Номінація 9

Номінація 99. Номінація «Модернізація функцій РМК(ММК), центрів, методичних служб ОТГ в умовах реформування освітньої галузі». 
Категорія: завідувачі та методисти РМК(ММК), центрів, методичних служб ОТГ.


Автор: Холод Марина Василівна, завідувач установою
Місце роботи: Комунальна науково-методична установа "Запорізький районний методичний кабінет" Запорізької районної ради Запорізької області
Назва роботи: Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів в умовах реформування освітньої галузі
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи комунальної науково-методичної установи «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області щодо науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період шляхом використання інноваційних форм, методів та прийомів роботи. В роботі показано використання інтерактивних технологій в науково-методичній роботі. Матеріали досвіду роботи можуть бути використані в роботі методистів, заступників директорів з навчально-виховної роботи (з функціоналом – методична робота), керівників РМО, творчих, динамічних груп тощо.


Автор: Ляшок Людмила Валеріївна, методист методичного кабінету управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області; Гриньова Олена Миколаївна, керівник міського ПДС, учитель української мови та літератури Мелітопольської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської міської ради Запорізької області; Саввон Ольга Григорівна, учитель української мови та літератури Мелітопольської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Назва роботи: Професійний розвиток учителів української мови та літератури в умовах модернізації роботи міського ПДС як стимул інноваційної діяльності та поширення передового педагогічного досвіду
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено систему роботи міського ПДС щодо методичного супроводу професійного розвитку та самореалізації вчителів української мови та літератури, що здійснюється шляхом особистісно-діяльнісного, рефлексивного підходів до моделювання ППД через формування в учасниках умінь сприймати інновації в освіті, мотивації до вдосконалення його професійної майстерності, творчу реалізацію вчителем інновацій у практичній діяльності на основі взаємодії, співпраці та співтворчості; теоретичні та практичні напрацювання учасників.


Автор: Мринська Наталя Василівна, в.о. директора методичного кабінету 
Місце роботи: Методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Емпауермент орієнтований сервіс ММК в умовах модернізації системи методичної роботи
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Досвід методичного кабінету презентує власний варіант застосування основних положень компетентнісного, діяльнісного та рефлексивного підходів в управлінні системою методичної роботи. Оптимальне управління методичною роботою міста розгля-дається як спроба знаходження зв’язків між стратегією цілей та емпаурмент моделюванням тактики їх досягнень. Застосування педагогічного емпауер-менту до реалізації методичної роботи міста дає новий ефективний вид управління, сутність якого полягає в досягненні стратегічних завдань через відповідні цільові програми розвитку та методичні проекти.

Comments