Результативність

Статистика участі у номінаціях (студіях):

Перелік номінацій (студій)
Кількість зареєстрованих робіт
1. Номінація «Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів»
Категорія: фахівці предметних галузей.
21
- Студія «Українська та російська філологія»
3
- Студія «Історія і правознавство»
1
- Студія «Математика» 2
- Студія «Фізика, астрономія»
1
- Студія «Географія та економіка»

- Студія «Інформатика»
 
- Студія «Іноземні мови»
5
- Студія «Хімія, біологія, екологія» 5
- Студія «Фізичне виховання та основи здоров’я»   3
- Студія «Мистецтво, трудове навчання» 1
2. Номінація «Інноваційні технології навчання і виховання дитини в системі дошкільної освіти»
Категорія: педагоги закладів дошкільної освіти.
 
3. Номінація «Нова українська початкова школа: досвід і перспективи»
Категорія: керівники та педагоги початкової школи.
9
4. Номінація «Упровадження STEAM-освіти в освітній процес» 1
- Студія «Робототехніка»
 
- Студія «Цифрові лабораторії»
 
- Студія «Застосування елементів STEAM-освіти на уроках природничо-математичних дисциплін» 1
5. Номінація «Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами»
Категорія: педагогічні працівники закладів освіти обласного підпорядкування.
2
6. Номінація «Інноваційні підходи до демократичного врядування в закладі освіти в умовах розвитку демократичного суспільства»
Категорія: керівники закладів освіти, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, психологи, соціальні педагоги, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, шкіл-інтернатів усіх типів, позашкільних закладів, ліцеїв та коледжі
1
7. Номінація «Розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору регіону»
Категорія: керівники закладів освіти, відповідальні за інформатизацію.
 1
8. Номінація «Науково-методичний супровід і організаційна взаємодія закладу післядипломної освіти з ОТГ у створенні системи якісної освіти»
Категорія:
методичні служби ОТГ.
 
9. Номінація «Модернізація функцій РМК(ММК), центрів, методичних служб ОТГ в умовах реформування освітньої галузі»
Категорія: завідувачі та методисти РМК(ММК), центрів, методичних служб ОТГ.
 
10. Номінація «Інноваційна модель сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти в контексті освітніх реформ»
Категорія: керівники закладів ПТО.
 
11. Номінація «Інноваційна модель управління закладом освіти в умовах Нової української школи»
Категорія: директори закладів освіти, завідувачі закладів дошкільної освіти.
 
12. Номінація «Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника закладу освіти»
Категорія: заступники директорів закладів освіти, практичні психологи.
 
13. Номінація «Виховне середовище сучасного закладу освіти»
Категорія: вихователі, педагоги-організатори закладів освіти усіх типів.
 
14. Номінація «Розвиток творчої особистості дитини засобами неформальної освіти:
- Студія «Позашкілля».
Категорія: керівники та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти.
 
15. Номінація «Бібліотеки в умовах суспільства знань та реформування освіти»
Категорія: бібліотекарі закладів освіти усіх типів.
 
16. Номінація «Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в освітніх закладах»
Категорія: практичні психологи закладів освіти усіх типів.
1
Всього 36

Comments