області
Назва роботи: Розвиток медіакультурного простору учнів у позакласнії діяльності як основа становлення сучасної особистості
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку медіакультурного простору учнів у позакласній діяльності як основа становлення сучасної особистості. В основу досвіду покладена мета забезпечити учнів знаннями про види ЗМІ, закономірності їх функціонування, а також нові можливості, які можуть відкритися перед ними у майбутньому. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах вчителями-філологами, соціальними педагогами.


Автор: Георгінова Оксана Дмитрівна, вчитель історії та правознавства
Місце роботи: Андрівська загальноосвітня школа І-І ступенів Бердянської районної ради
Назва роботи: Через школу до громади: проектна діяльність у школі та громаді як засіб формування територіального патріотизму
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо використання проектного менеджменту для формування територіального патріотизму та зародків національної еліти через активізацію місцевої громади(школярів, батьків, місцевої спільноти). Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку в усіх навчальних закладах, а також для організації безперервної освіти дорослих впродовж всього життя.


Автор: Дідук Олеся Юріївна, вчитель англійської мови
Місце роботи: Запорізька загальноосвітня школа I – III ступенів № 29 Запорізької міської ради
Назва роботи: Формування національної свідомості старшокласників, шляхом використання колективно-творчої діяльності
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлені матеріали досвіду щодо формування національної свідомості в учнів старших класів, через творчі колективні справи. Головною тезою роботи є формування у дітей патріотизму, свідомого ставлення до держави, до власної культури та народу, виховання свідомих громадян, які прагнуть зробити свою країну процвітаючою, могутньою європейською державою. Впровадження сучасних технологій в позаурочну діяльність забезпечує підвищення інтересу в багатьох підлітків і стимулює їх до активної співпраці. Саме технологія КТД допомагає забезпечити ефективність виховного процесу та залучати учнів в активне життя класу та школу.

Comments